Lantmäteriet

Förslag till färdplan för fortsatt digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Dela

Lantmäteriet har lämnat in ett förslag på färdplan för fortsatt digitalisering av samhällsprocessen till regeringen. Färdplanen ska få fart på den digitala omställningen och öka dess möjligheterna och fördelar. När förslagen genomförts blir processerna mer kostnadseffektiva och hållbara, kommuner kommer till exempel att rättssäkert kunna bevilja en stor del av alla bygglov på digitala detaljplaner.

Färdplanen beskriver vad vi vill uppnå, vilka steg vi måste ta för att komma dit och vilka första åtgärder vi förmår genomföra. De åtgärder som föreslås är valda utifrån:

  • digital mognad
  • förutsättningar hos myndigheterna och
  • hur världen ser ut just nu.

Myndigheterna behöver få resurser för att genomföra de föreslagna åtgärderna och hela tiden se över vilka fler steg som behövs, eftersom både informationshantering och samhället förändras över tid.

− Digitaliseringen har blivit än mer spännande och utvecklad i och med introduktionen av AI och digitala tvillingar, samtidigt som omvärldsläget gör informationssäkerheten otroligt viktig. Färdplanen visar på en balans mellan båda, säger Malin Klintborg, uppdragledare inom färdplansuppdraget.

I rapporten finns en sammanställning av hur läget ser ut just nu, en plan för vad som ska göras, en nyttoanalys samt förslag på styrning under genomförandet av färdplanen.

− Arbetet med digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet är viktigt och visar verkligen på kraften i myndighetssamverkan. Vi ser med tillförsikt fram emot effekterna av förslagen i färdplanen, givet att de förutsättningar som anges i färdplanen också finns på plats, säger Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör för Lantmäteriet.

Även om omställningen till en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess initialt kräver ekonomiska resurser hos olika myndigheter är uppsidan desto större. Vinsterna med en digital samhällsbyggnadsprocess är inte enbart ökad kostnadseffektivitet, utan även ökad samhällsnytta när det gäller hållbarhet, rättssäkerhet, tillgänglighet och demokrati.

Förslaget till färdplan för att fortsätta digitalisera samhällsbyggnadsprocessen

Färdplanen har utarbetats av Lantmäteriet i nära samverkan med Boverket, Länsstyrelserna, Trafikverket, Naturvårdsverket, Riksarkivet, Domstolsverket samt Sveriges Kommuner och Regioner.

Lantmäteriets förslag på färdplan finns här

Läs mer om Lantmäteriets arbete med smartare samhällsbyggnadsprocess

Läs regeringsuppdraget som ligger till grund för färdplanen

Kontakter

Bilder

1.	Blå period. Datamängder standardiseras och tillgängliggörs. Förberedande juridiskt arbete för nästa fas är genomförd (2024–2027). 2. Grön period. Myndigheter och kommuner anpassar sin verksamhet till att hantera den digitala informationen i digitala flöden och dialoger (2027–2030).  3. Orange period. Den digitala transformationen till en smartare samhällsbyggnadsprocess genomförs. (2030–2040).
Färdplanen är uppdelad i tre övergripande tidsintervall – vad som ska uppnås fram till 2026, 2030 respektive 2040. Bilden beskriver ordningsföljden i färdplanen.
Ladda ned bild

Följ Lantmäteriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantmäteriet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye