Norrköpings kommun

Förändringar för en budget i balans 2024

Dela

Till följd av budgetläget är tre förändringar aktuella inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Bidragsnivån för publika föreningsbidrag ändras från två till en miljon kronor. Det finns ett förslag kopplat till medlemsbidragen, där ersättningsnivån per utövare föreslås bli något lägre i syfte att pengarna ska räcka till fler föreningar. Det finns också förslag på nya avgifter på kulturskolan läsåret 2024/2025.

Den totala budgeten för bidrag som föreningar i Norrköpings kommun kan söka är 33 miljoner kronor. Två av dessa miljoner fördelas som bidrag till publika arrangemang. På grund av ett förändrat budgetläge behöver dessa bidrag sänkas till en miljon kronor.

− Det är viktigt att vi som kommun fortsatt kan stötta föreningslivet och möjliggöra verksamhet, men vi har ett ekonomiskt läge där vi behöver göra anpassningar och förändringar. Bidragen tas inte bort helt, en miljon kronor kommer vara kvar. Det ger oss ett visst utrymme att fortsätta stötta föreningslivet och möjliggöra verksamhet, säger Päivi Johansson (M), ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Tidigare har det varit möjligt att söka bidragen löpande under året. På grund av de ändrade förutsättningarna har ansökan stängt för 2024.

− Eftersom vi redan uppnått taket för bidragen har ansökan stängt för i år. Totalt har cirka 20 aktörer fått medel att genomföra olika typer av arrangemang genom bidragen. Inför 2025 kommer vi öppna upp ansökan igen, säger Maria Karlsson, tillväxt- och utvecklingsdirektör.

Förslag på förändringar kopplat till medlemsbidraget

Ett annat bidrag som kan sökas av föreningar är medlemsbidrag, där föreningar har möjlighet att få ett bidrag per utövare. Kultur-och fritidsnämnden beslutar om ärendet under sitt sammanträde den 18 april där ersättningsnivån per utövare föreslås att sänkas.

− Fler föreningar söker vårt medlemsbidrag, vilket är positivt. För att pengarna ska räcka till fler föreningar, föreslås ersättningsnivån ändras något. Vi avsätter lika mycket som tidigare år i budgeten, 5,5 miljoner kronor, och genom att ändra ersättningsnivån vill vi att alla föreningar som uppfyller kriterierna ska ha möjlighet att få en del av bidraget, säger Päivi Johansson.

Ersättningsnivån ligger idag på 268 kronor per utövare för åldrarna 7–9 år. För 2024 föreslås ersättningsnivån bli 241 kronor per utövare för åldrarna 7–9 år. Ersättningsnivån för utövare i åldrarna
10–20 år föreslås ligga kvar på samma nivå som idag på 385 kronor per utövare.

Nya avgifter på kulturskolan

Det finns ett förslag att successivt höja avgifterna på kulturskolan. Ärendet beslutas av kultur- och fritidsnämnden den 18 april.

− Vi ser att vi ligger lågt i jämförelse med andra kommuner när det gäller avgifterna på kulturskolan. De förändringar vi nu genomför kommer kunna öka våra intäkter och göra att vi även fortsättningsvis kan erbjuda god tillgång till Kulturskolans verksamheter, säger Päivi Johansson.

De nya föreslagna avgifterna:

  • Kursavgiften för introduktionskurser riktade mot elever i åldrarna 6–8 år föreslås höjas från 500 kronor till 600 kronor per termin.
  • Kursavgiften för ämneskurs från 9 år föreslås höjas från 500 kronor till 800 kronor per termin.
  • Instrumenthyra föreslås till 300 kronor per termin för alla elever som nyttjar tjänsten. Nuvarande avgift är 250 kronor.
  • Kursavgiften för fördjupningskurs och Suzukiundervisning föreslås till 1 300 kronor per termin. Nuvarande avgift är 900 kronor per termin.
  • Kursavgiften för kör och orkesterverksamhet ingår i avgift för ämneskurs. I övrigt föreslås avgift till 600 kronor per termin.
  • För övrig kursverksamhet, exempelvis kortare intensivkurser och projektverksamhet föreslås särskild prissättning som beslutas av avdelningschef.
  • El Sistema från årskurs 3 erbjuds mot en anpassad avgift på 600 kronor per termin för undervisning i större grupper.

Kontakt:
Päivi Johansson (M)
Titel: ordförande kultur-och fritidsnämnden
Telefon: 0724-64 00 88

Maria Karlsson
Titel: tillväxt- och utvecklingsdirektör
Telefon: 073-426 88 42

______________________________________________________
Avsändare: Helena Jalkner, pressansvarig
Telefon: 0725-97 09 00

Norrköpings kommun har omkring 145 000 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 13 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2022-2026 styrs Norrköpings kommun av borgerlig samverkan, som består av M, KD och L.

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Påtaglig risk för allvarligt missförhållande anmäls enligt lex Sarah22.5.2024 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under en lägervistelse för brukare inom LSS, våren 2024, inträffade en incident när en ledare var ensam med en brukare. Utredningen som har gjorts har inte kunnat ge svar på vad som hände, däremot uppmärksammades ett antal brister i arbetet med att tillsätta vikarier samt introducera nya medarbetare till lägerverksamheten. Utifrån dessa brister finns risk för att allvarliga händelser kan uppstå i andra verksamheter och vård- och omsorgskontoret anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye