Trafikverket

Vägtrafikens utsläpp i princip oförändrad 2023

Dela

Preliminära siffror visar att utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken var i princip oförändrade under 2023 jämfört med 2022. Under 2023 blev fordonsflottan något mer elektrifierad och energieffektiv, men trafiken ökade något vilket tog ut effektiviseringseffekten.

Andelen biodrivmedel och el inom vägtrafiken var ungefär densamma 2023 som 2022 om cirka 31 procent. Biodrivmedelsmängden var i princip oförändrad då reduktionsplikten för 2023 var densamma som 2022, medan elanvändningen ökade något. Detta ledde sammanlagt till i princip oförändrade utsläpp. Året innan var utsläppsminskningen 12 procent för vägtransporter.

Stora förändringar väntar 2024 och utsläppen kommer att öka.  
Från 1 januari 2024 sänktes reduktionsplikten för bensin och diesel från 7,8 procent respektive 30,5 procent till 6 procent för både bensin och diesel. Utsläppen kommer därför att öka under året.

– Våra scenarier visar tydligt att det krävs både en fortsatt elektrifiering, effektivisering och en ökad biodrivmedelsandel för att nå målen. Enbart elektrifiering räcker inte, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket.

Betydande gap till det nationella klimatmålet och EU:s ESR-mål
Trafikverket bedömer att det svenska målet om minst 70 procents minskning av transportsektorns utsläpp inte nås till 2030 med dagens användning av biodrivmedel. Målet omfattar inrikes transporter exklusive inrikes flyg. Gapet till att nå Sveriges EU-åtagande inom ESR i perioden fram till och med 2030 är också betydande. 

Fakta EU:s klimatmål och Sveriges åtagande:

  • Utsläpp från förbränning av fossila drivmedel från den svenska vägtrafiken regleras bland annat genom EU:s ansvarsfördelningsförordning (ESR) där även till exempel jordbruket ingår.
  • Genom ESR tilldelas varje medlemsstat under åren 2021–2030 en årlig utsläppskvot för hela perioden och om vi inte når det får vi betala böter. 
  • Sveriges tilldelning 2030 motsvarar en minskning med 50 procent jämfört med de svenska ESR–utsläppen 2005. 
  • Till detta finns även flexibilitetsmekanismer med möjlighet att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar i andra sektorer och länder.

PM vägtrafikens utsläpp, preliminär statistik för 2023

Nyckelord

Kontakter

För mer information

Sven Hunhammar, miljödirektör, 010-123 16 39

Ulrika Karlsson, nationell press- mediestrateg, 070-762 39 54

Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

Omkörningsförbud på E4 norr om Gävle – för bättre flyt i påsktrafiken25.3.2024 07:35:00 CET | Pressmeddelande

Påsken står för dörren och därmed även en av årets stora trafikhelger, vilket syns tydligt på E4:an norr om Gävle som en av de mest trafikerade vägarna under påskhelgen när trafikanter ska till och från fjällen. Därför har Trafikverket i samverkan med Polisen även i år beslutat att förbjuda omkörningar mellan Gävle och Tönnebro för att skapa ett bättre flyt i trafiken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye