ManpowerGroup

Ny prognos: Inbromsning på arbetsmarknaden under andra kvartalet

Dela

Arbetsmarknaden fortsätter bromsa in under det andra kvartalet. Sysselsättningsprognosen faller med 7 procentenheter jämfört med det första kvartalet 2024. Trots en inbromsning hamnar sysselsättningsprognosen på 14 procent. Mest optimistisk är IT-branschen med 39 procent. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Inför det andra kvartalet ser vi den förväntade inbromsningen på arbetsmarknaden. Arbetsgivarnas sysselsättningsprognoser i olika branscher skiljer sig däremot mycket, vilket tyder på att kompetensbristen är fortsatt stor inom vissa branscher, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup.  

Skillnaden mellan den högsta och lägsta branschprognosen är hela 48 procentenheter, där IT-branschen har en väldigt ljus sysselsättningsprognos på +39 procent, medan transport, logistik och fordonsindustrin hamnar på svaga -9 procent. För Sverige som helhet ligger sysselsättningsprognosen på 14 procent, ett tapp på 7 procentenheter jämfört med första kvartalet 2024. 

Under det första kvartalet lämnade bank-, finans-, och fastighetsbranschen en blomstrande sysselsättningsprognos på +43 procent, för att nu se en skarp nedgång med 27 procentenheter till +16 procent.  

– De stora variationerna från kvartal till kvartal tyder på att arbetsmarknaden fortfarande inte har landat i lågkonjunkturen. Samtidigt vittnar vissa branschers fortsatt starka sysselsättningsprognoser på en kronisk kompetensbrist som inte ens en inbromsning på arbetsmarknaden rår på, säger Mikael Jansson. 

Samtliga 20 europeiska länder i undersökningen ser en tillbakagång i sysselsättningsprognosen jämfört med det första kvartalet i år. Samtidigt är den europeiska arbetsmarknaden relativt stabil. Starkast prognoser återfinns i Nederländerna, +32 procent och Schweiz, +29 procent. 

Mätningen utfördes under perioden 2–31 januari 2024. 

ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 2024 presenteras den 11 juni. 

Svenska regioners jobbprognoser 

 • Västra Götaland, +20 procent 
 • Stockholm- och Uppsalaregionen, +16 procent  
 • Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +14 procent  
 • Skåne och Blekinge län, +11 procent 
 • Norra Sverige, +11 procent  
 • Östra Götaland, +7 procent 

Svenska branschprognoser 

 • It- och techbranschen, +39 procent 
 • Servicenäringen samt parti- och detaljhandeln, +24 procent 
 • Telekom- och mediabranscherna, +21 procent 
 • Hälsa, sjukvård och Life science, +17 procent 
 • Bank-, finans- och fastighetsbranscherna, +16 procent 
 • Råvaror, gröna näringar, bygg- och tjänsteföretag, försvarsindustrin, +14 procent 
 • Energi- och samhällsservice, 0 procent 
 • Transport, logistik och fordonsindustrin, -9 procent 

Starkaste jobbprognoserna i världen 

 • Indien, +36 procent 
 • USA, +34 procent 
 • Nederländerna, +32 procent 
 • Kina, +32 procent 
 • Costa Rica, +32 procent 

Starkaste jobbprognoserna i Europa 

 • Nederländerna, +32 procent 
 • Schweiz, +29 procent 
 • Finland, +23 procent 
 • Storbritannien, +23 procent 
 • Belgien, +22 procent 

Starkaste jobbprognoserna globalt per bransch 

 • IT-branschen, +34 procent 
 • Bank-, finans- och fastighetsbranscherna, +29 procent 
 • Hälsa-, sjukvård och Life science, +26 procent 
 • Råvaror, gröna näringar, bygg- och tjänsteföretag, försvarsindustrin, +21 procent 
 • Energi- och samhällsservice, +18 procent 
 • Servicenäringen samt parti- och detaljhandeln, +18 procent 
 • Telekom- och mediabranscherna, +16 procent 
 • Transport, logistik och fordonsindustrin, +16 procent 

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det andra kvartalet 2024 förväntar sig 34 procent av de svenska arbetsgivarna att öka arbetsstyrkan, 41 procent förväntar sig en oförändrad sysselsättning medan 21 procent förutser en minskad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +13 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +14 procent. Samma beräkning sker i samtliga 41 länder.  

Om ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) är den mest omfattande och framåtblickande arbetsmarknadsundersökningen av sitt slag, och används globalt som en viktig ekonomisk indikator. Arbetsmarknadsbarometern har funnits i Sverige i 20 år och är den enda globala undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet i stället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 40 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 41 länder. I Sverige har 788 intervjuer genomförts. Mätningen utfördes under perioden 2–31 januari 2024.

Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 60 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i hela världen: ”How do you anticipate total employment at your location to change in the coming three months as compared to the current quarter?”. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över. 

Om uttalandena
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive uttalanden om arbetskraftsefterfrågan i vissa regioner, länder och industrier, liksom ekonomisk osäkerhet. Faktiska händelser eller resultat kan väsentligt skilja sig från innehållet i de framåtblickande uttalandena på grund av risker, osäkerheter och antaganden. Dessa faktorer inkluderar de som finns i företagets rapporter inlämnade till SEC, USA:s värdepappers- och börskommission, inklusive informationen under rubriken "Riskfaktorer" i dess årsrapport på Formulär 10-K för året som avslutades den 31 december 2023, information som härmed är införlivad som referens. ManpowerGroup avsäger sig skyldighet att uppdatera alla framåtblickande eller andra uttalanden i detta meddelande, såvida inte lagen kräver det. 

Nyckelord

Kontakter

Om ManpowerGroup

ManpowerGroup™ är världsledande inom kompetens- och HR-tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. Vi bidrar genom att hitta rätt kompetens samtidigt som vi sätter miljontals människor i arbete. ManpowerGroup™ är sedan många år erkända för vår mångfald, inkludering, jämställdhet och 2024 utsågs vi till ett av världens mest etiska företag för femtonde året. I Sverige har vi omkring 5 000 medarbetare på drygt 50 orter över hela landet med varumärkena: Manpower®, Experis®, Talent Solutions® och Jefferson Wells®. Varje år sätter vi 18 000 personer i jobb i Sverige.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Klar majoritet av svenska företag uppger att de inte är jämställda7.3.2024 15:08:14 CET | Pressmeddelande

Endast var sjätte arbetsgivare i Sverige, 16 procent, uppger att de har uppnått full jämställdhet – det visar en ny undersökning bland 788 svenska företag, genomförd av ManpowerGroup inför internationella kvinnodagen. Hela fyra av tio arbetsgivare, 38 procent, uppger att de är ganska eller mycket långt ifrån att uppnå jämställdhet, medan 43 procent uppger att de är på god väg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye