Mobility Sweden för en dialog med myndigheter för att minimera effekterna av nedstängningen av 2G/3G-näten

Dela

Idag har M–Sverige gått ut med en pressrelease med budskapet att det är stor risk att bilägare kommer att drabbas när 2G/3G nätet stängs ner och att det finns risk att bilar kan få körförbud. För att undvika onödig oro hos bilister vill Mobility Sweden nyansera denna bild.  Nedstängningen av 2G/3G påverkar olika delar av samhället och det förs diskussioner mellan flera branscher, myndigheter och politiska aktörer på såväl Sverige- som Europanivå om detta.  Klart är att nedstängningen sker på initiativ av mobiloperatörerna då efterfrågan på deras tjänster fasas ut när 4G och 5G byggs ut. Detta är ingenting som vare sig bilbranschen eller någon annan bransch har rådighet över.

- Även om tjänsten eCall är något som kan påverkas vid nedstängning av 2G/3G-näten så har vi inga indikationer på att det skulle leda till körförbud för bilar. Tvärtom pågår en konstruktiv dialog mellan Mobility Sweden och berörda myndigheter. Uppfattningen är att myndigheterna är måna om att finna en pragmatisk lösning på eCall-problemet. Ingen har något intresse av att skapa problem för enskilda fordonsägare, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden. 

Bakgrund

Mobility Sweden försökte i juni 2022, genom en hemställan till dåvarande regeringen, få till en förlängning av driften av 2G-nätet i Sverige. Vi blev hänvisade till berörda myndigheter och budskapet branschen fick i efterföljande diskussioner var att det inte kommer att ske. Därför har Mobility Sweden fokuserat på att minimera skadorna av den kommande nedstängningen av 2G-nätet i slutet av 2025. eCall är i stor utsträckning ett legalt problem, eftersom alla nya typer av lätta fordon sedan 31 mars 2018 ska vara utrustade med eCall – som i dagsläget ska baseras på 2G/3G enligt gällande regler. 

I december förra året lämnade Mobility in ett ärende till arbetsgruppen för kontrollbesiktning – ett forum för Fordonsbesiktningsbranschen, Transportstyrelsen och andra som är berörda av kontrollbesiktning. Kontroll av eCall-funktion ingår som ny kontrollpunkt vid besiktning sedan maj 2023. Då 2G-nätet stängs ner kommer fordon bestyckade med 2G-/3G-nät inte längre kunna koppla upp mot nätet vid en kontrollbesiktning. Mobility Swedens förslag går ut på att kontroll av eCall-funktion inte ska göras vid besiktning av fordon registrerade före den 1 januari 2026. Då väntas krav införas på 4G/5G-eCall i alla nya typer av lätta fordon.

Branschen jobbar gemensamt för att minska effekterna för bilisterna. Det finns dock inte någon gemensam teknisk lösning då varje modell och fordonstillverkare har olika förutsättningar, men gemensamt är att alltid säkerställa att fordonen möter alla lagkrav.

Länk till M - Sveriges pressrelease.

Nyckelord

Kontakter

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 154 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 208 000 personer globalt, varav 61 300 i Sverige och har en global omsättning på 1 156 miljarder kronor.

 •  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 324 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.  

•  Fordonsindustrin svarar för drygt 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Återhämtning på personbilsmarknaden efter utmanande första kvartal2.5.2024 09:00:39 CEST | Pressmeddelande

Enligt de senaste siffrorna från Mobility Sweden visar personbilsförsäljningen på en uppåtgående trend med en ökning på sju procent under april, även om de första fyra månaderna av året fortfarande visar en minskning med 2,5 procent jämfört med samma period föregående år. Denna återhämtning speglas delvis i den ökade efterfrågan på laddhybrider och elhybrider, som nu utgör en tredjedel av alla nyregistrerade personbilar. Elbilar minskade i april med nära två procent, och har en total nedgång hittills i år med 15 procent.

Ökning av lätta lastbilar där var fjärde är elektrisk1.3.2024 08:58:11 CET | Pressmeddelande

Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med 21 procent i februari. Andelen eldrivna uppgick till 25 procent, en siffra som väntas öka efter införandet av klimatpremien för eldrivna lätta lastbilar. Under månaden registrerades 18 766 nya personbilar, en ökning med nära två procent jämfört med februari i fjol. Nivån ligger omkring 13 procent under månadens genomsnitt för de senaste fem åren. Företagsmarknaden stod för sju av tio nyregistreringar och privatmarknaden är fortsatt svag, särskilt för elbilar.

Under 2023 bromsade elektrifieringstakten in och förväntas minska under 20242.1.2024 09:00:15 CET | Pressmeddelande

2023 års nyregistreringar av personbilar landade i en svag ökning på en halv procent jämfört med 2022. Detta är till stor del drivet av leveranser från historiskt starka orderböcker där leveransförmågan nu är återställd. De tunga och lätta lastbilarna ökade jämfört med i fjol samtidigt som bussmarknaden minskade. Andelen laddbara personbilar ökade med fyra procentenheter. Prognosen för 2024 är däremot mer dyster med en kraftig minskning av nyregistreringar av personbilar och en elektrifieringstakt som för första gången minskar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye