Säkerhetsföretagen

Fortsatt expansion i säkerhetsbranschen – brist på arbetskraft begränsar

Dela

Efterfrågan på säkerhetstjänster och säkerhetssystem är fortsatt hög i en tid då kriminalitet och otrygghet är en omfattande utmaning för allmänheten, näringslivet och den offentliga sektorn. Samtidigt uppger 9 av 10 säkerhetsföretag att man för närvarande har brist på personal.

Pontus Lindström, näringspolitisk chef Säkerhetsföretagen
Pontus Lindström, näringspolitisk chef Säkerhetsföretagen

På samhällsnivå finns ett omfattande behov och intresse av att stärka tryggheten och öka säkerheten. Det återspeglas i en fortsatt stark tillväxt bland företagen som levererar säkerhetstjänster och säkerhetslösningar i Sverige. Hela 84 procent av säkerhetsföretagen uppger att de ökade sin personalstyrka under det fjärde kvartalet 2023, enligt Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer. Samtidigt uppger 87 procent av företagen att man för närvarande har brist på personal.

Pontus Lindström tillträdde nyligen tjänsten som näringspolitisk chef på Säkerhetsföretagen. 

- Säkerhetsläget i Sverige är allvarligt. Det finns en bred palett av inre och yttre hot, inklusive den senaste tidens cyberattacker mot företag och myndigheter. Det är avgörande att säkerhetsbranschen ges goda villkor att fortsätta växa runtom i landet så att kriminaliteten och otryggheten kan pressas tillbaka, säger Pontus Lindström.

Höjd beredskap kan dubblera personalbehovet

Branschen spår en fortsatt stark tillväxt under början av 2024 där 84 procent av företagen uppger att de förväntar sig en ökad efterfrågan under kommande sex månader. Enligt Pontus Lindström är en viktig fråga sektorns utveckling om regeringen höjer beredskapen i förberedelse av krigshot.

- Då kommer Försvarsmakten att ta många av de som arbetar i säkerhetsbranschen i anspråk för krigsplacering samtidigt som behovet av personella resurser i säkerhetsbranschen enligt beräkningar kan dubblas. Den kompetensförsörjningen kommer att bli utmanande att klara av. Att fler får kompetens att jobba med trygghetsskapande lösningar är därför viktigt för att lägga grunden för framtidens trygghet.

Kommuner bör nyttja lokala säkerhetsföretag

Sedan sommaren 2023 finns lagstiftning som innebär att kommunerna har ett brottsförebyggande ansvar. Senast 1 juli 2024 ska kommunerna presentera konkreta åtgärdsplaner för det brottsförebyggande arbetet. Pontus Lindström menar att det är viktigt att satsningar sker i hela landet för att stärka tryggheten på skolor, torg och andra offentliga ytor. Det gäller även när det kommer till digital säkerhet för kommuninvånarna.

- Många medborgare upplever att kriminaliteten begränsar dem i livet. Särskilt unga är också den grupp som är mest sannolik att utsättas för olika former av personbrott, ofta i eller i närheten av skolor. Att stärka tryggheten på offentliga platser är viktigt och därför behöver kommuner i högre utsträckning nyttja kunskapen och tjänster i de säkerhetsföretag som verkar lokalt för att tillsammans med Polismyndigheten minska risken att personer går in i kriminalitet och att färre utsätts för brott.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Pontus Lindström, näringspolitisk chef Säkerhetsföretagen
Pontus Lindström, näringspolitisk chef Säkerhetsföretagen
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om oss

Säkerhetsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Almega och Svenskt Näringsliv. Vi samlar över 170 företag inom bevakning, hemlarm, parkering, värdetransporter och säkerhetsteknik. Säkerhetsföretagens medlemsföretag har närmare 25 000 medarbetare i Sverige. 

Följ Säkerhetsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säkerhetsföretagen

Efterfrågan på säkerhetstjänster ökar starkt20.11.2023 06:37:47 CET | Pressmeddelande

Otrygghet från kriminalitet är en aktuell samhällsutmaning, vilket leder till att efterfrågan på säkerhetsföretagens tjänster är rekordhög, trots den ekonomiska lågkonjunkturen. Det visar Säkerhetsföretagens senaste konjunkturbarometer. Hela 77 procent av säkerhetsföretagen rapporterar att efterfrågan för deras tjänster har ökat under det tredje kvartalet 2023. Samtidigt rapporterar 66 procent av företagen att antalet anställda har vuxit under kvartalet.

Fortsatt otrygghet driver efterfrågan på säkerhetstjänster28.9.2023 06:02:40 CEST | Pressmeddelande

I årsrapporten för Säkerhetsföretagen framkommer att det finns en långsiktig trend med otrygghet från kriminalitet i Sverige, vilket driver upp efterfrågan på säkerhetstjänster. Sverige har förlorat sin position som ett tryggt land. Under 2010 var det en större andel av de vuxna i Danmark som rapporterade brott, våld och vandalism i sitt närområde jämfört med i Sverige. Sedan dess har nivån av upplevd kriminalitet bland vuxna i Danmark minskat påtagligt medan den har ökat i Sverige. Mer än dubbelt så många i Sverige anger nu att brott, våld och vandalism pågår i deras närområde, jämfört med i Danmark. Av de stora EU-länderna är det enbart Frankrike som ligger nära Sverige sett till andelen av de vuxna som upplever kriminalitet i sitt närområde, medan andelen i Italien är knappt hälften så hög som i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye