MBDA in Sweden

MBDA och Saab stärker sitt samarbete

Dela

Frankrike och Sverige har uttryckt en önskan om att stärka sitt försvarssamarbete inom ramen för ett nytt strategiskt partnerskap, som undertecknades den 30 januari som en del av Frankrikes president Emmanuel Macrons statsbesök i Sverige. Pansarvärn och luftvärn har identifierats som prioriterade samarbetsområden.

Saab CEO (right of centre) and MBDA CEO (left of centre) at signing witnessed by Swedish Minister for Defence (right) and French (left) Minister for the Armed Forces

I samband med detta har ett nytt stort steg tagits i förbindelserna mellan de två länderna. Den 31 januari uttryckte VD:arna för MBDA och Saab, Eric Béranger och Micael Johansson, sin vilja att stötta denna process inom områdena pansarvärn och markbaserat luftvärn. Dessa båda förmågor har identifierats som särskilt kritiska för de båda ländernas försvarsmakter, framför allt i samband med högintensiva konflikter. De undertecknade avsiktsförklaringar om att stärka sitt samarbete inom dessa båda områden under deltagandet i affärsforumet, i närvaro av de högsta franska och svenska myndigheterna.

Eric Béranger, VD för MBDA:
 – Det här är ett spännande nytt steg i vårt mångåriga samarbete med Saab. Vi är båda världsledande inom områdena pansarvärn och luftvärn och vi kombinerar vår expertis för att leverera den mest effektiva förmågan för de väpnade styrkorna på slagfältet. Undertecknandet av dessa avsiktsförklaringar är ytterligare ett bevis på att samarbete är kärnan i MBDA:s värderingar.

Micael Johansson, VD och koncernchef för Saab:

– De nära banden mellan Saab och MBDA återspeglas i vårt mångåriga samarbete, och fördjupningen och breddningen av samarbetet via dessa avsiktsförklaringar är mycket välkommen. Att göra detta i Stockholm under president Macrons statsbesök i Sverige är symboliskt för hur två europeiska regeringar som samarbetar kan göra det enklare för industrin att stärka vår kollektiva säkerhet.

Samarbetet inom pansarvärnsområdet har resulterat i ett inledande fokus på AKERON MP (tidigare MMP - Missile Moyenne Portée). Saab och MBDA har fått ett första kontrakt från den franska upphandlingsmyndigheten DGA, och Försvarets Materielverk (FMV). Detta kommer att möjliggöra en sammanslagning av Saabs och MBDA:s expertis på pansarvärnsområdet för att på kort sikt stötta den svenska och franska försvarsmaktens val av vapensystemet AKERON MP. Dessutom blir det möjligt att implementera en gemensam utvecklingsplan i syfte att utveckla nya funktioner som särskilt är förknippade med avfyrning bortom synfält. Roboten kan då förberedas för att möta nästa generations mål på slagfältet. Denna utvecklingsplan kommer att upprätthålla AKERON MP:s position som referensvapen inom sitt område, och som ett oumbärligt verktyg i högintensiva konflikter. 

MBDA och Saab är långvariga partner, främst genom samarbetet kring jaktroboten Meteor och kryssningsroboten TAURUS, samt inom ramen för det europeiska MARSEUS konsortiet, som syftar till att tillhandahålla en självständig europeisk förmåga att avfyra robotar bortom siktlinjen.

Länk till Saab press release: Saab och MBDA stärker sitt samarbete

Länk till MBDA engelska press release: MBDA and Saab to strengthen co-operation

Nyckelord

Kontakter

Charlotte Hachemi
+33 (0)7 88 15 79 24
charlotte.hachemi@mbda-systems.com

Julien Watelet
+33 (0)6 88 06 11 48
julien.watelet@mbda-systems.com

OM MBDA

Skapat genom ett internationellt samarbete, arbetar MBDA och dess 14 000+ anställda tillsammans för att stödja den nationella suveräniteten för Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien, samt för våra allierade över hela världen. Innovationsexperten MBDA är den enda europeiska försvarsaktören kapabel att både utveckla och producera robotar och vapensystem som täcker hela spektrumet av nuvarande och framtida operativa behov – för armé, marin, amfibiestridskrafter och flygvapen. MBDA ägs gemensamt av Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) och Leonardo (25%).

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye