E-hälsomyndigheten

Gemensamma specifikationer lägger grunden för nationell digital infrastruktur

Dela

Nio e‑hälsospecifikationer från E-hälsomyndigheten har nu bedömts vara nationella och gemensamma och är tillgängliga via E-hälsomyndighetens NGS-tjänst.

Anna Molander/E-hälsomyndigheten

Framstegen inom hälso- och sjukvårdstekniken har lett till en kraftig ökning av mängden hälsodata, som hämtas från allt fler källor. Möjligheten att ta del av och använda hälsodata inom hälsa, vård och omsorg har inte utvecklats i samma takt.

Det långsiktiga målet för en nationell digital infrastruktur för vård, hälsa och omsorg är att data ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan, till nytta för individen, professioner och samhället i stort. För detta krävs bland annat gemensamma standarder och specifikationer som beskriver hur information ska skapas, användas och utbytas på ett entydigt och säkert sätt. E-hälsospecifikationer som är nationella, enhetliga och återanvändbara underlättar.

Gemensamma standarder och specifikationer

Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer är strukturerade beskrivningar av krav och regler för dokumentation och informationsutbyte, inom eller mellan informationssystem. Beskrivningarna och kraven är tillräckligt detaljerade för att kunna tillämpas entydigt inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Med ett standardiserat och strukturerat informationsutbyte kan informationen enklare återanvändas där den behövs. Återanvändning av information bidrar också till jämlik vård och omsorg och ökad patientsäkerhet.

Underlag för it-utveckling

I E-hälsomyndighetens NGS-tjänst kan den som beställer, utvecklar eller förvaltar it‑system inom hälsa, vård och omsorg hitta och dela uppgifter om nationellt gångbara e‑hälsospecifikationer, vilket gör det lättare att utveckla nya, effektiva digitala lösningar. 

De e-hälsospecifikationer som har fått status som nationella och gemensamma säkerställer ett gemensamt språk i de system och verksamheter som ansluter till Nationella läkemedelslistan, som ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel.

Alla vård- och apoteksaktörer ska, enligt lag, ha anslutit sina system till Nationella läkemedelslistan senast den 1 december 2025.

Specifikationer en viktig del i den nationella digitala infrastrukturen

E-hälsospecifikationerna genomgår en bedömningsprocess. Uppfylls principer och kriterier, som bland annat omfattar remisser till intressenter och andra aktörer, får e-hälspecifikationerna status som nationella och gemensamma.

– Vi är stolta över att E-hälsomyndighetens specifikationer får status som nationella och gemensamma. De har tagits fram i samarbete med många olika aktörer. Syftet är att få en gemensam struktur och ett gemensamt språk att använda i alla system och verksamheter som ansluter till Nationella läkemedelslistan. Det är en viktig del i den nationella digitala infrastrukturen, säger avdelningschef Thomas Pettersson Westerberg.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om oss

E-hälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner.

Följ E-hälsomyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från E-hälsomyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye