Moderaterna i Västra Götalandsregionen

GrönBlå Samverkan: Öka valfriheten inom förlossningsvården

Dela

I dag har M, KD, C och L tagit initiativ i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om att ta fram förslag på hur förlossningsvården i Göteborg kan differentieras genom att skapa tre avdelningar med olika inriktning av vårdnivå. Detta för att möta behovet inom förlossningsvården bättre, öka valfriheten och tryggheten för blivande föräldrar.

Grönblå Samverkan SU-styrelse
Grönblå Samverkan SU-styrelse
  • När beslutet togs att flytta förlossningsverksamheten från Mölndal till Östra sjukhuset, var tanken att skapa tre förlossningsavdelningar med olika inriktningar för att ge blivande föräldrar möjlighet att välja den miljö som passade dem bäst. Planen har inte uppfyllts och vi anser att det finns ett behov av att utveckla förlossningsvården i regionen, säger Johan Fält (M), vice ordförande i styrelsen. 

  • För oss handlar det om att valfrihet för blivande föräldrar ska utgå från patientperspektivet och personalens kompetens. Vi måste sträva efter en vård där patienternas behov och valmöjligheter står i centrum och där organisationen anpassar sig efter dessa behov, inte tvärtom. En god förlossningsvård måste givetvis vara patientsäker, men måste också präglas av en stor lyhördhet, säger Per-Olof Blomqvist (KD), ledamot i styrelsen. 

  • Vi vill se tre avdelningar som inriktar sig på olika behov och preferenser hos blivande föräldrar. En avdelning kan vara avsedd för riskpatienter för att ge särskild vård. En annan avdelning skulle kunna följa den traditionella modellen för förlossningsvård, som är välkänd och etablerad på sjukhuset idag. Den tredje avdelningen skulle enligt förslag från våra barnmorskor, erbjuda en mer hemliknande miljö för förlossning, säger Katarina Lundin (C), ledamot i styrelsen. 

  • För att säkerställa en bra förlossningsvård är det nödvändigt att ta hänsyn till medarbetarna och ge dem möjlighet till ökat inflytande över arbetsrelaterade beslut. Att skapa en attraktiv arbetsmiljö är också av betydelse för att behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Vårt förslag skapar förutsättningar för en jämlik och trygg förlossningsvård, säger Karin Veres (L), ledamot i styrelsen.  

Fakta: Under förra mandatperioden vidtog GrönBlå Samverkan en rad åtgärder på kort och lång sikt för att förbättra barnmorskornas arbetssituation och öka tryggheten för kvinnor som ska föda. Bland annat har samordningen av regionens förlossningsvård förstärkts och förlossningskapaciteten i Västra Götalandsregionen säkerställts.  

För mer information kontakta: 

Johan Fält (M), vice ordförande SU, telefon 079-336 06 60  

Per-Olof Blomqvist (KD), ledamot SU, telefon 070-363 51 96 

Katarina Lundin (C), ledamot SU, telefon 070-92 14 478 

Karin Veres (L), ledamot SU, 073-0884647  

Kontakter

Dokument

Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Detta är Moderaterna i Västra Götalandsregionen pressrum. Vi är en del av den politiska oppositionen i Västra Götalandsregionen där Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har en samverkan under namnet GrönBlå Samverkan men ändå bedriver oppositionspolitik som enskilda partier. Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.

Följ Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Grönblå Samverkan presenterar en satsning om 500 miljoner kronor för att korta vårdköerna inom sjukvården14.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna tilldelar i sina respektive budgetar för 2025 en engångssumma på 500 miljoner kronor till den Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden för att upphandla vårdkapacitet. Syftet är att förbättra tillgängligheten, korta köerna och öka måluppfyllelsen för vårdgarantin. Västra Götalandsregionens största utmaning handlar om att komma till rätta med vårdköerna. Även om betydande resurser har tillförts har inte regionens sjukhus levererat tillräckligt mycket vård. Våra egna sjukhus spelar en central roll, men när tusentals patienter har väntat för länge på vård behöver vi överväga fler lösningar.

Budgetnyhet: Moderaterna presenterar en trygghetssatsning om 450 miljoner kronor för att stärka ambulanssjukvården från 202511.4.2024 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Moderaterna prioriterar kärnverksamheten och akutsjukvården som utgör ryggraden i hälso- och sjukvårdssystemet. När olyckor inträffar eller akuta medicinska tillstånd uppstår, är det ambulanssjukvården som utgör den första linjen av livräddande insatser. Snabb och effektiv ambulanssjukvård kan vara skillnaden mellan liv och död för den enskilde patienten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye