Sveriges läkarförbund

Hälften av regionerna har inte mål om fast läkarkontakt

Dela

Endast tio av landets regioner har fattat beslut om att sträva mot riktvärdet 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården. Och bara tre av dessa har handlingsplaner för att nå målet, trots att regeringen ställt krav på redovisning av arbetet.  

– Att regionerna inte når målen beror på att regionpolitikerna inte fattar de nödvändiga besluten. Att alla svenskar ska kunna välja en namngiven fast läkare är den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra kontinuiteten och tillgängligheten i primärvården. Regionerna måste öka takten i arbetet, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.

En ny undersökning från Läkarförbundet visar att endast tio av landets regioner har fattat politiska beslut om att sträva mot riktvärdet på 1100 invånare per läkare i primärvården. De flesta av dessa har dock inte tagit fram handlingsplaner för hur de ska nå målet.

Stockholm, Gotland och Uppsala är de tre regioner som har kommit längst. De har både fattat beslut om riktvärdet 1 100 och har en plan för arbetet med att nå dit. Sammantaget innebär resultaten en förbättring jämfört med förra året, då endast tre regioner hade fattat beslut om att sträva mot riktvärdet.

– Att ha en namngiven fast läkare får positiva effekter på kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet i vården. Staten behöver sätta ytterligare press på regionerna. Det duger inte att endast ett fåtal regioner arbetar aktivt med frågan, säger Sofia Rydgren Stale.

En uppföljning från Socialstyrelsen som presenterades 26 april visar att merparten av regionerna (17 av 21) har beslutat om åtgärder med anledning av det nationella riktvärdet för fast läkarkontakt. Skillnaden mellan Socialstyrelsens uppföljning och Läkarförbundets kartläggning är att förbundet har ställt mer specifika frågor om vilka åtgärder regionerna vidtagit.

– Att vidta åtgärder är ett luddigt begrepp. Vi har kartlagt vilka regioner som faktiskt har fattat beslut om ett riktvärde för hur många invånare en läkare i primärvården kan ansvara för och vilka som har fattat beslut om en konkret handlingsplan. Fastläkarfrågan måste få tydlig politisk prioritet, säger Sofia Rydgren Stale.

Den senaste kartläggningen från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar att omkring 30 procent av befolkningen har en fast läkarkontakt. I december 2023 redovisade regionerna en andel mellan 18 procent (Blekinge) och 95 procent (Västra Götaland).

I tio år har Sverige haft en lagstiftning som ger patienter rätt till en fast läkarkontakt. 2022 fastställde Socialstyrelsen ett nationellt riktvärde för hur många invånare en läkare kan ansvara för. Målen för fast läkarkontakt är kopplade till den reform som innebär att primärvården ska byggas ut, och regionerna har också fått statliga medel för denna omställning. Regeringen ställde därefter krav på att alla regioner senast i mars 2024 ska redovisa hur de ska arbeta för att på sikt ha tillräckligt många läkare anställda i primärvården.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om oss

Sveriges läkarförbund är läkarnas professions- och fackförbund med över 58 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.

Följ Sveriges läkarförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges läkarförbund

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye