Migrationsverket

Plan för fler förvars­platser klar

Dela

Migrationsverket har nu redovisat till regeringen hur utbyggnaden av antalet förvarsplatser kan se ut de närmaste åren. Det finns en konkret plan för upp till 750 platser och målet är 1 000 platser totalt. Samtidigt fortsätter myndigheten utvecklingsarbetet för att skapa en tryggare och säkrare miljö för personal och förvarstagna.

Foto: Björn Bjarnesjö/Migrationsverket

Regeringens målsättning är att Migrationsverkets förvar ska ha totalt 1 000 platser för personer som ska återvända. Nu har Migrationsverket enligt uppdrag redovisat en plan till regeringen för hur och var antalet platser ska utökas.

– En utökad förvarskapacitet är en viktig del i arbetet med att öka återvändandet för såväl Migrationsverket som Polismyndigheten. Med de ekonomiska resurser vi har fått kommer vi att kunna öka till cirka 750 platser de kommande åren, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Ökningen sker i flera steg. Utöver tidigare aviserad utökning vid förvaren i Mölndal och Flen planerar Migrationsverket att bygga 80 nya förvarsplatser i närhet till Arlanda (se faktaruta nedan). Redovisningen visar både hur det ska gå till och hur kapaciteten skulle kunna öka med ytterligare drygt 250 platser.

– För att uppnå 1 000 platser krävs både ekonomiskt tillskott och ett tydligt och tidigt besked så att vi samlat kan börja planera för en större utbyggnad och lokalisering av kapaciteten i god tid, säger Maria Mindhammar.

För den framtida utbyggnaden har Migrationsverket identifierat tre områden som särskilt lämpliga: i närheten av Arlanda flygplats, Malmö och Luleå.

Samråd i frågan har skett med bland annat Polismyndigheten och Kriminalvården och dialoger kommer att fortsätta även med andra aktörer – kommunala, statliga och privata – som kan komma att beröras av en utbyggnad.

Det är många faktorer som behöver tas i beaktande i planeringen av fortsatt utbyggnad. Parallellt med att skapa fler förvarsplatser har Migrationsverket i uppdrag av regeringen att planera för ett reformerat mottagningssystem och att etablera återvändandecenter, vilket kan komma att påverka var de nya förvarsplatserna ska placeras.

Även EU:s migrations- och asylpakt som nyligen godkänts i EU-parlamentet kan komma att påverka hur Migrationsverket behöver utveckla förvarsverksamheten och anpassa lokaliseringen av förvar.

Samtidigt som antalet platser på förvaren ska utökas fortsätter också utvecklingsarbetet för att bedriva förvarsverksamheten på ett tryggt och säkert sätt för både medarbetare och förvarstagna.

– Vi befinner oss i en period av kraftig expansion av förvaren och då är det viktigt att behålla vårt fokus på arbetsmiljö, kompetensutveckling och säkerhet på förvaren – inte minst för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare nu och framåt, säger Maria Mindhammar.

Läs hela redovisningen på Migrationsverkets webbplats

Fakta – förvar

Beslut om förvar används i huvudsak för att säkerställa att en person är tillgänglig för att kunna genomföra ett beslut om avvisning eller utvisning (beslut om återvändande). Migrationsverket arbetar i första hand med att förmå den enskilda individen att medverka till ett självmant återvändande. När det behövs och är lämpligt används förvar som en del av de möjligheter som Migrationsverket har för att verkställa ett beslut om återvändande.

Beslut om förvar kan även fattas av en domstol eller av Polismyndigheten. Polismyndigheten ansvarar för återvändandet för en stor del av de personer som sitter i Migrationsverkets förvar.

Så ser planen för utbyggnad ut

Under 2022 utökades förvarskapaciteten till 567 platser

I december 2023 beslutades att inrätta ytterligare 96 platser (26 i Mölndal hösten 2024 och 70 platser i Flen till slutet av 2025). Därefter finns totalt 663 förvarsplatser.

Ny plan april 2024: Ytterligare 80 förvarsplatser inom ramen för befintliga medel i närhet till Arlanda. Totalt: 743 platser.

För att bygga ut ytterligare drygt 250 platser till regeringens målsättning om 1 000 platser behöver ytterligare medel tillskjutas (alternativ Arlanda, Malmö, Luleå).

Nyckelord

Kontakter

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare. Läs mer på www.migrationsverket.se

Följ Migrationsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Migrationsverket

Seminarium: Hur kan man utvisas efter tio år i Sverige?25.4.2024 11:50:10 CEST | Pressinbjudan

Medier rapporterar återkommande om personer som måste lämna Sverige efter att de har befunnit sig här i flera år, även barn som levt större delen av sitt liv här. Vad är skillnaden mellan asylrätt och rätten att få skydd? Hur ser processen ut – från det att en person lämnar in en asylansökan tills han eller hon får beslut? Hur fungerar det med överklagande och preskriptionstid? När kan en person sättas i förvar?

Prognos för antalet asylsökande oförändrad23.4.2024 09:30:10 CEST | Pressmeddelande

Trots en orolig omvärld, med en upptrappad konflikt i Mellanöstern, är Migrationsverkets prognos för antalet asylsökande oförändrad. Bedömningen är fortsatt att cirka 12 000 personer söker asyl i Sverige i år respektive nästa år. – I dagsläget ser vi inte att utvecklingen i omvärlden förändrar bedömningen av antalet asylsökande i Sverige. När det gäller effekten av EU:s nya migrationspakt är det för tidigt att dra några långsiktiga slutsatser, säger Maria Mindhammar, generaldirektör för Migrationsverket.

Drygt 300 ansök­ningar om arbets­till­stånd avslås – arbets­gi­varen bedöms som oseriös22.2.2024 08:09:58 CET | Pressmeddelande

Migrationsverket har beslutat att avslå drygt 300 ansökningar om arbetstillstånd som gäller anställningar hos ett enskilt företag. Orsaken är att arbetsgivaren bedöms ha agerat oseriöst. – Vi arbetar aktivt för att motverka att reglerna för arbetstillstånd missbrukas. Besluten om avslag har fattats för att undvika att människor exploateras på arbetsmarknaden, säger Jesper Starkerud, nationell samordnare för arbetet mot arbetslivskriminalitet på Migrationsverket.

Fler asyl­sö­kande i Europa – men fortsatt minskning i Sverige5.2.2024 10:36:28 CET | Pressmeddelande

Förra året sökte över 1,1 miljoner personer asyl i Europa – den högsta noteringen sedan 2015-2016. Men Sveriges andel av de asylsökande fortsätter att minska och Migrationsverket skriver återigen ner prognosen för kommande år. – Även om antalet asylsökande minskar behöver vi idag hantera fler förlängningsansökningar inom olika ärendeslag. Det totala antalet inkomna ärenden är därför i stort sett oförändrat, säger Maria Mindhammar, generaldirektör för Migrationsverket.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye