Norrköpings kommun

Förskolan fortsätter sin anpassning till en förändrad befolkningsutveckling

Dela

Under utbildningsnämndens sammanträde, onsdag den 15 maj, ges information om det fortsatta arbetet med att anpassa förskolans organisation till en betydligt lägre befolkningsprognos än vad Norrköping haft fram till 2023. Utbildningsnämnden genomför tillsammans med utbildningskontoret ett strategiskt arbete som syftar till att upprätthålla och stärka kvalitén inom förskolan genom effektivt lokalutnyttjande och förtätande av befintlig kompetens.

- Förskolan är första steget på det livslånga lärandet och vi ska ha bra förskolor i Norrköping. Jag förstår att familjer med barn i förskolan kan känna en oro när vi sedan en tid tillbaka pratar mycket om organisation och inte lika mycket om verksamhetens innehåll. Därför prioriteras behöriga pedagoger framför lokaler. Det är så vi ökar den pedagogiska behörigheten i våra förskolor, säger Ingrid Cassel (M), ordförande utbildningsnämnden.

Sedan 2019 har vikande barnkullar resulterat i 32 beslut om avvecklade förskolenheter, men det finns trots detta en överkapacitet. Statistik visar att 2023 föddes det lägsta antalet barn i Norrköping på mycket länge. Detta tillsammans med historiskt låga fruktsamhetsnivåer (födda barn/kvinna) gör fortsatta anpassningar nödvändiga.

- Vi kommer kunna ta hand om de barn som berörs av kommande beslut på ett tryggt sätt. Genom att vi redan nu berättar om det arbete som pågår kan föräldrarna i god tid göra medvetna val. Vår målsättning är att anpassningarna ska genomföras på ett hållbart sätt och ske succesivt, men det finns en ekonomisk realitet att förhålla sig till. Lägre antal barn innebär lägre ekonomisk ram för förskolan, säger Ingrid Cassel.

Det kommer inte fattas några beslut om avvecklingar vid sammanträdet utan det ges en bred information till hela Utbildningsnämnden. Syftet är att skapa förståelse och delaktighet för både politik och allmänhet.

- Det har gjorts en grundläggande analys av kapacitet och barnkullar och förslag på anpassningar berör olika geografiska områden. Kartläggningen visar också att samtliga anpassningar innebär att berörda familjer kommer kunna beredas plats på en närliggande förskola, säger Ingrid Cassel.

Om alla anpassningar som beskrivs i underlaget till Utbildningsnämnden genomförs kommer det hösten 2025 finnas cirka 7400 platser inom förskolan och prognosen visar 6900 antal barn i de kommunala förskolorna. Det vill säga fortfarande många lediga platser i de kommunala förskolorna.

Utbildningsnämnden planerar att fatta beslut om anpassning av förskolans organisation onsdag den 12 juni.

De förskolor som är aktuella i förslaget är:

  • Kaffebacken
  • Enbäret
  • Lokatten
  • Simonstorp
  • Trombonen
  • Villa Eken
  • Önskeringen
  • Önskestjärnan

Kontakt:
Ingrid Cassel (M)
Titel: ordförande utbildningsnämnden
Telefon: 0707-25 61 49

___________________________________________________________

Avsändare: Helena Jalkner, pressansvarig
Telefon: 0725-97 09 00

Norrköpings kommun har omkring 145 000 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 13 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2022-2026 styrs Norrköpings kommun av borgerlig samverkan, som består av M, KD och L.

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Kommunen förbereder sig för tydligare lagkrav på aktivitet för försörjningsstöd15.5.2024 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Socialdepartementet ska presentera en utredning som föreslår hur ett tydligare aktivitetskrav för att ha rätt till försörjningsstöd kan införas. Kompetensförsörjningsnämnden beslutade därför i dag, den 15 maj, att ge kompetensförsörjningskontoret i uppdrag att ytterligare utveckla sitt arbete med aktivitet vid försörjningsstöd inför den väntade lagförändringen.

Pressinbjudan: Boklansering och konstnärssamtal med projektet Blicka mot Blacka13.5.2024 13:32:21 CEST | Pressmeddelande

Onsdag den 15 maj presenteras konstprojektet Blicka mot Blacka i en helt ny bok, med lansering på Skärblacka bibliotek. Konstprojektet tar avstamp i både det historiska och det nutida Skärblacka, där konstnärerna Anna Märta Danielsson och Mika Liffner i en gemensam konstnärlig process samverkat med boende och lokala aktörer. Projektet är ett samarbete mellan Norrköpings Konstmuseum och Östergötlands museum med finansiering av Region Östergötland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye