Transportstyrelsen

Antalet A-traktorer ökar – men inte antalet olyckor

Dela

Under 2023 skadades 504 personer och 2 personer dog i olyckor med A-traktorer inblandade. Jämfört med året innan har antalet A-traktorolyckor stagnerat. Det framkommer i Transportstyrelsens nya sammanställning av olyckor för fem olika fordonstyper: A-traktor, mopedbil, 4-hjuling, snöskoter och elsparkcykel.

Grafik med antal personskadeolyckor med A-traktor inblandad från 2017 fram till 2023.
Grafik: Transportstyrelsen

Intresset för EPA- och A-traktorer fortsätter öka. Enligt statistik från Trafikanalys fanns cirka 56 000 A-traktorer registrerade (i trafik och avställda) i Sverige vid årsskiftet 2023-2024. Det är en ökning med 6 procent jämfört med året innan och mer än fördubbling jämfört med 2019.

– Det är bra att antal olyckor inte följer den ökande trenden av registrerade fordon. Sedan har vi de nya reglerna som trädde i kraft förra året för att öka säkerheten vid körning med A-traktor, bland annat med krav på säkerhetsbälte, plats för alla passagerare och krav på vinterdäck, men det är för tidigt att se effekterna av dem än, säger Khabat Amin, statistiker vid Transportstyrelsen.

Antalet A-traktorolyckor har planat ut

Under 2023 inträffade 346 personskadeolyckor med A-traktor inblandad, 2 personer omkom och 504 personer skadades. Majoriteten av de skadade har varit förare eller passagerare till A-traktorerna och tre av fyra är under 18 år. Hälften av olyckorna skedde på vägar med hastighetsbegränsning 50-70 kilometer i timmen.

– Antalet skadade har varit oförändrat de senaste åren med ett snitt på 500 personer per år, säger Khabat Amin.

Elsparkcykelolyckorna fortsätter att öka

Antal personskadeolyckor med elsparkcykel inblandat fortsätter öka, men inte i samma ökningstakt som tidigare och kan vara på väg att plana ut. Förra året inträffade 3 444 olyckor i Sverige jämfört med 3 326 olyckor året innan.

– Det är för tidigt att dra slutsatser om förändringen, men om man sätter antal olyckor i förhållande till genomförda resor eller resta kilometrar så ser vi att i till exempel Stockholm har antal resor med uthyrda elsparkcyklar halverats sedan 2021 enligt statistik från Trafikkontoret, Stockholms stad, men samma utveckling syns inte i olycksstatistiken för länet.

Av dem som skadades på elsparkcyklar är nästan hälften ungdomar och unga personer under 25 år, män är i majoritet. Singelolyckor står för tre av fyra av olyckorna medan kollisionsolyckor med fotgängare och cyklister står för en femtedel. Flest skadades kvällar och nätter under helgerna.

– Tidigare studie baserad på data från vår olycksdatabas har visat att de flesta singelolyckor med elsparkcyklar beror på ojämnt underlag och trottoarkanter. Skador på huvud och ansikte är de vanligaste, säger Khabat Amin.

Snöskoterolyckorna ökar igen

Antal personskadeolyckor med snöskoter har ökat markant under 2023 jämfört med tidigare åren 2017-2022. Det är dubbelt så många män som skadas än kvinnor och två av tre är mellan 25-44 år.

Mer statistik

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas på Transportstyrelsens webbplats under sidorna Statistik över vägtrafikolyckor.

Grafik%20med%20antal%20personskadeolyckor%20med%20elsparkcykel%20inblandad%20fr%E5n%202017%20fram%20till%202023.
Grafik: Transportstyrelsen

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 13 orter i landet och vi har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Följ Transportstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportstyrelsen

Återkallat tillstånd för snöskoterutbildare i norra och Mellansverige3.7.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

En snöskoterutbildare lever inte upp till kraven som ställs för att få utbilda. ”Det handlar om att kunna leverera en god utbildning som främjar trafiksäkerheten. Som tillståndshavare inom förarutbildningen är det grundläggande att ha rutiner för egenkontroll som säkerställer att verksamheten bedrivs enligt fastställda krav,” säger Björn Strandh, sektionschef vid Transportstyrelsen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye