Lunds stift, Svenska kyrkan

81 miljoner kronor till ett 60-tal projekt i Skåne och Blekinge

Dela

Lunds stiftsstyrelse har beslutat om fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) och kyrkounderhållsbidraget (KUB) för 2025. Ansökningarna var rekordmånga och prislapparna högre än normalt – samtidigt som riksdagen inte höjt den kyrkoantikvariska ersättningen sedan 2009.

Bunkeflo kyrka i Malmö pastorat får del av den kyrkoantikvariska ersättningen 2025.
Bunkeflo kyrka i Malmö pastorat får del av den kyrkoantikvariska ersättningen 2025. Camilla Lindskog

När stiftsstyrelsen i Lund behandlat de omkring 150 ansökningarna från församlingar i Skåne och Blekinge står det klart att ett sextiotal projekt tilldelas kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag nästa år. Projekten anses vara helt nödvändiga och i många fall väldigt dyra. Den kyrkoantikvariska ersättningen utgör bara en del av finansieringen.

Bland de projekt som tilldelas störst summor finns Bunkeflo kyrka i Malmö samt i kyrkorna i Torhamn och Svedala som alla har sönderrostande och fallfärdiga tornkonstruktioner. Renoveringskostnaderna uppgår till många miljoner och sammanlagt får de dela på 25 miljoner kronor. S:t Johannes kyrka i Malmö, Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad och Arlövs kyrka delar på 24 miljoner kronor till komplicerade och dyra fasadrenoveringar. Projekten pågår under flera år och beviljas ersättning i många etapper.

Växande underhållsskuld och omöjliga prioriteringar
Lunds stift får 81 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 2025. Omkring 150 ansökningar har tagits emot och omfattar projekt vars totala kostnader uppgår till närmare 300 miljoner kronor. Den statliga kyrkoantikvariska ersättningen har inte höjts sedan 2009 och ersättningsnivån följer därför vare sig penningvärde eller inflation. Den följer inte heller de prisökningar som särskilt bygg- och restaureringsbranschen dabbats av under de senaste åren.

Svenska kyrkans kyrkobyggnader och kapell är en del av vårt gemensamma svenska kulturarv. I Lunds stift finns det över 500 kyrkor och kapell som skyddas av kulturmiljölagen. Lagen skyddar inte bara kyrkobyggnader och deras inventarier utan också omgivande miljöer och begravningsplatser.

– Vi har under de senaste åren närmat oss en bekymmersam situation då fler och fler renoveringsprojekt helt måste lämnas utan KAE och KUB. Pengarna räcker inte till och församlingarna måste flytta projekten på framtiden. Det är ohållbart att låta underhållsskulden växa och tvinga församlingar till omöjliga prioriteringar mellan verksamhet och fastighetsunderhåll, säger Heikki Ranta, stiftsantikvarie i Lunds stift.

Kyrkobyggnaderna – en angelägenhet för hela svenska folket
Sedan relationsändringen mellan stat och kyrka har det kyrkliga kulturarvet ägts och förvaltats av Svenska kyrkan. Staten beviljar kyrkoantikvarisk ersättning för att kompensera kyrkans stora kulturarvsansvar. Staten och kyrkan är eniga om att kyrkobyggnaderna med sin omgivande miljö är en tillgång inte bara för Svenska kyrkan och dess medlemmar, utan för hela befolkningen.

– Kyrkobyggnaderna reser sig som synliga tecken på kontinuitet och trygghet. Det är byggnader och miljöer där människor samlats i glädje och i sorg, för att söka tröst och hopp, välkomna nya familjemedlemmar och säga farväl till älskade anhöriga. Våra kyrkor behöver vårdas för att kunna brukas av framtida generationer, säger biskop Johan Tyrberg.

På uppdrag av Svenska kyrkan gjorde Novus en undersökning om svenska folkets attityder till det kyrkliga kulturarvet. I resultatet noteras att sju av tio är positiva till att Svenska kyrkan får ersättning från staten för vården av det kyrkliga kulturarvet.​

– Dessutom tycker sex av tio att det är viktigt att det är just Svenska kyrkan som förvaltar och vårdar det gemensamma kulturarvet i form av kyrkobyggnader och inventarier. Därför tycker jag att det är välmotiverat att begära en uppdatering och uppräkning av kyrkoantikvarisk ersättning, anser Heikki Ranta.

Se bifogad lista för hela fördelningen av KAE och KUB.

För mer information:
Heikki Ranta, stiftsantikvarie, 046-15 55 06.

Fakta om KAE och KUB:
Den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) är en statlig ersättning som syftar till att vårt gemensamma kulturarv kan bevaras, användas och utvecklas. KAE är en statlig kompensation för överkostnader som underhåll av det gemensamma kulturarvet medför. Kyrkounderhållsbidraget (KUB) är inomkyrkliga medel som kompletterar KAE.

KAE beviljas av Sveriges riksdag och finansieras av Sveriges skattebetalare. En ersättning på totalt 460 miljoner kronor per år fördelas mellan Sveriges 13 stift. Under åren 2021-2025 får Lunds stift årligen 69,6 miljoner kronor. KUB är Svenska kyrkans egna medel och kompletterar tilldelningen av KAE. KUB för 2025 är sammanlagt 11,3 miljoner kronor.

KAE och KUB beviljas på olika ersättningsnivåer till olika kulturhistoriskt motiverade åtgärder. Det finns ett regelverk som stiftsstyrelsen följer när det är dags för tilldelning. Arbetet sker i samråd med länsstyrelserna i Blekinge och Skåne.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 148 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye