Socialdemokraterna

Socialdemokraterna i Sverige och Finland: Stärk EU:s hybridförsvar och inför striktare sanktioner för Ryssland

Dela

Socialdemokraterna I Sverige och Finland presenterar nya förslag för att stärka EU:s hybridförsvar och ställer gemensamma krav på nya sanktioner för att strypa Putins krigskassa. Detta gjordes efter ett gemensamt besök vid finsk-ryska gränsen av Magdalena Andersson, partiordförande för svenska Socialdemokraterna och Antti Lindtman, partiledare för finska Socialdemokraterna. 

Rysslands agerande vid finska gränsen är bara ett av många hybridhot som Putin har till sitt förfogande. Vi socialdemokrater vill att EU ska möta detta genom att stärka EU:s hybridförsvar. Samtidigt vill vi också se fler sanktioner för att hejda pengaflödet till Putins krigskassa.

 – Det strategiska målet för den ryska regimen är att splittra det fria, demokratiska väst. Svaret från oss socialdemokrater i Sverige och Finland är att vi tillsammans kommer agera för att öka vår sammanhållning, stärka vår motståndskraft och strypa Putins krigskassa, säger Andersson.

 – Vi behöver ett enat och starkt Europa. Tillsammans måste vi visa Ryssland och andra auktoritära länder att vi inte kan splittra oss. Att förbereda oss för hybridhot och att skärpa sanktionerna mot Ryssland är de naturliga nästa stegen, och dessa måste EU enas om, säger Lindtman.

Socialdemokraternas gemensamma förslag för ett starkt och samlat hybridförsvar i EU:

1.       Öka EU:s underrättelseförmåga mot hybridhot och ge befolkningen kunskap för att kunna möta angreppen.  

2.       Ta fram kraftfulla verktyg mot hybridhoten. I dagsläget finns separata verktygslådor för cybersäkerhet, migration och informationspåverkan. Alla dessa bör ingå i en samlad hybridverktygslåda. 

3.       Inför nationella kontaktpunkter för snabb koordinering och effektiv hantering mellan EU:s länder av akuta hybridhot. I akuta lägen krävs snabb samordning mellan kommissionen, EU:s utrikestjänst samt medlemsländerna. 

4.       Etablera ett brett, öppet hybridhotsnätverk på myndighetsnivå inom EU. Den operativa hanteringen av hybrida hot är spridd på många aktörer, såväl nationellt som på EU-nivå. E

5.       Säkerställ att Ryssland inte har något inflytande över våra demokratiska processer genom stärkt demokratisk insyn i parlamentet. 

Gemensamma krav att driva på för hårdare sanktioner – särskilt på följande tre områden:

1.       Vi kräver att ett importembargo likt det vi har för olja på gas. 

2.      EU måste göra mer för att undvika att oljesanktionerna kringgås – exempelvis genom ursprungsmärkning av olja. 

3.      EU måste gemensamt agera mot den ryska skuggflottan, som under lång tid rört sig i Östersjön. EU måste införa ett förbud mot skuggflottans tankning och omlastning till sjöss.

Följ Socialdemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraterna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye