Vårdföretagarna

Vårdföretagarnas Assistansbarometer: Kraftig minskning av barn och äldre med personlig assistans – nära 40 procent färre på tio år.

Dela

Det är mycket stor skillnad i andelen individer inom olika åldersgrupper som har statlig assistansersättning. Lägst andel är det i åldersgruppen 0-14 år där 79 av 100 000 individer har statlig assistansersättning. Högst andel återfinns i åldersgruppen 20-24 år där 192 av 100 000 individer har det.

Det är mycket stor skillnad i andelen individer inom olika åldersgrupper som har statlig assistansersättning. Lägst andel är det i åldersgruppen 0-14 år där 79 av 100 000 individer har statliga assistansersättning. Högst andel återfinns i åldersgruppen 20-24 år där 192 av 100 000 individer har det.

Det är alltså nästan 150 procent större andel i åldersgruppen 20-24 år som har statlig assistansersättning jämfört med i åldersgruppen 0-14 år. Den procentuella utvecklingen av antalet individer med assistansersättning skiljer sig också kraftigt åt mellan olika åldersgrupper under den senaste 10-årsperioden. I två åldersgrupper, 30-34 år och 35-39 år, har antalet ökat medan det i samtliga övriga åldersgrupper har minskat perioden 2014-2023.

Störst minskning har det varit i åldersgruppen 60-64 år där minskningen varit 41 procent, motsvarande 140 individer. Nästa störst procentuella minskning var det i åldersgrupper 0-14 år med 36 procent. Det motsvarade en minskning från 2 276 individer i december 2014 till 1 452 individer i december 2023.

- Landets familjer med barn med svåra funktionsnedsättningar kan inte vänta mycket längre. Rätten till personlig assistans måste stärkas på riktigt. Regeringen måste få bort det dubbla föräldraavdrag som Försäkringskassan felaktigt använder sig av när man bedömer barnens behov. Dessutom behövs en översyn av behovsbedömningen i övrigt snarast. Lev upp till de politiska löften som avgivits från vänster till höger, säger Patrik Silverudd, näringspolitisk expert personlig assistans. 

- Antalet brukare med statlig assistansersättning låg i januari kvar på samma låga nivå som i december 2023. Antalet brukare har inte varit så här få sedan 2004. När vi specialgranskat åldersfördelningen inom personlig assistans kan vi konstatera att det finns stora skillnader. Andelen individer med rätt till personlig assistans är lägst bland barn 0-14 år och det är en av de grupper som också minskat mest de senaste tio åren, säger Björn Arnek, branschekonom. 

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare

Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Vårdföretagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Ny forskarrapport: Granskning av sjukvårdspolitikens nya inriktning i Region Stockholm - Regionledningen saknar lämpliga beslutsunderlag och har inte utrett förslagen ordentligt innan de genomförts. Det är riskfyllt att snabbt genomföra stora outredda förändringar av en så komplex verksamhet som specialistvård.22.4.2024 08:26:45 CEST | Pressmeddelande

Sedan valet 2022 har den rödgröna koalition som styr Region Stockholm satt i gång långtgående förändringar av sjukvården. Vårdval och privat vård ska ersättas av upphandlingar och vård i regionens regi. Vårdföretagarna har bett forskarna Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren granska omställningsplanens beslutsunderlag och möjlighet till måluppfyllelse.

Pressinbjudan: Rapportsläpp: Experiment Stockholm – Vad säger forskningen om omställningsplanen för sjukvården i region Stockholm?18.4.2024 12:20:45 CEST | Pressmeddelande

I Region Stockholm pågår en stor och snabb omställning av sjukvården i enlighet med det rödgröna styrets så kallade omställningsplan. Vårdföretagarna, som tidigare riktat hård kritik mot bristen på konsekvensanalys har bett forskarna Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren granska omställningsplanens beslutsunderlag och möjlighet till måluppfyllelse.

Ny rapport: Grant Thornton har på Vårdföretagarnas uppdrag granskat kostnadseffektiviteten i personlig assistans.17.4.2024 12:53:56 CEST | Pressmeddelande

Det finns en felaktig föreställning i politiken om att personlig assistans är dyrt och att färre brukare skulle innebära en besparing. Såväl S- som M-ledda regeringar har därför velat spara på assistansen. Men i den rapport som Grant Thornton tagit fram på uppdrag av Vårdföretagarna framgår att assistans är ekonomiskt fullt jämförbar med andra insatser.

Ny rapport: Fler privata operationer kapar köer och kostnader - En jämförande analys av privata vårdgivares ersättningar och offentliga vårdgivares kostnader15.4.2024 08:30:09 CEST | Pressmeddelande

Vårdföretagarna har låtit analysföretaget Sirona jämföra pris och kvalitet för fyra vanliga ingrepp i två stora regioner, Skåne och Västra Götaland. Kostnaderna för höftledsoperationer, knäledsoperationer, gråstarrsoperationer och framfallskirurgi i offentlig respektive privat regi har jämförts och resultatet är tydligt: I privat regi får man betydligt mer vård per skattekrona.

Pressinbjudan till seminarium: Rapportsläpp "Assistansens samhällskostnader – Är personlig assistans för dyrt"? Grant Thornton har på Vårdföretagarnas uppdrag granskat den personliga assistansens samhällskostnader.10.4.2024 16:30:26 CEST | Pressmeddelande

Det finns en politisk föreställning att personlig assistans är en dyr insats och att ett minskat antal assistansanvändare skulle innebära en besparing för skattebetalarna. Såväl S- som M-ledda regeringar har därför velat spara på assistansen. Rapporten från Grant Thornton visar istället att privat driven personlig assistans är samhällsekonomiskt effektivt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye