Norrköpings kommun

Påtaglig risk för allvarligt missförhållande anmäls enligt lex Sarah

Dela

Under en lägervistelse för brukare inom LSS, våren 2024, inträffade en incident när en ledare var ensam med en brukare. Utredningen som har gjorts har inte kunnat ge svar på vad som hände, däremot uppmärksammades ett antal brister i arbetet med att tillsätta vikarier samt introducera nya medarbetare till lägerverksamheten. Utifrån dessa brister finns risk för att allvarliga händelser kan uppstå i andra verksamheter och vård- och omsorgskontoret anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.

Utredningen som gjorts har visat på brister i bemanningsprocessen, brister i introduktion av ny medarbetare i lägerverksamheten samt brister i dokumentation. De framkomna bristerna i bemanningsenhetens rutiner bedöms utgöra en påtaglig risk för att allvarliga händelser kan inträffa i vård- och omsorgskontorets verksamheter och därför vidtas nu flera åtgärder.

Utredningen visar också att den berörda brukaren inte drabbats negativt av händelsen.

Åtgärder som tagits fram:

  • Förtydligande av rutiner för hantering av referenstagning för vikarier som redan finns i verksamheten.
  • Förtydligande av rutin för när vikarier slutar.
  • Förtydligande av innehåll i introduktionen till nya medarbetare i lägerverksamheten.
  • Bättre struktur för planering av lägervistelse.
  • Säkerställa medarbetares möjligheter att ta del av befintlig dokumentation, samt fullgöra dokumentationsskyldighet under lägervistelsen.

Kontakt:    
Upplysningar om utredningen:
Karin Eklund
Titel: områdeschef
Telefon: 011-15 29 65
E-post: karin.eklund@norrkoping.se

Upplysning om bedömning av allvarlighetsgrad:
Åsa Mirheim
Titel: sakkunnig
Telefon: 011-15 29 55
E-post: asa.mirheim@norrkoping.se

____________________________________________________________________________________________________

Avsändare: Linda Månzén, pressansvarig
Telefon: 0725-84 72 15

Norrköpings kommun har omkring 145 000 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 13 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2022-2026 styrs Norrköpings kommun av borgerlig samverkan, som består av M, KD och L.

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Reviderad handlingsplan för heltid som norm11.6.2024 08:58:13 CEST | Pressmeddelande

Norrköpings kommun har efter tidigare tagna beslut uppnått målet att ha heltid som norm för alla anställda, och har en högre andel heltidsanställda och heltidsarbetande än övriga kommuner i landet. För att ge verksamheterna större flexibilitet vid nyrekrytering, verksamhetsplanering och budgetplanering föreslår kommunstyrelsens personalutskott nu ett nästa steg. Heltid ska också fortsatt vara utgångspunkten vid rekrytering, men handlingsplanen för heltid som norm revideras och ersätts med kollektivavtalets nu gällande skrivningar om höjd sysselsättningsgrad. Genom detta förväntas både verksamhetsplan och budget för 2025 kunna balanseras. Förslaget tas upp för beslut under kommunstyrelsen möte den 18 juni.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye