Unionen

Säkra framtidens jobb – förändra det finanspolitiska ramverket

Dela

Sverige är i stort behov av investeringar men det finanspolitiska ramverket sätter käppar i hjulet. För att se till att framtidens jobb hamnar i Sverige och för att nå våra klimatmål måste reglerna förändras. Det anser Unionen, Sverige största fackförbund, som idag presenterar förslag till förändringar av ramverket.

– Det nuvarande finanspolitiska ramverket riskerar att stå i vägen för Sverige som ett föregångsland i den gröna omställningen. För att värna svensk konkurrenskraft måste det ske förändringar. Och det är bråttom, säger Peter Hellberg, ordförande Unionen.

Överskottsmålet var aldrig tänkt som ett mål i sig utan infördes ursprungligen som ett verktyg för att minska statsskulden från 1990-talets höga nivåer. Det målet är uppnått sedan länge. 

– För att möjliggöra lånefinansiering till nödvändiga offentliga investeringar behöver skuldankaret höjas till 50 procent av BNP och den offentliga sektorn tillåtas gå med underskott under en tid. Finanspolitiska rådets uppdrag måste även utökas så att de kan säkerställa att pengarna inte används till kortsiktiga politiska syften. Pengarna måste gå till långsiktiga och hållbara investeringar, säger Tobias Brännemo, chefsekonom på Unionen.

Utan rätt kompetens – inga investeringar

Men kapaciteten att genomföra stora investeringar begränsas inte bara av pengar.

– Utan personer med rätt kompetens blir inga investeringar gjorda. Ska Sverige kunna göra nödvändiga investeringar krävs att vi kommer till rätta med den stora brist på arbetskraft med rätt kompetens som råder i både näringslivet och i offentlig sektor, säger Tobias Brännemo.

Det nya omställningsstudiestödet, som ger yrkesverksamma möjlighet att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden, är en viktig pusselbit. Men utbildningssystemet måste också anpassas till yrkesverksammas behov och förutsättningar.

–  Det finanspolitiska ramverket behöver uppdateras. Men glöm inte bort den lika viktiga sidan av myntet, utan personer som kan utföra det arbete som krävs blir inga investeringar gjorda, säger Tobias Brännemo.

Unionens förslag till förändringar av det finanspolitiska ramverket

  • Tillåt underskott för att möjliggöra investeringar: Överskottsmålet är inte ett mål i sig utan var ett medel för att få ned statsskulden vilket är avklarat sedan länge Den offentliga sektorn behöver nu kunna gå med underskott under en tid för att finansiera viktiga offentliga investeringar inom infrastruktur, utbildning, forskning, energiförsörjning och klimatomställning.
  • Höj skuldankaret till 50 procent av BNP: För att ge utrymme för dessa investeringar föreslås att skuldankaret höjs till 50 procent av BNP. Detta skulle fortfarande innebära en relativt låg statsskuld i internationell jämförelse samtidigt som det möjliggör finansiering av de nödvändiga investeringarna.
  • Utöka Finanspolitiska rådets uppdrag: Finanspolitiska rådets mandat bör utökas för att bedöma om förändringarna i det finanspolitiska ramverket främjar nödvändiga offentliga investeringar. Det är viktigt att säkerställa att det ökade utrymmet inte används till kortsiktiga politiska syften utan till långsiktiga och hållbara investeringar.
  • Utred behoven av offentlig finansiering för klimatomställningen: En särskild utredning bör tillsättas för att analysera behoven av offentlig finansiering för att möta utmaningarna med klimatomställningen. Detta bör inkludera en bedömning av de offentliga åtagandena som krävs för att bekämpa klimatförändringarna och anpassa samhället till deras effekter.

Här kan du läsa förslaget i sin helhet.

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Unionen är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar på 88 000 arbetsplatser. Vi är 27 000 förtroendevalda på drygt 15 000 arbetsplatser. Unionen finns för tjänstemän på den privata arbetsmarknaden och du hittar oss i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag, ensamföretag, organisationer och föreningar. Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen press svarar på medias frågor om Unionen. Vi förmedlar kontakter till våra förtroendevalda och experter inom bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling, utmaningar i tjänstemännens arbetsliv, lön och jämställdhet.

Välkommen att kontakta oss!

Följ Unionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Unionen

Unionen om budgeten: satsningar för att stärka svensk konkurrenskraft och kompetens saknas15.4.2024 11:35:00 CEST | Pressmeddelande

Regeringen presenterar flera nödvändiga satsningar på vård, skola och rättsväsendet, men satsningar för att komma till rätta med kompetensgapet på arbetsmarknaden saknas. Unionen hade velat se satsningar på CSN och Försäkringskassan för att hantera omställningsstudiestödet - och pengar till högskolor och universitet för att utveckla kursutbudet för yrkesverksamma.

Svenskt Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK presenterar förslag till uppdaterad ägarstyrning av Alecta10.4.2024 17:08:44 CEST | Pressmeddelande

Svenskt Näringsliv, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Förhandlings- och samverkansrådet PTK har genomfört en översyn av ägarstyrningen av Alecta. Detta i syfte att långsiktigt stärka Alecta genom mer strukturerade processer, ökad transparens och större förutsägbarhet i ägarstyrningen. Mot bakgrund av denna översyn lämnas nu ett antal förslag på förändringar för Alectas överstyrelse att besluta om på nästkommande ordinarie överstyrelsemöte, den 25 april.

Unionens nya rapport Arbetsmiljöbarometern 2023: Stressen bland privatanställda tjänstemän minskar alldeles för långsamt27.3.2024 08:32:22 CET | Pressmeddelande

I dagens Sverige är den arbetsrelaterade pressen och stressen för privatanställda tjänstemän en oroande realitet som inte minskar tillräckligt snabbt. Unionen lanserar idag en ny rapport, Arbetsmiljöbarometern 2023, som fokuserar på att belysa utmaningarna och behoven för en riskfri och god arbetsmiljö för privatanställda tjänstemän.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye