Region Kronoberg

Ny avhandling ger kunskap till långdragna förlossningar

Dela

I en ny avhandling från Region Kronoberg och Linnéuniversitet undersöker barnmorskan Maria Bjelke nedträngningsfasen – en del av förlossningen som knappt finns beskriven i litteraturen, som många kvinnor saknar kännedom om men som kan pågå i flera timmar.

Maria Bjelke är barnmorska vid Kvinnokliniken och forskar vid FoU Kronoberg. Foto: Sally Cloodt

Den 12 april disputerade Maria Bjelke, barnmorska vid Kvinnokliniken vid Region Kronoberg och doktorand vid Linnéuniversitetet med en avhandling om förlängd nedträningsfas hos förstföderskor.

Förlängd förlossning är vanligt inom förlossningsvården i Sverige. Det saknas dock kunskap kring hur vanligt det är och hur lång tid nedträngningsfasen, från att livmodertappen är helt öppen till kvinnan kan börja krysta, kan fortgå. 

Denna del av förlossningen är relativt okänd: det saknas definition om när nedträningsfasen är förlängd, och det finns inga riktlinjer för åtgärder.

– När jag var student för 10 år sedan och började jobba blev jag förvånad över att nedträngningsfasen kunde ta många timmar. Jag upplevde också att det fanns olika syn bland barnmorskor kring hur man skulle förhålla sig till att en förlossning blir utdragen. Nyfikenheten på ämnet fick mig att ta steget att bli doktorand och studera detta, säger Maria Bjelke.

Åtgärder vägs mot risker

När en förlossning tar lång tid behöver barnmorskan och läkaren besluta om och när åtgärder för att skynda på eller avsluta förlossningen ska göras. Här ställs riskerna med ett långdraget förlossningsförlopp mot riskerna med åtgärder som värkstimulerande dropp, sugklocka eller akut kejsarsnitt. Resultaten av Marias avhandling kan stötta vården i dessa beslut.

– Att kvinnan kan krysta ut sitt barn själv är det mest skonsamma och det vi i första hand strävar efter i förlossningsvården, säger Maria Bjelke.

I sin avhandling har Maria med hjälp av journalgranskning av över 1000 förstföderskor i Kronoberg och Blekinge kartlagt långdragna förlossningar. Hon har jämfört vilka insatser som har satts in, vid vilken tidpunkt i förlossningen och vilka komplikationer som uppstått. Avhandlingen har även i två kvalitativa artiklar studerat förlossningspersonalens resonemang kring besluten av påskyndande åtgärder, samt via intervjuer med kvinnor som upplevt långdragna nedträningsfaser studerat deras upplevelser kring förlossningen.

Resultaten

Resultaten i avhandlingen visar att var tredje förstföderska hade en förlängd nedträngningsfas och att risken för kejsarsnitt eller sugklocka ökade ju längre tid nedträngningsfasen varade, trots att risker för stor blödning eller bristning inte kunde påvisas. Något fler barn behövde vård på neonatalavdelning när nedträngningsfasen tog längre tid, även om detta var en ovanlig komplikation. Resultaten visar också att nedträngningsfasen är en okänd del av förlossningen för kvinnor som föder sitt första barn.

– Kvinnorna hade en förväntan om att barnet skulle födas ganska omgående efter att utdrivningsskedet startat. Det blev då extra svårt emotionellt att ”fastna” i en fas av sin förlossning de inte visste fanns, säger Maria Bjelke.

Kvinnorna ville gärna vara delaktiga när beslut tas kring vilken åtgärd som är lämplig och behövde extra mycket stöd från barnmorskan när förlossningen tog lång tid, för att klara av smärtan och ovissheten som förlängd förlossning innebar. Resultaten visar också att förlossningspersonalen kan bli ännu bättre på att vara närvarande hos kvinnor med förlängd förlossning och att låta kvinnan vara delaktig i hela beslutsprocessen kring den förlängda förlossningen.

Kontakter

Bilder

Följ Region Kronoberg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Kronoberg

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye