Vårdföretagarna

Vårdföretagarnas Assistansbarometer: Ytterligare 650 personer skulle kunna få assistans utan högre kostnader för samhället om resurserna används effektivare

Dela

April månads Assistansbarometer från Vårdföretagarna specialgranskar vad som skulle inträffa om kommunerna slutade bedriva personlig assistans i egen regi. Man konstaterar att utan att tillföra systemet en enda krona så skulle 650 personer ytterligare kunna få rätt till personlig assistans. Det skulle dock kräva att staten och kommunerna agerade tillsammans för att hitta bästa möjliga lösningar för personer med stora funktionsnedsättningar.

I mitten på april presenterade Vårdföretagarna en rapport kring assistansens samhällskostnader som Grant Thornton tagit fram. I den framkom i huvudsak två saker. Personlig assistans är en effektiv insats och inte dyrare än andra insatser och att de privata och ideella utförarna bidragit till att kostnaderna hålls nere och borde värnas. Rapporten konstaterar vidare att när kommunerna utför assistans så är den 30 procent dyrare än när privata utför assistansen.

- Med utgångspunkt i Grant Thorntons rapport kan vi konstatera att merkostnaden för kommunalt utförd personlig assistans ligger 1,5 miljarder över vad den skulle kosta om den drevs helt i privat regi. Omräknat skulle 650 fler personer kunna få rätt till personlig assistans utan att de totala kostnaderna för det offentliga skulle öka. Det skulle vara en ökning av assistansanvändarna med runt fem procent, säger Björn Arnek, branschekonom. 

- Stuprörstänkandet mellan stat och kommun gör det osannolikt att någon förändring kommer till stånd. Det skulle kräva en skatteväxling. Men det vore en välgärning för ett stort antal personer med stora funktionsnedsättningar som skulle kunna få rätt till personlig assistans om våra myndigheter såg till det bästa för den enskilde individen och hur man kan få mesta möjliga för skattepengarna, säger Patrik Silverudd, näringspolitisk expert personlig assistans. 

Kommunerna tillför alltså runt 1,5 miljarder kronor till personlig assistans varje år för att täcka upp mellanskillnaden mellan vad staten betalar och vad den faktiska kostnaden är. Dessa extra resurser, som måste tas från andra verksamheter eller via skattehöjningar ger varken högre kvalitet eller fler individer möjlighet att få personlig assistans. Det är ett samhällsekonomiskt slöseri.

Övriga nyheter i Assistansbarometern för april är att antalet assistansbrukare ökar något – drygt 50 personer - men mycket långt kvar till målet om 2000 fler brukare. Med samma takt kommer det att ta över fem år att komma ikapp den politiska målsättningen som riksdag och regering satt upp när man fattade beslut om att införa "Stärkt rätt till personlig assistans". Noterbart är att antalet brukare fortfarande ligger under antalet brukare samma månad 2023.

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare

Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Vårdföretagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Ny rapport: Valfrihetens historia inom vård och omsorg30.5.2024 15:48:02 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterar Vårdföretagarna rapporten "Valfrihetens historia - En historisk kartläggning av de politiska reformerna och strömningarna av valfrihet inom vård och omsorg". Syftet med rapporten är dels att kartlägga de historiska förändringarna som skett inom vård och omsorg avseende valfrihet, dels att följa de politiska strömningarna som ägt rum parallellt. Rapporten gör en djupdykning i valfrihetens historia och de politiska reformer som lett fram till dagens system.

Månadens Assistansbarometer: Inför generell tillståndsplikt för assistans – kryphål för oseriösa aktörer måste bort.27.5.2024 13:45:43 CEST | Pressmeddelande

Månadens specialgranskning rör det faktum att alla slags anordnare har minskat de senaste åren – förutom den där brukaren själv anställer sina assistenter och sköter assistansen. Den kategorin har ökat markant med hela 45 procent mellan januari 2020 och april 2024. Vårdföretagarna ställer nu krav på att även den som formellt anställer sina egna assistenter ska ha tillstånd för att minska risken för välfärdsbrottslighet.

Månadens vårdkörapport: Väntetider längre än 90 dagar inom ortopedi – många väntar för länge i Region Skåne och i VGR2.5.2024 13:51:32 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation inom ortopedi. Av samtliga personer som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation i mars 2024 hade 10 600, motsvarande drygt 16 procent, väntat på en åtgärd/operation inom ortopedi. Se listan region för region i rapporten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye