Alecta

Svenska 67-åringar har 90% av inkomsten de hade vid 60 års ålder.

Dela

Alecta har sedan 2018 analyserat de deklarerade inkomsterna från samtliga svenskar över 55 år, mer än tre miljoner personer. I år har Alecta fokuserat på svenskar födda 1954 och analyserat deras inkomster vid 67 års ålder och jämfört det med vad de fick i plånboken när de var 60. Studien visar att Medelsvensson får 90 procent av sin tidigare inkomst vid 67 års ålder.

Staffan Ström, pensionsekonom Alecta
Staffan Ström, pensionsekonom Alecta Evelina Carborn

Alectas studie mäter inte bara pensionen, utan tar med de äldres samtliga inkomster. På så sätt kan studien visa hur mycket pengar som faktiskt landar i de äldres plånböcker och ge en heltäckande bild av äldre svenskars ekonomi.

- Med den här studien kan vi konstatera två saker: att en typisk 67-åring totalt sett har cirka 90 procent av den inkomst han eller hon hade vid 60 års ålder, och att det stundtals negativa tonläget i pensionsdebatten kan mildras genom att se till helheten. Medan de flesta studier som gjorts bara ser till rena pensionsinkomster mäter vi i den här studien vad som totalt sett landar i pensionärernas plånböcker efter skatt. Då framträder en delvis ny bild av de äldres ekonomi, säger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta

Det är ganska vanligt att de som pratar om pensioner bara tittar på den allmänna pensionen, men äldres inkomster består nästan alltid av mer än allmän pension

  • Mer än 9 av 10 anställda i Sverige har tjänstepension.
  • 7 av 10 pensionärer får någon form av skattefinansierad förmån utöver den allmänna pensionen, det vill säga statliga tillägg, bidrag eller andra stöd.

Att inte ta med dessa inkomster osynliggör en stor grupp pensionärers verkliga inkomster.

- Tittar vi på hela det system som bidrar till äldres inkomster, ur låg-, mellan-, respektive höginkomsttagares perspektiv ser vi att alla inkomstgrupper får cirka 90 procent eller mer av sin tidigare inkomst vid 67 års ålder. Det som skiljer dem åt är främst hur stor del av den totala inkomsten som kommer från allmän respektive tjänstepension och från övriga inkomster, och såklart hur mycket pengar de får i plånboken. Det är stora skillnader i kronor och ören mellan de olika grupperna, säger Fredrik Palm, produkt och analyschef på Alecta

- Orsaken till att vissa äldre har väldigt låga inkomster finns inte i pensionssystemet utan i arbetslivet, eller snarare ”icke-arbetslivet”. Det kan exempelvis bero på långvarigt deltidsarbete eller långa perioder utan deklarerade inkomster. En annan orsak kan vara ett arbetsliv i anställningar utan tjänstepension, säger Fredrik Palm.

De viktigaste fynden om äldres ekonomi

  • Medelinkomsttagarens inkomst efter skatt är vid 67 års ålder 90 procent av den inkomst han eller hon hade vid 60 års ålder.
  • För de som varit låginkomsttagare i sextioårsåldern är inkomsten vid 67 års ålder hela 116 procent av inkomsten vid 60 år, medan höginkomsttagare får 90 procent.
  • Siffrorna vid 67 års ålder påverkas av att vissa väljer att ta ut all sin tjänstepension under bara fem års tid, vanligtvis mellan 65 och 70. Men även efter 70 ser det bättre ut än de flesta tror: Vid 72 års ålder har medelsvensken 77 procent av inkomsten vid 60 år.
  • Pensionärers inkomster har blivit rejält mycket bättre över tid. Dagens 67-åring har tex 70 000 kronor mer om året att röra sig med jämfört med 67-åringar för 12 år sedan (i dagens penningvärde), och varje årskull pensionärer får högre inkomster än tidigare årskullar.
  • Tjänstepensionen bidrar starkt till att höginkomsttagare trots relativt låg “kompensation” från den allmänna pensionen ändå har 90% av de inkomster de hade tidigare i arbetslivet.
  • Det finns äldre som har riktigt låga inkomster, men det är vanligare med fattigdom bland yngre (där räknas 17 % som fattiga) och medelålders (13 %) än bland äldre (12 %). Utbredd fattigdom hittar man främst på annat håll, tex bland ensamstående mammor (33 %), utrikesfödda (29 %) och inte minst hushåll med utrikesfödda barn (50 %).
  • Färre än hälften av svenskarna går i pension från en tillvaro där de försörjt sig uteslutande genom arbete. En knapp majoritet livnärde sig i stället på olika former av bidrag och transfereringar eller på en blandning av sådana inkomster och arbetsinkomster åren innan pensioneringen.

OM STUDIEN

Årets studie visar hur svenska pensionärers verkliga, deklarerade inkomster såg ut under det senast tillgängliga inkomståret 2021. All grunddata kommer från Statistikmyndigheten SCB. I årets studie har vi fokuserat på individer födda 1954 och jämfört deras inkomster vid 60 respektive 67 års ålder. Anledningen till detta är att vid 60 års ålder har i stort sett ingen börjat ta ut pension och vid 67 år har i princip alla gjort det.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Staffan Ström, pensionsekonom Alecta
Staffan Ström, pensionsekonom Alecta
Ladda ned bild

Länkar

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 1200 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,8 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye