ManpowerGroup

It-branschen går mot trenden – hög efterfrågan på arbetskraft i vår

Dela

På en inbromsande svensk arbetsmarknad visar företagen inom It- och techsektorn stor optimism. Inför det andra kvartalet 2024 ger arbetsgivarna en sysselsättningsprognos på hela +39 procent, vilket är klart högst av samtliga branscher i undersökningen. Det visar Experis arbetsmarknadsbarometer.

– Just nu är det medarbetarens marknad inom stora delar av It-branschen. Rörligheten är hög och arbetsgivarna måste konkurrera om kompetensen. Det är glädjande att det finns många lediga jobb, men om branschen ska hänga med i utvecklingen behöver vi åtgärder för att övervinna kompetensbristen, säger Michael Egnell, Managing Director för Experis Sverige. 
 
Inför andra kvartalet 2024 ger It- och techbranschen en sysselsättningsprognos som är långt mer optimistisk än arbetsmarknaden som helhet. Över hälften av branschens arbetsgivare, 53 procent, uppger att de förväntar sig att öka arbetsstyrkan under det andra kvartalet, medan endast 14 procent förväntar sig att den minskar. Det ger en sammanlagd sysselsättningstrend på +39 procent, att jämföra med +44 procent under föregående kvartal. 
 
För Sverige som helhet ligger sysselsättningsprognosen på +14 procent, ett tapp på 7 procentenheter jämfört med första kvartalet. Dessutom är skillnaden påtagligt stor mellan olika branscher. Energi- och samhällsservice (0 procent) samt transport, logistik och fordonsindustrin (-9 procent) tvärnitar.  
 
– Det är roligt att It-branschen står sig väl trots konjunkturläget, men för att kunna rida på den vågen måste det finnas rätt kompetens att tillgå. Svårigheten att rekrytera och behålla specifik kompetens riskerar att bli en bromskloss som gör att Sverige hamnar på efterkälken. Det blir allt viktigare för arbetsgivarna att satsa på intern utveckling och utbildning för att kunna möta organisationens behov, säger Michael Egnell. 
 
Även globalt är det arbetsgivarna inom It-branschen som är mest optimistiska, med en sysselsättningsprognos på +34 procent. Bank-, finans- och fastighetsbranscherna har också en optimistisk prognos på +29 procent, och ingen av de större branschkategorierna har en sysselsättningsprognos som är lägre än +16 procent.  
 
Mätningen utfördes under perioden 2–31 januari 2024. 
 
Svenska branschprognoser 
•              It- och techbranschen, +39 procent 
•              Servicenäringen samt parti- och detaljhandeln, +24 procent 
•              Telekom- och mediabranscherna, +21 procent 
•              Hälsa, sjukvård och Life science, +17 procent 
•              Bank-, finans- och fastighetsbranscherna, +16 procent 
•              Råvaror, gröna näringar, bygg- och tjänsteföretag, försvarsindustrin, +14 procent 
•              Energi- och samhällsservice, 0 procent 
•              Transport, logistik och fordonsindustrin, -9 procent 
 
Starkaste jobbprognoserna globalt per bransch 
•              It- och techbranschen, +34 procent 
•              Bank-, finans- och fastighetsbranscherna, +29 procent 
•              Hälsa-, sjukvård och Life science, +26 procent 
•              Råvaror, gröna näringar, bygg- och tjänsteföretag, försvarsindustrin, +21 procent 
•              Energi- och samhällsservice, +18 procent 
•              Servicenäringen samt parti- och detaljhandeln, +18 procent 
•              Telekom- och mediabranscherna, +16 procent 
•              Transport, logistik och fordonsindustrin, +16 procent 
 
Arbetsmarknadsbarometern för det tredje kvartalet 2024 presenteras den 11 juni. 
 
Om sysselsättningstrenden  
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det andra kvartalet 2024 förväntar sig 34 procent av de svenska arbetsgivarna att öka arbetsstyrkan, 41 procent förväntar sig en oförändrad sysselsättning medan 21 procent förutser en minskad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +13 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +14 procent. Samma beräkning sker i samtliga 41 länder.   
  
Om Arbetsmarknadsbarometern  
ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) är den mest omfattande och framåtblickande arbetsmarknadsundersökningen av sitt slag, och används globalt som en viktig ekonomisk indikator. Arbetsmarknadsbarometern har funnits i Sverige i 20 år och är den enda globala undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet i stället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 40 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 41 länder. I Sverige har 788 intervjuer genomförts. Mätningen utfördes under perioden 2–31 januari 2024.  
  
Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 60 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i hela världen: ”How do you anticipate total employment at your location to change in the coming three months as compared to the current quarter?”. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.  
  
Om uttalandena  
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive uttalanden om arbetskraftsefterfrågan i vissa regioner, länder och industrier, liksom ekonomisk osäkerhet. Faktiska händelser eller resultat kan väsentligt skilja sig från innehållet i de framåtblickande uttalandena på grund av risker, osäkerheter och antaganden. Dessa faktorer inkluderar de som finns i företagets rapporter inlämnade till SEC, USA:s värdepappers- och börskommission, inklusive informationen under rubriken "Riskfaktorer" i dess årsrapport på Formulär 10-K för året som avslutades den 31 december 2023, information som härmed är införlivad som referens. ManpowerGroup avsäger sig skyldighet att uppdatera alla framåtblickande eller andra uttalanden i detta meddelande, såvida inte lagen kräver det.  

Nyckelord

Kontakter

Om Experis

Experis är världsledande inom IT kompetens, projektlösningar och managed services. I takt med att behovet av IT kompetens ökar, bistår vi våra kunder att utveckla sin IT-infrastruktur, applikationer, molntjänster och cybersäkerhet. Genom Experis Academy utbildar vi människor både i relevanta tekniska färdigheter och övriga avgörande ”mjuka” förmågor. Experis är tillsammans med Manpower, Jefferson Wells och Talent Solutions en del av ManpowerGroup koncernen. Läs mer på: www.experis.se.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Klar majoritet av svenska företag uppger att de inte är jämställda7.3.2024 15:08:14 CET | Pressmeddelande

Endast var sjätte arbetsgivare i Sverige, 16 procent, uppger att de har uppnått full jämställdhet – det visar en ny undersökning bland 788 svenska företag, genomförd av ManpowerGroup inför internationella kvinnodagen. Hela fyra av tio arbetsgivare, 38 procent, uppger att de är ganska eller mycket långt ifrån att uppnå jämställdhet, medan 43 procent uppger att de är på god väg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye