Folkhälsomyndigheten

Hälsan i befolkningen blir bättre men ojämlikheten i hälsa ökar

Dela

Hälsan i Sverige blir allt bättre. Men hälsan skiljer sig åt och för vissa grupper ses en negativ utveckling. Det visar Folhälsomyndighetens årliga rapportering Folkhälsan i Sverige.

Utgångspunkten i folkhälsopolitiken är att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa. Med hjälp av olika mått följer Folhälsomyndigheten hur ojämlikheten i hälsa utvecklas över tid. Rapporteringen visar att det av riksdagen antagna folkhälsopolitiska målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna till 2048 inte kommer att uppnås om dagens utveckling fortsätter.

Generellt bättre hälsa – men ökade skillnader mellan grupper

Vi lever längre och färre vuxna dör innan de fyllt 65 år. Medellivslängden ökade med drygt 2 år i befolkningen mellan 2006 och 2022. Men hälsan skiljer sig åt mellan olika grupper. Hälsoklyftorna mätt i medellivslängd har ökat, tvärtemot riksdagens mål om att sluta klyftorna. Skillnaden i medellivslängd mellan gruppen med kortast och längst utbildning har stigit till drygt 6 år bland män och nästan 7 år bland kvinnor. Kvinnor i gruppen med kortast utbildning har dessutom haft en negativ utveckling av medellivslängden, en minskning med cirka ett halvt år.

– Att investera i hälsa är samhällsekonomiskt gynnsamt. En god och jämlik hälsa i befolkningen bidrar till samhällets utveckling och motståndskraft. Vi behöver intensifiera det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Insatser behöver genomföras brett och med särskilt fokus på de grupper som har sämst hälsa där insatserna gör störst skillnad, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på Folhälsomyndigheten.

Fortsatta analyser pågår för att öka kunskapen om de grupper i samhället som tvärtemot den generella utvecklingen med en förbättrad hälsa har en negativ utveckling.

Kontakter

Länkar

Om oss

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Följ Folkhälsomyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Folkhälsomyndigheten

Nationella mål föreslås för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion7.2.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Dagens livsmedelskonsumtion är inte hållbar för hälsa, miljö och klimat. Våra matvanor ökar risken för sjukdomar som diabetes, fetma, hjärt- kärlsjukdom och olika cancerformer. På uppdrag av regeringen föreslår nu Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket nationella mål och insatsområden till stöd för folkhälso- och hållbarhetsarbetet i myndigheter, regioner, kommuner och näringsliv.

Det handlar om livet – ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention1.9.2023 10:15:00 CEST | Pressmeddelande

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med 24 andra myndigheter tagit fram ett förslag till en ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, som nu överlämnas till regeringen. Den ska fungera som en gemensam plattform för hela samhällets arbete inom området de kommande tio åren, och stärka arbetet för en god psykisk hälsa i befolkningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye