M Sverige

Högsta antalet viltolyckor på tio år

Dela

Under 2023 inrapporterades 64 792 viltolyckor på det svenska vägnätet. Det är det högsta antalet viltolyckor som uppmätts de senaste tio åren.

Olycksprognosen för väg med klövvilt. Antal viltolyckor på y–axeln  och år på x-axeln. Källa: Sveriges Lantbruksuniversitet, graf hämtar ur Trafikverkets rapport Redogörelse för utveckling av viltolyckor.
Olycksprognosen för väg med klövvilt. Antal viltolyckor på y–axeln och år på x-axeln. Källa: Sveriges Lantbruksuniversitet, graf hämtar ur Trafikverkets rapport Redogörelse för utveckling av viltolyckor.

– Antalet viltolyckor har ökat stadigt över lång tid utan egentlig politisk reaktion. Viltolyckor är omskakande upplevelser med risk för invalidiserande skador, medför lidande för djuren och kostar samhället runt tio miljarder kronor årligen, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

I synnerhet krock med älg kan leda till mycket allvarliga skador eller död. Förra året omkom nio personer i viltolyckor, vilket är det högsta antalet sedan 2015.

En större andel av de skadade i viltolyckor kommer inte tillbaka till ett vanligt liv jämfört med vid andra trafikolyckor. En djurkollision är dessutom inte sällan en traumatisk upplevelse, särskilt om man har barn i bilen, säger Tony Gunnarsson.

Sverige har sedan 1970-talet byggt över 840 mil viltstängsel, men trots det har viltolyckorna fortsatt att öka. Djurens sök efter föda och parningsinstinkt gör att de ändå lyckas ta sig igenom stängselinfrastrukturen. Senare års forskning visar att stängslen måste kompletteras med säkra viltpassager där djuren kan ta sig förbi vägbarriärerna utan att skapa trafikolyckor.

Om djuren inte kan passera vägarna på ett säkert sätt riskerar det att leda till att olyckorna bara förflyttas till öppningar i stängslen eller vägavsnitt utan viltstängsel. M Sverige vill se satsningar på viltvarningssystem i kombination med portar och broar så att trafik och djurliv bättre kan samexistera, säger Tony Gunnarsson.

Till hösten beslutas Nationell plan för transportinfrastrukturen 2026—2037, vilken avgör hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas de kommande åren.

I tidigare planer har ytterst litet pengar avsatts till exempelvis viltpassager. Med tanke på de senaste årens ökning av viltolyckorna ser vi att dessa åtgärder nu måste prioriteras upp. Det kommer att krävas om Sverige ska nå transportpolitikens hänsynsmål, säger Tony Gunnarsson.

År Antal viltolyckor
2015 44 238
2016 54 712
2017 56 393
2018 60 328
2019 61 160
2020 58 862
2021 63 701
2022 61 999
2023 64 792

Statistik över antalet hanterade uppdrag inom Nationella Viltolycksrådet till följd av viltolyckor. Utöver de inrapporterade olyckorna finns enligt Trafikverket ett mörkertal på 35 procent.

Nyckelord

Kontakter

Riksförbundet M Sverige är med cirka 70 000 medlemmar Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet och står bakom ambitionen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Tillsammans med våra 28 lokalklubbar undersöker vi vägkvalitet och efterlevnad av trafikregler i hela landet. M Sverige driver ett intensivt och långsiktigt opinionsarbete till gagn för Sveriges bilister.

Följ M Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från M Sverige

Så kör parkeringsbolagen över konsumenterna25.4.2024 06:50:00 CEST | Pressmeddelande

Vid parkering i stadsmiljö uppstår ofta komplicerade situationer som ibland förorsakas av tekniska fel hos parkeringsautomater eller av avsaknad av korrekt och tydlig information om parkeringsregler. Detta orsakar problem och förvirring, men enligt svensk lagstiftning och rättstillämpning läggs ett mycket stort ansvar på bilföraren som parkerar när det gäller att följa parkeringsanvisningar och regler.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye