Uppsala stift

Stiftsfullmäktige samlas till vårens möte

Dela

Den 22-23 maj samlas stiftsfullmäktige för vårens sammanträde. På agendan står årsredovisning för 2023 och ett antal motioner kommer att behandlas.

Programmet kommer även att innehålla möjlighet för stiftsfullmäktiges ledamöter att fördjupa sig i olika områden. I år är det fokus på rekrytering till kyrkliga tjänster och Svenska kyrkans gemensamma arbete med färdplan för klimatet.

Fyra motioner kommer att behandlas och de är alla inlämnade av nomineringsgruppen POSK, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Motionen ”Frigör resurser och öka den demokratiska delaktigheten” lyfter frågan om arvoden och mötesformer. ”Mission och medlemskap” pekar på behovet av att utveckla arbetet med medlemsvård som del av missionsuppdraget. En motion efterlyser en större samverkan kring de byggnader som finns i församlingar och pastorat. Den fjärde motionen handlar om Prästlönetillgångarna där motionärerna föreslår att andelen mark som är avsatt för naturvårdsändamål eller brukas med anpassade metoder ska öka till 30 procent, med en takt om minst 1 till 2 procent per år.

Stiftsfullmäktige
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftsfullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor. Stiftsfullmäktige i Uppsala stift består av 67 ledamöter och 41 ersättare. Stiftsfullmäktige väljs genom direkta val samtidigt som övriga kyrkliga val för en mandatperiod på fyra år. Innevarande mandatperiod omfattar 2022–2025.

Hela föredragningslistan återfinns i bifogad fil.

Kontakter

Dokument

Uppsala stift - som tidigare kallades Ärkestiftet - omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. I stiftet bor (2021-12-31) 827 604 personer varav ca 50 procent är medlemmar i Svenska kyrkan.Uppsala stift är speciellt såtillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Marin Modéus och Karin Johannesson som är biskop i Uppsala stift. Från och med 1 januari 2022 omfattar Uppsala stift sammanlagt 121 församlingar. Flera församlingar kan samverka i ett pastorat. 95 av stiftets församlingar samverkar i 25 pastorat och 26 församlingar är självständiga enheter med egen ekonomi.

Läs mer om Uppsala stifts församlingar och pastorat på Uppsala stifts hemsida.

Följ Uppsala stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye