Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg gör ett positivt resultat 2023

Dela

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg gör ett positivt resultat 2023 på drygt 9,5 miljoner kronor, jämfört med budget 3,7 miljoner. Flygtimmar totalt uppgår till 6175, jämfört med budgeterat 6000 och 515 flygtimmar, genomsnittligt per månad. Förbundet har utfört 3800 patientuppdrag på helåret och 315 genomsnittligt per månad. Varje månad 2023 (september undantaget) har större volymer i uppdrag och intäkt än motsvarande månad 2022.

Svenskt Ambulansflyg har under 2023 besökt 39 flygplatser i Sverige och 31 i andra länder. 2023=rosa jämförelse med 2022=gula
Svenskt Ambulansflyg har under 2023 besökt 39 flygplatser i Sverige och 31 i andra länder. 2023=rosa jämförelse med 2022=gula Svenskt Ambulansflyg Får användas fritt i redaktionella sammanhang.

39 flygplatser i Sverige och 31 i andra länder

Under 2023 har Svenskt Ambulansflyg utfört 6318 besök vid 39 av Sverige drygt 40-tal trafikflygplatser och 31 flygplatser utanför Sverige. Nya destinationer 2023 är bland annat Reykjavik, Dublin, Rovaniemi, Brno och ett flertal flygplatser i Danmark. Se bifogad karta och lista.

Stolthet, förtroende och gemensamt arbete

– Jag är otroligt imponerad och stolt över ett fantastiskt resultat. Att vi redan nu kan beta av nästan en sjättedel av underskottet från 2022* är mycket välkommet. Att 3800 patienter har fått ta del av den bästa vården som Sverige gemensamt kan erbjuda ger en extra varm känsla. Att regionerna gör det här tillsammans är en styrka för svensk sjukvård, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg.

– Att återställa underskottet från 2022 med en stor del redan 2023 har betydelse för kommunalförbundets utveckling och förtroende. Beskedet mottogs mycket positivt vid gårdagens fullmäktigesammanträde, säger Ulric Andersson (S), fullmäktigeordförande, Svenskt Ambulansflyg.

– Resultatet uppstår inte av sig själv. Det är alla medarbetares förtjänst och det gemensamma arbetet med Sveriges alla regioner för att utveckla Svenskt Ambulansflyg och därmed möta regionernas och i slutändan patienternas behov på bästa sätt. Tjänsten vi levererar och verksamheten har en hög kapacitet att klara ibland stora variationer i volymer och typer av uppdrag, säger Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg

Högre intäkter och lägre kostnader

7,4 miljoner av resultatet kan kopplas till högre intäkter. Det innebär att drygt 2 miljoner hör till lägre kostnader. Det är mer än förväntat det första av de tio år som är en utpekad period för återhämtning av underskottet från 2022*. Hela verksamheten är engagerad i att hitta kostnader som kan minska.

– Det är inte möjligt att sätta en fast plan för en tioårsperiod som håller. Att minska kostnader är ett ständigt pågående arbete där vissa delar ger resultat på kort och andra över längre sikt, säger Anna Alm Andersson.

Kapacitet juli och december har betydelse

Två månader sticker ut med extra höga volymer. I juli genomfördes 400 uppdrag med 648 flygtimmar. December genomfördes 361 uppdrag med 586 flygtimmar. Månaderna sammanfaller med perioder då medarbetare behöver vara lediga, men trots det har samtliga uppdrag genomförts med egna resurser inom fastställda tidsmål.

– Vi har haft högre tillgänglig kapacitet 2023 jämfört med motsvarande perioder 2022, vilket har visat sig vara framgångsrikt i att hantera inkomna beställningar. Ett mindre antal icke tidskritiska uppdrag har senarelagts inom fastställda tidsmål, i dialog med beställare. Vi kommer tillämpa ett jämförbart upplägg sommaren 2024, säger Anna Alm Andersson.

Försiktighetsprincip och avsaknad av historia

Under hösten har en prognos pekat på ett resultat på drygt en miljon, baserat på budget och befintlig kunskap om intäkter från 2022.

– Varje flygtimme över budget ger ett relativt högt nettoutfall. Förvisso är varje flygtimme förenat med kostnader, men fasta utgifter är bekostade inom budgetramen på 6000 timmar. Att göra en prognos baserat på endast ett tidigare år är vanskligt och en offentlig verksamhet ska tillämpa försiktighetsprincipen, säger Madelaine Salomonsson, ekonomichef, Svenskt Ambulansflyg.

Resultatets fördelning

Kommunalförbundet har ett resultatkrav på två procent enligt god ekonomisk hushållning. Två procent motsvarar 5,8 miljoner. I praktiken kommer hela det positiva resultatet på 9,5 miljoner bidra till att minska underskottet från 2022*.

Förklaring underskottet

* Underskottet från 2022 på 60 miljoner, uppstod av att beställningarna inte motsvarade budgeterade intäkter och vissa okända kostnader och kostnadsnivåer som inte var kända innan verksamhetsstart.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Svenskt Ambulansflyg har under 2023 besökt 39 flygplatser i Sverige och 31 i andra länder. 2023=rosa jämförelse med 2022=gula
Svenskt Ambulansflyg har under 2023 besökt 39 flygplatser i Sverige och 31 i andra länder. 2023=rosa jämförelse med 2022=gula
Ladda ned bild
Intensivvårdsbår lastas ombord för att hämta en patient någonstans i Sverige för transport till en vård vid en specialistklinik.
Intensivvårdsbår lastas ombord för att hämta en patient någonstans i Sverige för transport till en vård vid en specialistklinik.
Ladda ned bild
Första transporten som genomfördes till Reykjavik i slutet av april. 2023.
Första transporten som genomfördes till Reykjavik i slutet av april. 2023.
Ladda ned bild
Svenskt Ambulansflyg är en del i ett system av flera transportslag. Ofta utför vägambulans transport från sjukhus till flygplats, men när det är bråttom eller långa avstånd, kan även helikopter ansluta för omlastning till flygplan.
Svenskt Ambulansflyg är en del i ett system av flera transportslag. Ofta utför vägambulans transport från sjukhus till flygplats, men när det är bråttom eller långa avstånd, kan även helikopter ansluta för omlastning till flygplan.
Ladda ned bild
Effektiv samtransport när tre vägambulanser från tre olika sjukhus lämnar varsin patient för transport med samma flygplan.
Effektiv samtransport när tre vägambulanser från tre olika sjukhus lämnar varsin patient för transport med samma flygplan.
Ladda ned bild
Pilatus PC-24 ambulansflygplan
Pilatus PC-24 ambulansflygplan
Ladda ned bild

Dokument

Om oss

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg kommer utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten utformas utifrån  Sveriges 21 regioners, nuvarande och framtida behov, av ambulanstransport med flygplan.

Följ Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Välkommen till Ronneby Airport vid Besök av Svenskt Ambulansflyg14.12.2023 08:05:00 CET | Pressmeddelande

Måndag den 18e december landar ett av sex regionägda Ambulansflygplan på Ronneby Airport. Media hälsas välkommen klockan 09.30 för presentation och visning av det toppmoderna och välutrustade ambulansflygplanet som kan ta upp till tre liggande patienter, ytterligare sittande och vårda de allra sjukaste som behöver intensivvård ombord. Anmälan om medias deltagande ska göras senast fredag den 15e december klockan 10.00 till mariann.holmberg@svenskt-ambulansflyg.se, 073 800 86 16. Anmälan behöver enligt flygplatsens säkerhetsregler innehålla namn, organisation och personnummer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye