Vårdföretagarna

Ny rapport: Grant Thornton har på Vårdföretagarnas uppdrag granskat kostnadseffektiviteten i personlig assistans.

Dela

Det finns en felaktig föreställning i politiken om att personlig assistans är dyrt och att färre brukare skulle innebära en besparing. Såväl S- som M-ledda regeringar har därför velat spara på assistansen. Men i den rapport som Grant Thornton tagit fram på uppdrag av Vårdföretagarna framgår att assistans är ekonomiskt fullt jämförbar med andra insatser. 

Grant Thorntons rapport, med kostnadsjämförelsen mellan privat och kommunalt utförd assistans, visar vad som skulle inträffa om de privata utförarna och de ideella organisationerna inte längre kunde bedriva assistans. Samhällskostnaden skulle öka med över 6 miljarder kronor.

Det saknas en långsiktigt hållbar finansiering. Det utgår i dag ingen indexering ens utifrån kollektivavtalade löneökningar. I år räknades ersättningen upp med 2,5 procent, samtidigt som löneökningarna för alla med kollektivavtal ligger betydligt högre. Förra året räknades den upp med 1,5 procent – även det en bra bit under löneökningarna. Många utförare har redan tvingats lämna assistansen.

Vårdföretagarna ställer med utgångspunkt i Grant Thorntons rapport två krav på regeringen:

1. Ge personlig assistans rimliga och hållbara ekonomiska förutsättningar – det är kostnadseffektivt.
Med inspiration från det Omsorgsprisindex (OPI) som tas fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Vårdföretagarna kan en långsiktigt hållbar finansieringsmodell tas fram för personlig assistans. Då säkerställs att de seriösa aktörerna med kollektivavtal kan fortsätta verka och fortsätta bidra till en kostnadseffektiv personlig assistans på ett sätt som överensstämmer med slutsatserna i rapporten.

2. Genomför en genomgripande översyn av Försäkringskassans behovsbedömningar.
Försäkringskassans behovsbedömningar har blivit alltmer restriktiva vilket leder till att individer som skulle behöva assistans i stället blir beroende av andra samhällsinsatser eller hårt pressade anhöriga. När vi nu slår fast att assistans är samhällsekonomiskt effektivt måste fler kunna få sin rätt tillgodosedd. Det är hög tid att göra en större översyn av varför antalet brukare fortsätter att minska, trots tydliga och brett förankrade politiska löften om motsatsen. 

För 30 år sedan genomförde en borgerlig regering LSS-reformen mitt i en pågående ekonomisk kris. Ebba Buschs (KD) och Johan Pehrsons (L) föregångare bar fram en unik frihetsreform. När vi nu har svart på vitt att frihetsreformen dessutom är kostnadseffektiv borde Tidöpartierna inte tveka: Ge assistansen långsiktiga förutsättningar att fortsätta säkra individens frihet. 

- Grant Thorntons rapport visar tydligt att personlig assistans är en kostnadseffektiv insats samtidigt som den ger den enskilde brukaren en möjlighet till ett bra liv. Den konstaterar också att samhällskostnaden skulle vara mycket högre utan de privata utförarna. Det är dags att låta fler få rätt till personlig assistans och se till att utförarna får rimliga och hållbara villkor så att man kan vara kvar i branschen, säger Patrik Silverudd, näringspolitisk expert personlig assistans. 

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare

Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Vårdföretagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Månadens vårdkörapport: Väntetider längre än 90 dagar inom ortopedi – många väntar för länge i Region Skåne och i VGR2.5.2024 13:51:32 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation inom ortopedi. Av samtliga personer som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation i mars 2024 hade 10 600, motsvarande drygt 16 procent, väntat på en åtgärd/operation inom ortopedi. Se listan region för region i rapporten.

Vårdföretagarnas Assistansbarometer: Ytterligare 650 personer skulle kunna få assistans utan högre kostnader för samhället om resurserna används effektivare29.4.2024 11:00:17 CEST | Pressmeddelande

April månads Assistansbarometer från Vårdföretagarna specialgranskar vad som skulle inträffa om kommunerna slutade bedriva personlig assistans i egen regi. Man konstaterar att utan att tillföra systemet en enda krona så skulle 650 personer ytterligare kunna få rätt till personlig assistans. Det skulle dock kräva att staten och kommunerna agerade tillsammans för att hitta bästa möjliga lösningar för personer med stora funktionsnedsättningar.

Ny forskarrapport: Granskning av sjukvårdspolitikens nya inriktning i Region Stockholm - Regionledningen saknar lämpliga beslutsunderlag och har inte utrett förslagen ordentligt innan de genomförts. Det är riskfyllt att snabbt genomföra stora outredda förändringar av en så komplex verksamhet som specialistvård.22.4.2024 08:26:45 CEST | Pressmeddelande

Sedan valet 2022 har den rödgröna koalition som styr Region Stockholm satt i gång långtgående förändringar av sjukvården. Vårdval och privat vård ska ersättas av upphandlingar och vård i regionens regi. Vårdföretagarna har bett forskarna Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren granska omställningsplanens beslutsunderlag och möjlighet till måluppfyllelse.

Pressinbjudan: Rapportsläpp: Experiment Stockholm – Vad säger forskningen om omställningsplanen för sjukvården i region Stockholm?18.4.2024 12:20:45 CEST | Pressmeddelande

I Region Stockholm pågår en stor och snabb omställning av sjukvården i enlighet med det rödgröna styrets så kallade omställningsplan. Vårdföretagarna, som tidigare riktat hård kritik mot bristen på konsekvensanalys har bett forskarna Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren granska omställningsplanens beslutsunderlag och möjlighet till måluppfyllelse.

Ny rapport: Fler privata operationer kapar köer och kostnader - En jämförande analys av privata vårdgivares ersättningar och offentliga vårdgivares kostnader15.4.2024 08:30:09 CEST | Pressmeddelande

Vårdföretagarna har låtit analysföretaget Sirona jämföra pris och kvalitet för fyra vanliga ingrepp i två stora regioner, Skåne och Västra Götaland. Kostnaderna för höftledsoperationer, knäledsoperationer, gråstarrsoperationer och framfallskirurgi i offentlig respektive privat regi har jämförts och resultatet är tydligt: I privat regi får man betydligt mer vård per skattekrona.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye