Fackförbundet ST

Fackförbundet ST ifrågasätter Energimyndighetens agerande

Dela

Uppsägningen av en ST-medlem på Energimyndigheten väcker grundläggande frågor om vad en statligt anställd får och inte får göra utanför arbetstid.  Arbetsgivarens har omprövat en säkerhetsklassning efter vad som kan misstänkas vara politiska påtryckningar, och avslutat anställningen med motiveringen att medarbetaren inte uppfyller säkerhetskraven. Därför kräver nu fackförbundet ST överläggning med arbetsgivaren i ärendet och överväger även att anmäla fallet till Justitieombudsmannen.

 - Vår medlem har hela tiden varit öppen med sitt politiska engagemang, och oavsett vad man anser om det i sak så leder arbetsgivarens agerande till att det väcks frågor hos andra medarbetare vad som anses acceptabelt, och vem det är som avgör detta. Grundlagen är glasklar - yttrandefriheten och föreningsfriheten måste respekteras av de statliga arbetsgivarna, säger Joakim Lindqvist, förbundsjurist på Fackförbundet ST.

Fackförbundet ST kommer nu att begära överläggning enligt MBL för att arbetsgivaren Energimyndigheten ska redogöra för hur ärendet har hanterats. Förbundet anser att det måste klargöras vad som krävs för att ett politiskt engagemang ska anses vara riskabelt ur säkerhetssynpunkt, och överväger också att anmäla fallet till JO. Norge kan tjäna som en intressant jämförelse, där lagstiftningen tydligt anger att politiskt engagemang inte ska påverka säkerhetsprövningar för statligt anställda. 

Till omständigheterna i detta ärende hör också att ett statsråd, civilförsvarminister Carl- Oskar Bohlin, under processens gång öppet meddelat att han varit i kontakt med Energimyndighetens generaldirektör om ärendet. Fackförbundet ST menar att agerandet väcker frågor om var gränsen går för ministerstyre.

 - Säkerhetsbedömningen ska inte göras av det politiska parti som för stunden sitter vid makten. Det får heller inte vara en godtycklig bedömning. Om det är otydligt hur och på vilka grunder säkerhetsprövningar görs leder det till att det skapas en tystnadskultur i den svenska statsförvaltningen. Det måste vi motarbeta på alla sätt, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef för Fackförbundet ST.

Bakgrund

En provanställd medarbetare på Energimyndigheten fick sin säkerhetsklassade provanställning avslutad i förtid efter att uppgifter i media ifrågasatt säkerhetsprövningen. Personen, som är ST-medlem, hade varit öppen med sitt politiska engagemang från början, men efter uppmärksamheten meddelade arbetsgivaren att provanställningen skulle avslutas omedelbart med motiveringen att medarbetarens säkerhetsklassning dragits tillbaka. Beslutet att avsluta anställningen meddelades efter att civilförsvarministern på plattformen X skrivit att han försäkrat sig om att ärendet nu hade hanterats korrekt.

Kontakter

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

Britta Lejon fortsätter som ordförande i Fackförbundet ST29.5.2024 16:15:40 CEST | Pressmeddelande

På Fackförbundet STs pågående kongress har Britta Lejon idag omvalts till förbundsordförande för en ny mandatperiod. Även Peter Lennartsson fick fortsatt förtroende i sin roll som förste vice ordförande, medan Linda Söderman tillträder som ny andre vice ordförande. Kongressen har också antagit ett nytt förbundspolitiskt program som samlar förbundets ställningstaganden och värderingar.

Fackförbundet ST anmäler Energimyndigheten till JK24.5.2024 13:08:01 CEST | Pressmeddelande

Idag har Fackförbundet ST anmält Energimyndigheten till Justitiekanslern (JK) för att ha kränkt grundlagsskyddade friheter hos en medarbetare. Energimyndigheten har genom att upphäva säkerhetsklassningen för en medarbetare och ST-medlem på grund av dennas sympatier för en organisation som tillämpat civil olydnad, åsidosatt såväl yttrandefrihet som mötesfrihet och demonstrationsfrihet. På grund av återkallad säkerhetsklassning har medarbetarens tjänst avslutats, vilket gör att Fackförbundet ST anser att Energimyndigheten ska betala 200 000 kronor i skadestånd.

Fackförbundet ST håller kongress 28–30 maj22.5.2024 16:32:47 CEST | Pressmeddelande

Den 28–30 maj samlas fler än 100 ombud till Fackförbundet STs kongress. Det är förbundets högsta beslutande organ och hålls vart fjärde år. Förutom att kongressen i vanlig ordning väljer en ny förbundsstyrelse och förbundsordförande, ska årets kongress också ta ställning till bland annat förslaget om ett förbundspolitiskt program. Kongressen hålls på Clarion Hotel i Stockholm och direktsänds även på förbundets hemsida st.org.

Fackförbundet  ST utvidgar blockaden mot Tesla14.5.2024 12:30:00 CEST | Pressmeddelande

Fackförbundet ST varslar idag om en utvidgning av blockaden av postutdelning till Tesla genom PostNord Sverige AB. Det har kommit till STs kännedom att Tesla kringgår den tidigare beslutade blockaden genom att beställa registreringsskyltar från Transportstyrelsen till andra adresser än där de själva har verksamhet. Därför har ST beslutat att utvidga blockaden till utdelning av post adresserade till Tesla även på dessa adresser. Varslet innebär att blockaden utvidgas från och med 24 maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye