Lernia

Lernias bokslutskommuniké 2023: Ökade intäkter men ett lägre rörelseresultat

Dela

Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 3 482 (3 269) mkr och ökade med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens rörelseresultat minskade för helåret till -11 (44) mkr, till stor del beroende på kostnader för omstrukturering av utbildningsverksamheten (arbetsmarknadsutbildningar och Komvux) som påverkat koncernens rörelseresultat för helåret med -24 (0) mkr. Även bemannings- och rekryteringsverksamheten uppvisar ett lägre resultat jämfört med föregående år främst till följd av högre arbetsgivaravgifter för unga under 23 år.  

Bemannings- och rekryteringsverksamhetens nettoomsättning för 2023 ökade med 10 procent jämfört med 2022, och uppgick för helåret till 3 050 (2 765) mkr och var för första gången högre än 3 mdkr. Rörelseresultatet minskade och uppgick till 64 (109) mkr.

Utbildningsverksamhetens nettoomsättning för helåret uppgick till 288 (344) mkr och rörelseresultatet till -44 (-37) mkr. Minskningen är främst hänförlig till avetableringar på flera orter samt minskade anvisningar inom arbetsmarknadsutbildningar och Komvux. Yrkeshögskolan fortsätter att visa god tillväxt och lönsamhet, och i tilldelningen av nya utbildningar från Myndigheten för yrkeshögskolan den 11 januari 2024 fick Lernia den högsta andelen tilldelade utbildningar någonsin och fortsätter öka sina marknadsandelar.

Matchningsverksamheten har påverkats negativt av minskade deltagarvolymer inom tjänsten Rusta och Matcha och en fortsatt hög konkurrens med ett stort antal bolag inom tjänsten. Helårets nettoomsättning uppgick till 144 (160) mkr, en minskning med 10 procent jämfört samma period föregående år. Trots det behåller Lernia en stark marknadsposition och är fortsatt den näst största leverantören på marknaden.

– Lernia stärker företags konkurrenskraft genom kompetens, och med vårt breda erbjudande inom utbildning, matchning, bemanning och rekrytering leder vi utvecklingen av framtidens arbetskraft. Under 2023 har vi även startat en rad initiativ för att utveckla vår digitala kapacitet och utöka vårt tjänsteutbud, med målet att bli en ännu starkare spelare på svensk arbetsmarknad. Under året har Lernia bidraget till att 12 000 personer fått ett nytt arbete, säger Veronica Rörsgård, VD Lernia.

Läs rapporten i sin helhet under rubriken Dokument nedan eller på sidan Finansiell information på lernia.se.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Glödhet efterfrågan på svetsare – ny utbildning till internationell svetsspecialist i Trollhättan12.4.2024 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Industrirådet och undersökningsföretaget Demoskop har nyligen publicerat data som visar att svensk industri behöver växa med 300 000 nya medarbetare under de kommande åren. Ett av de mest eftertraktade yrkena bland arbetsgivare är svetsare, som är oumbärliga både inom järnvägsbyggande och den tillverkande industrin. Enligt branschen råder det idag en brist på 3 000 svetsspecialister. För att möta den stora efterfrågan erbjuder utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia nu utbildning till internationell svetsspecialist i Trollhättan.

Två Piteåutbildningar ska ge industrin efterlängtad spetskompetens11.4.2024 16:26:32 CEST | Pressmeddelande

Industrirådet och undersökningsföretaget Demoskop lanserade nyligen en undersökning som visar att svensk industri behöver växa med 300 000 nya medarbetare de närmaste åren. Behovet grundar sig i stora skiften med ökad digitalisering, automation och hållbarhet. För att möta det stora kompetensbehovet har utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia krokat arm med näringslivet och startar YH-utbildningar till bristyrkena automationstekniker och produktionstekniker, med bas i Piteå.

Stor brist på kyl- och värmepumpstekniker – ny utbildning i Luleå ska höja kompetensgraden11.4.2024 14:53:40 CEST | Pressmeddelande

I spåren av höga elräkningar, grön omställning och energieffektivisering har jobbet som kyl- och värmepumpstekniker blivit ett bristyrke. Utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia lanserar därför en unik yrkeshögskoleutbildning till hösten, den enda i sitt slag i norra Sverige. Enligt branschorganisationen SKVP står efterfrågan på kompetensen emot konjunktursvängningarna, och behovet förblir stort med tanke på kommande pensionsavgångar inom branschen.

Energieffektivt Västra Götaland kräver VVS-kompetens – ny YH-utbildning ska lösa kompetensbristen4.4.2024 13:24:30 CEST | Pressmeddelande

I mars förra året träffade EU en överenskommelse om att minska energiförbrukningen med 11,7 procent till 2030. Det är en uppgift som i stor utsträckning faller på installationsbranschen. För en tillväxtregion som Västra Götaland skapar det ett betydande behov av personer med kompetens inom värme, ventilation och sanitet. För att möta efterfrågan på kompetens öppnar utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia utbildningen till projektledare inom VVS med bas i Trollhättan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye