Vårdföretagarna

Unik undersökning: Nio av tio i åldersgruppen 85 till 109 år vill kunna välja äldreomsorg mellan privata och offentliga utförare.

Dela

Under ett seminarium i Stockholm idag, med medverkan av bland andra äldreminister Anna Tenje, presenterade Vårdföretagarna en rapport om äldres verkliga valfrihet. För första gången presenteras opinionsundersökningen Äldrebussen, som genomförts av Verian med en svarande målgrupp från 85 år till 109 år. Den visar bland annat att över 90 procent vill kunna välja hemtjänst och äldreboende. Samtidigt saknar drygt en miljon av de äldre möjlighet att välja hemtjänst. Siffrorna är ännu dystrare vad gäller möjligheten att välja äldreboende.

Förbundsdirektör
Förbundsdirektör

Önskan att själv bestämma vem som utför ens äldreomsorgsinsatser är mycket stark bland svenskar generellt. Bland befolkningen 85 år och äldre anser så många som 9 av 10 att man ska få välja vilken hemtjänstutförare man har och på vilket äldreboende man ska bo. I samma grupp anser hela 9 av 10 att man också ska kunna välja mellan privat och offentligt drivna äldreboenden.

I fler än 200 svenska kommuner saknas i praktiken möjlighet att välja ett privat hemtjänstalternativ. Detta trots att det finns LOV-system i över 150 kommuner. I drygt 70 kommuner där det finns LOV-system saknas i det närmaste helt privata utförare. Den huvudsakliga orsaken till detta är undermåliga ekonomiska förutsättningar. Sammantaget betyder det att över en miljon äldre i praktiken saknar valfrihet inom hemtjänsten.

Möjligheten att välja mellan privat och offentligt drivna äldreboenden är ännu sämre. Trots att det finns privata utförare i runt 100 kommuner finns det endast verklig valfrihet i 23 av dessa. Det betyder att närmare 1,7 miljoner av befolkningen 65 år och äldre, motsvarande drygt 80 procent av befolkningen i den åldersgruppen, saknar möjligheten att välja var de vill bo på ålderns höst.

- Det är säkert många som tror att vi har valfrihet i Sverige, att äldre har rätt att välja sin äldreomsorg. Så är det inte. Den rapport som vi på Vårdföretagarna idag presenterar på ett seminarium i närvaro av äldreminister Anna Tenje visar att så inte är fallet. Trots att över 90 procent av de tillfrågade i vår undersökning i åldersgruppen från 85 år och uppåt vill kunna välja såväl hemtjänst som äldreboende visar vår rapport att över en miljon äldre inte har någon valfrihet. Det är nu hög tid för politiken att genomföra reformer som ger äldre en verklig valfrihet, säger Antje Dedering, förbundsdirektör. 

- De äldre vill kunna välja mellan privata drivna och offentligt drivna äldreboenden.  För att det ska vara möjligt krävs förutom privat drivna äldreboenden ett valfrihetssystem. Det är endast i knappt 30 av Sveriges 290 kommuner som dessa villkor är uppfyllda. Konsekvensen är att 1,7 miljoner äldre (65+ år) bor i kommuner där möjligheten att välja ett privat drivet äldreboende saknas, säger Björn Arnek, branschekonom.  

Kontakter

Bilder

Förbundsdirektör
Förbundsdirektör
Ladda ned bild
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare

Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Vårdföretagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Vårdföretagarnas Assistansbarometer juni: Kommunerna tvingas ta större ansvar. Individer med rätt till statlig assistans har minskat från 16 200 till 13 300 2014 - 2023. Under samma period har antalet individer med rätt till personlig assistans beslutad av kommuner ökat från 4 100 till 4 700.24.6.2024 10:25:50 CEST | Pressmeddelande

Månadens specialgranskning fokuserar på det faktum att kommunerna fått ta ett allt större ansvar för individer med funktionsnedsättning de senaste tio åren. Individer med rätt till statlig assistans har minskat från 16 200 till 13 300 2014 - 2023. Under samma period har antalet individer med rätt till personlig assistans beslutad av kommuner ökat från 4 100 till 4 700. Det har inte varit helt kommunicerande kärl mellan staten och kommunerna, men det står helt klart att kommunerna har fått ta ett allt större ansvar.

Ny rapport: Valfrihetens historia inom vård och omsorg30.5.2024 15:48:02 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterar Vårdföretagarna rapporten "Valfrihetens historia - En historisk kartläggning av de politiska reformerna och strömningarna av valfrihet inom vård och omsorg". Syftet med rapporten är dels att kartlägga de historiska förändringarna som skett inom vård och omsorg avseende valfrihet, dels att följa de politiska strömningarna som ägt rum parallellt. Rapporten gör en djupdykning i valfrihetens historia och de politiska reformer som lett fram till dagens system.

Månadens Assistansbarometer: Inför generell tillståndsplikt för assistans – kryphål för oseriösa aktörer måste bort.27.5.2024 13:45:43 CEST | Pressmeddelande

Månadens specialgranskning rör det faktum att alla slags anordnare har minskat de senaste åren – förutom den där brukaren själv anställer sina assistenter och sköter assistansen. Den kategorin har ökat markant med hela 45 procent mellan januari 2020 och april 2024. Vårdföretagarna ställer nu krav på att även den som formellt anställer sina egna assistenter ska ha tillstånd för att minska risken för välfärdsbrottslighet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye