Vårdföretagarna

Patienttoppen 2024: Privata vårdcentraler mest uppskattade i samtliga 21 regioner

Dela

När patienter i hela landet besvarar frågor om hur nöjda de är med sin vårdcentral rankas privatdrivna vårdcentraler högt. Av Sveriges 100 mest uppskattade vårdcentraler drivs 77 av privata vårdgivare. Den sammantagna bilden från SKR:s nationella patientenkät är att patienter generellt är nöjda med sin vårdcentral – oavsett om den drivs av regionen eller en privat vårdgivare. Vårdföretagarna publicerar nu samtliga listor – region för region.

Karin Elinder - näringspolitisk expert sjukvård
Karin Elinder - näringspolitisk expert sjukvård

Vårdföretagarna sammanställer för trettonde året i rad Patienttoppen, som är en analys av den stora nationella patientenkät som SKR genomför. I patientenkäten, som skickades ut i slutet av 2023, har närmare 100 000 patienter svarat på frågor om sin vårdcentral. Det handlar om frågor som rör flera parametrar i patientupplevelsen, däribland tillgänglighet, kontinuitet och om behov har blivit tillgodosedda. Totalt omfattas 1 199 vårdcentraler, varav 550 privatdrivna.

- Privatdrivna vårdcentraler får genomgående något högre betyg av patienterna. Det gäller både när vi analyserar svaren på nationell nivå och för respektive region, även om skillnaderna på vissa håll i landet är små, säger Björn Arnek, branschekonom på Vårdföretagarna.

Vårdföretagarnas sammanställning visar att de privata vårdcentralerna rankas högre än offentliga på samtliga frågeområden. I 15 av 21 regioner är det en privat vårdgivare som toppar listan, och i samtliga 21 regioner är patienterna generellt något nöjdare med privata vårdcentraler.

- Det är glädjande att privata vårdcentraler bidrar till att höja patienternas nöjdhet i hela Sverige. Sjukvården behöver ännu mer samarbete mellan offentliga och privata vårdgivare för att klara av att tillgodose patienters behov i hela vårdkedjan, säger Karin Elinder, näringspolitisk expert sjukvård, Vårdföretagarna.

Här finns listor över de mest uppskattade vårdcentralerna – region för region

Patienttoppen i korthet:

77 av de 100 vårdcentraler i Sverige som har mest nöjda patienter är privat drivna.

I samtliga 21 regioner är det privat drivna vårdcentraler som uppskattas mest.

I 15 av 21 regioner toppar en privat driven vårdcentral listan.

De privat drivna vårdcentralerna har i snitt något högre patientnöjdhet på samtliga kvalitetsparametrar än de offentligt drivna vårdcentralerna. Skillnaderna är små, men entydiga.

Kontakter

Bilder

Karin Elinder - näringspolitisk expert sjukvård
Karin Elinder - näringspolitisk expert sjukvård
Ladda ned bild
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Ladda ned bild

Länkar

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare

Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Vårdföretagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Månadens vårdkörapport: Väntetider längre än 90 dagar inom ortopedi – många väntar för länge i Region Skåne och i VGR2.5.2024 13:51:32 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation inom ortopedi. Av samtliga personer som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation i mars 2024 hade 10 600, motsvarande drygt 16 procent, väntat på en åtgärd/operation inom ortopedi. Se listan region för region i rapporten.

Vårdföretagarnas Assistansbarometer: Ytterligare 650 personer skulle kunna få assistans utan högre kostnader för samhället om resurserna används effektivare29.4.2024 11:00:17 CEST | Pressmeddelande

April månads Assistansbarometer från Vårdföretagarna specialgranskar vad som skulle inträffa om kommunerna slutade bedriva personlig assistans i egen regi. Man konstaterar att utan att tillföra systemet en enda krona så skulle 650 personer ytterligare kunna få rätt till personlig assistans. Det skulle dock kräva att staten och kommunerna agerade tillsammans för att hitta bästa möjliga lösningar för personer med stora funktionsnedsättningar.

Ny forskarrapport: Granskning av sjukvårdspolitikens nya inriktning i Region Stockholm - Regionledningen saknar lämpliga beslutsunderlag och har inte utrett förslagen ordentligt innan de genomförts. Det är riskfyllt att snabbt genomföra stora outredda förändringar av en så komplex verksamhet som specialistvård.22.4.2024 08:26:45 CEST | Pressmeddelande

Sedan valet 2022 har den rödgröna koalition som styr Region Stockholm satt i gång långtgående förändringar av sjukvården. Vårdval och privat vård ska ersättas av upphandlingar och vård i regionens regi. Vårdföretagarna har bett forskarna Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren granska omställningsplanens beslutsunderlag och möjlighet till måluppfyllelse.

Pressinbjudan: Rapportsläpp: Experiment Stockholm – Vad säger forskningen om omställningsplanen för sjukvården i region Stockholm?18.4.2024 12:20:45 CEST | Pressmeddelande

I Region Stockholm pågår en stor och snabb omställning av sjukvården i enlighet med det rödgröna styrets så kallade omställningsplan. Vårdföretagarna, som tidigare riktat hård kritik mot bristen på konsekvensanalys har bett forskarna Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren granska omställningsplanens beslutsunderlag och möjlighet till måluppfyllelse.

Ny rapport: Grant Thornton har på Vårdföretagarnas uppdrag granskat kostnadseffektiviteten i personlig assistans.17.4.2024 12:53:56 CEST | Pressmeddelande

Det finns en felaktig föreställning i politiken om att personlig assistans är dyrt och att färre brukare skulle innebära en besparing. Såväl S- som M-ledda regeringar har därför velat spara på assistansen. Men i den rapport som Grant Thornton tagit fram på uppdrag av Vårdföretagarna framgår att assistans är ekonomiskt fullt jämförbar med andra insatser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye