Vårdföretagarna

Ny rapport: Fler privata operationer kapar köer och kostnader - En jämförande analys av privata vårdgivares ersättningar och offentliga vårdgivares kostnader

Dela

Vårdföretagarna har låtit analysföretaget Sirona jämföra pris och kvalitet för fyra vanliga ingrepp i två stora regioner, Skåne och Västra Götaland. Kostnaderna för höftledsoperationer, knäledsoperationer, gråstarrsoperationer och framfallskirurgi i offentlig respektive privat regi har jämförts och resultatet är tydligt: I privat regi får man betydligt mer vård per skattekrona.

Karin Elinder - näringspolitisk expert sjukvård
Karin Elinder - näringspolitisk expert sjukvård

Om en höftledsoperation genomförs av Region Skåne eller Västra Götaland kostar det skattebetalarna cirka 104 000 kronor. När en privat vårdgivare får i uppdrag att göra samma operation kostar den 65 000. En kostnadsbesparing på närmare 40 procent. För en knäprotesoperation är skillnaden 30 procent och för framfallsoperationer 22–44 procent, beroende på specifik åtgärd och region. För starroperationer – som hör till Sveriges vanligaste med 150 000 operationer årligen – är skillnaderna enorma. De två regionerna i analysen genomför operationerna för ungefär 15 000 kronor, medan motsvarande kostnad hos privata vårdgivare är 5 000.

Genom att låta privata vårdgivare stå för 25 procent av operationerna som idag utförs av offentliga vårdgivare inom de fyra områden som analyserats kan de två regionerna, och därmed skattebetalarna, spara 65 miljoner kronor årligen.

Ännu viktigare är att patienter som idag tvingas vänta för länge på operation snabbare skulle få sina behov tillgodosedda. Det skulle dessutom ge goda samhällsekonomiska effekter, exempelvis när sjukskrivna snabbare kan komma tillbaka i arbete.

- Analysen slår hål på en av de myter som ofta sprids om privat vård. Den är inte dyrare – tvärtom. Alla vinner på en ökad samverkan. En ökad samverkan skulle innebära vinster för patienter såväl som skattebetalare. Varje region borde se över hur den kapacitet som finns faktiskt nyttjas, och hur fler kan få vård utan att det kostar mer. Allt längre vårdköer och skenande kostnader är ett stort problem i hälso- och sjukvården. En ökad samverkan är en del av lösningen, säger Karin Elinder, näringspolitisk expert sjukvård. 

Kontakter

Dokument

Länkar

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare

Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Vårdföretagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Månadens vårdkörapport: Väntetider längre än 90 dagar inom ortopedi – många väntar för länge i Region Skåne och i VGR2.5.2024 13:51:32 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation inom ortopedi. Av samtliga personer som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation i mars 2024 hade 10 600, motsvarande drygt 16 procent, väntat på en åtgärd/operation inom ortopedi. Se listan region för region i rapporten.

Vårdföretagarnas Assistansbarometer: Ytterligare 650 personer skulle kunna få assistans utan högre kostnader för samhället om resurserna används effektivare29.4.2024 11:00:17 CEST | Pressmeddelande

April månads Assistansbarometer från Vårdföretagarna specialgranskar vad som skulle inträffa om kommunerna slutade bedriva personlig assistans i egen regi. Man konstaterar att utan att tillföra systemet en enda krona så skulle 650 personer ytterligare kunna få rätt till personlig assistans. Det skulle dock kräva att staten och kommunerna agerade tillsammans för att hitta bästa möjliga lösningar för personer med stora funktionsnedsättningar.

Ny forskarrapport: Granskning av sjukvårdspolitikens nya inriktning i Region Stockholm - Regionledningen saknar lämpliga beslutsunderlag och har inte utrett förslagen ordentligt innan de genomförts. Det är riskfyllt att snabbt genomföra stora outredda förändringar av en så komplex verksamhet som specialistvård.22.4.2024 08:26:45 CEST | Pressmeddelande

Sedan valet 2022 har den rödgröna koalition som styr Region Stockholm satt i gång långtgående förändringar av sjukvården. Vårdval och privat vård ska ersättas av upphandlingar och vård i regionens regi. Vårdföretagarna har bett forskarna Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren granska omställningsplanens beslutsunderlag och möjlighet till måluppfyllelse.

Pressinbjudan: Rapportsläpp: Experiment Stockholm – Vad säger forskningen om omställningsplanen för sjukvården i region Stockholm?18.4.2024 12:20:45 CEST | Pressmeddelande

I Region Stockholm pågår en stor och snabb omställning av sjukvården i enlighet med det rödgröna styrets så kallade omställningsplan. Vårdföretagarna, som tidigare riktat hård kritik mot bristen på konsekvensanalys har bett forskarna Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren granska omställningsplanens beslutsunderlag och möjlighet till måluppfyllelse.

Ny rapport: Grant Thornton har på Vårdföretagarnas uppdrag granskat kostnadseffektiviteten i personlig assistans.17.4.2024 12:53:56 CEST | Pressmeddelande

Det finns en felaktig föreställning i politiken om att personlig assistans är dyrt och att färre brukare skulle innebära en besparing. Såväl S- som M-ledda regeringar har därför velat spara på assistansen. Men i den rapport som Grant Thornton tagit fram på uppdrag av Vårdföretagarna framgår att assistans är ekonomiskt fullt jämförbar med andra insatser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye