Vårdföretagarna

Ny rapport: Fler privata operationer kapar köer och kostnader - En jämförande analys av privata vårdgivares ersättningar och offentliga vårdgivares kostnader

Dela

Vårdföretagarna har låtit analysföretaget Sirona jämföra pris och kvalitet för fyra vanliga ingrepp i två stora regioner, Skåne och Västra Götaland. Kostnaderna för höftledsoperationer, knäledsoperationer, gråstarrsoperationer och framfallskirurgi i offentlig respektive privat regi har jämförts och resultatet är tydligt: I privat regi får man betydligt mer vård per skattekrona.

Karin Elinder - näringspolitisk expert sjukvård
Karin Elinder - näringspolitisk expert sjukvård

Om en höftledsoperation genomförs av Region Skåne eller Västra Götaland kostar det skattebetalarna cirka 104 000 kronor. När en privat vårdgivare får i uppdrag att göra samma operation kostar den 65 000. En kostnadsbesparing på närmare 40 procent. För en knäprotesoperation är skillnaden 30 procent och för framfallsoperationer 22–44 procent, beroende på specifik åtgärd och region. För starroperationer – som hör till Sveriges vanligaste med 150 000 operationer årligen – är skillnaderna enorma. De två regionerna i analysen genomför operationerna för ungefär 15 000 kronor, medan motsvarande kostnad hos privata vårdgivare är 5 000.

Genom att låta privata vårdgivare stå för 25 procent av operationerna som idag utförs av offentliga vårdgivare inom de fyra områden som analyserats kan de två regionerna, och därmed skattebetalarna, spara 65 miljoner kronor årligen.

Ännu viktigare är att patienter som idag tvingas vänta för länge på operation snabbare skulle få sina behov tillgodosedda. Det skulle dessutom ge goda samhällsekonomiska effekter, exempelvis när sjukskrivna snabbare kan komma tillbaka i arbete.

- Analysen slår hål på en av de myter som ofta sprids om privat vård. Den är inte dyrare – tvärtom. Alla vinner på en ökad samverkan. En ökad samverkan skulle innebära vinster för patienter såväl som skattebetalare. Varje region borde se över hur den kapacitet som finns faktiskt nyttjas, och hur fler kan få vård utan att det kostar mer. Allt längre vårdköer och skenande kostnader är ett stort problem i hälso- och sjukvården. En ökad samverkan är en del av lösningen, säger Karin Elinder, näringspolitisk expert sjukvård. 

Kontakter

Dokument

Länkar

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare

Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Vårdföretagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Ny rapport: Valfrihetens historia inom vård och omsorg30.5.2024 15:48:02 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterar Vårdföretagarna rapporten "Valfrihetens historia - En historisk kartläggning av de politiska reformerna och strömningarna av valfrihet inom vård och omsorg". Syftet med rapporten är dels att kartlägga de historiska förändringarna som skett inom vård och omsorg avseende valfrihet, dels att följa de politiska strömningarna som ägt rum parallellt. Rapporten gör en djupdykning i valfrihetens historia och de politiska reformer som lett fram till dagens system.

Månadens Assistansbarometer: Inför generell tillståndsplikt för assistans – kryphål för oseriösa aktörer måste bort.27.5.2024 13:45:43 CEST | Pressmeddelande

Månadens specialgranskning rör det faktum att alla slags anordnare har minskat de senaste åren – förutom den där brukaren själv anställer sina assistenter och sköter assistansen. Den kategorin har ökat markant med hela 45 procent mellan januari 2020 och april 2024. Vårdföretagarna ställer nu krav på att även den som formellt anställer sina egna assistenter ska ha tillstånd för att minska risken för välfärdsbrottslighet.

Månadens vårdkörapport: Väntetider längre än 90 dagar inom ortopedi – många väntar för länge i Region Skåne och i VGR2.5.2024 13:51:32 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation inom ortopedi. Av samtliga personer som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation i mars 2024 hade 10 600, motsvarande drygt 16 procent, väntat på en åtgärd/operation inom ortopedi. Se listan region för region i rapporten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye