Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

För få idrottsföreningar kan fånga upp om någon far illa

Dela

Endast 6 av 10 idrottsföreningar i Västerbotten svarar att de har ett system, plan eller motsvarande för att fånga upp om någon i föreningen far illa. Det visar en enkät som RF-SISU Västerbotten årligen genomför bland länets ordföringar.

– Det betyder alltså att 40 % av idrottsföreningarna inte har det, och det är alldeles för många! Det här borde vara högsta prio för alla föreningar att arbeta med. Om idrotten inte upplevs trygg kommer ingen i slutändan att vilja vara där, så enkelt är det. Varje förening behöver kunna fånga upp när någon far illa, för att få syn på problematik som behöver åtgärdas och hjälpa berörda individer, säger Niclas Bromark, länsidrottschef RF-SISU Västerbotten.

Många mår jättebra av idrotten – men för många far också illa

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Målet är att alla – barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta och känna sig trygga. Ändå förekommer det för ofta att individer far illa.

– Målet är noll, men det vore naivt att tro att det inte kommer att uppstå otrygga situationer i våra idrottsföreningar där individer kan fara illa. Just därför är det oerhört viktigt att det finns någon typ av alarmsystem. Både för att individer ska veta hur de signalerar om missförhållanden och för att föreningens ledning ska få kännedom om de situationer som uppstår och kunna hantera de.

Fokus på trygghetsfrågor behövs på alla nivåer

Trygghetsfrågorna inom idrotten har seglat högt upp på agendan. Det syns med jämna mellanrum i media och inte minst syntes det under Riksidrottsmötet förra året där hela 11 ärenden handlade om just trygghet och hur idrotten kan stärka sitt trygghetsarbete.

– Det är bra att systemet för idrotten som helhet ses över. Jag ser fram emot de stora utredningsarbetena som just nu görs på området, de som Riksidrottsmötet gav RF i uppdrag. De kommer att resultera i en bra och nödvändig uppdatering av hela regelverket och förtydligade roller.  

Även om idrotten i stort behöver ta kliv i frågan lyfter Bromark vikten av att varje enskild förening också agerar på sin lokala nivå.

–Ansvaret för att idrottsmiljön ska upplevas trygg ligger ytterst på respektive förening. Av den anledningen prioriterar vi väldigt högt att stötta länets idrottsföreningar att arbeta med trygghetsfrågorna, förebyggande såväl som reaktivt. Vi vill helst se att alla föreningar framöver svarar att de har ett system för att fånga upp om någon far illa. Det är en siffra vi kommer att fortsätta jaga!

Fakta om trygghetsfrämjande åtgärder inom idrotten

Så gör du om idrottens gemensamma värdegrund bryts:

 • Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.
 • Om du inte kan/vill vända dig till föreningens styrelse, på grund av exempelvis personkopplingar eller bristande förtroende för styrelsen, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund (SF).
 • Det går även att ta kontakt med sakkunnig i barn- och ungdomsidrott på RF-SISU Västerbotten som kan hjälpa till att föra dialogen med föreningen och/eller guida rätt.
 • Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF-SISU Västerbotten kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.
 • Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.
 • Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det en orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Om idrottsombudsmannen:

Under 2018 introducerade RF funktionen med en idrottsombudsman. Idrottsombudsmannens uppgift är att:

 • ta emot ärenden, ge råd och vägledning
 • utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar (om bestraffning)
 • hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott
 • hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten.
 • Du kontaktar idrottsombudsmannen på telefon 08-627 40 10 eller e-post idrottsombudsmannen@rf.se. Idrottsombudsmannen svarar i telefon på vardagar under kontorstid. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad.

Om visselblåsartjänsten:

Den 15 november 2018 öppnade RF:s visselblåsartjänst. Syftet är att göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att:

 • gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd
 • anmäla misstänkt brott till polis
 • anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten.
 • Krav på registerutdrag

Krav på registerutdrag
Enligt beslut av Riksidrottsmötet krävs från och med januari 2020 ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har direkt eller regelbunden kontakt med barn.

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs.

Nyckelord

Kontakter

Niclas Bromark
Länsidrottschef RF-SISU Västerbotten
070-551 43 11
niclas.bromark@rfsisu.se

Fredrik Holmgren
Sakkunnig barn- och ungdomsidrott RF-SISU Västerbotten
070-343 20 48
fredrik.holmgren@rfsisu.se

Länkar

RF-SISU Västerbotten är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialdistriktsförbund i Västerbotten.

Följ Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye