Vårdförbundet

Ny Novus: Starkt stöd hos allmänheten för Vårdförbundets konfliktåtgärder – nu utvidgas blockaden

Dela

En majoritet av befolkningen oroar sig över vårdpersonalens arbetsbelastning och hur det påverkar dem som patienter.  Det visar en ny Novus-undersökning. Den visar också att nära 70 procent är positiva till Vårdförbundets krav på en arbetstidsförkortning och att en majoritet stödjer förbundets konfliktåtgärder. Idag klockan 16.00 utvidgas blockaden till 29 kommuner.

Sineva Ribeiro tillsammans med medlemmar i samband med övertidsblockad april 2024
Sineva Ribeiro tillsammans med medlemmar med plakat och press utanför Karolinska sjukhuset i Huddinge i samband med att övertidsblockaden startade 25 april 2024, avtalsrörelse 2024 Dan Lepp Vårdförbundet. Bilderna får användas fritt i medier förutsatt att fotografens namn anges vid publicering.

- För våra medlemmar är det nog nu och vi har ett väldigt starkt stöd hos allmänheten. Befolkningen har sett att våra medlemmar har en alldeles för hög arbetsbelastning. De delar vår oro för vad det leder till för patienter och medarbetare. Våra krav på kortare arbetstid är fullt rimliga. SKR och Sobona är svaret skyldiga nu – hur vill de ta ansvar och rädda vården? säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Den nya Novus-undersökningen som presenteras idag visar att varannan i den svenska allmänheten bedömer att arbetsbelastningen för Vårdförbundets yrkesgrupper är så hög att den inte känns hanterbar. Totalt sett bedömer 91 procent arbetsbelastningen för Vårdförbundets yrkesgrupper som för hög, mycket hög eller bara hög.

Stor oro för arbetsbelastningen

En majoritet oroar sig också över hur den höga arbetsbelastningen påverkar vården och tror att det medför risker. 65 procent är oroliga för hur det påverkar dem som patienter, 85 procent oroar sig för hur det påverkar vårdanställda. Risker som allmänheten ser är till exempel att det påverkar vårdköer, väntetider på akuten, svårigheter att boka tid och patientsäkerheten.

Många är också oroliga för att det påverkar kompetensförsörjningen. 90 procent tror att det gör att fler kommer lämna vården. 

- Det här stämmer helt överens med vad våra medlemmar själva beskriver i de undersökningar vi gjort. Många blir sjuka eller jobbar deltid för att de inte orkar. Fyra av tio unga tror inte de kommer stanna i vården. Det måste få ett stopp, för det innebär stora risker för enskilda patienter och medarbetare. Det innebär också att vi inte får en fungerande sjukvård, vare sig nu eller i framtiden, säger Sineva Ribeiro.

Sedan den 25 april råder övertids-, mertids- och nyanställningsblockad i samtliga regioner och fyra bolag i Stockholm. Idag klockan 16 utvidgas blockaden till 29 kommuner. Bakgrunden är att Vårdförbundet inte fått gehör i avtalsförhandlingarna med arbetsgivarna SKR och Sobona. Vårdförbundet vill ha en stegvis arbetstidsförkortning, eftersom det skulle kunna göra att fler orkar arbeta heltid. Om alla som idag jobbar deltid går upp i heltid innebär det 8000 fler barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Starkt stöd för arbetstidsförkortning

Den nya undersökningen visar att 69 procent i den svenska allmänheten är ganska eller mycket positiva till en arbetstidsförkortning för dessa yrkesgrupper.

- De enda som verkar vara emot den här viktiga reformen för att rädda vården är SKR och Sobona. Vi förstår inte varför de inte lyssnar. De hävdar i debatten att det skulle gälla 1,2 miljoner anställda, det är ju helt fel och vilseledande. Vi förhandlar bara för våra medlemmar och arbetstiderna ser väldigt olika ut inom välfärden. Många av våra medlemmar jobbar väldigt mycket obekväm tid, med kvällar, nätter och helger, säger Sineva Ribeiro.

Novus-undersökningen visar också att nästan 60 procent anser att Vårdförbundet gör rätt som vidtagit konfliktåtgärder för att få igenom yrkandena gentemot arbetsgivarna. Drygt 10 procent tycker att förbundet gör fel, medan 30 procent inte har någon uppfattning.

- Vi hoppas att SKR och Sobona inser att de måste rädda vården. Vi har fullt rimliga krav och vi har medlemmarna och befolkningen med oss  - det är allvar. Vi träffar motparten idag och varje gång vi möts säger de att de inte har något mandat att förhandla. Det håller inte längre som svar, säger Sineva Ribeiro.

Novus-undersökningen i korthet

  • 69 procent är mycket eller ganska positiva till en arbetstidsförkortning för Vårdförbundets yrkesgrupper.
  • 59 procent anser att Vårdförbundet gör rätt som vidtar konfliktåtgärder. 11 procent tycker att Vårdförbundet gör fel. 30 procent har ingen uppfattning.
  • 91 procent har en bild av att arbetsbelastningen för Vårdförbundets yrkesgrupper är så hög att den inte går att hantera, mycket hög eller bara hög.
  • 49 procent har en bild att arbetsbelastningen är så hög att den inte går att hantera.
  • 65 procent är mycket eller ganska oroliga för arbetsbelastningen medför risker som påverkar dem som patienter.
  • 85 procent är mycket eller ganska oroliga för arbetsbelastningen medför riskers som påverkar de anställda.
  • 90 procent är mycket eller ganska oroliga för att arbetsbelastningen gör att fler väljer att lämna vården.

Undersökningen genomfördes den 8-15 maj genom en webbenkät till deltagare i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel och har besvarats 1049 personer.

Om den utökade konflikten

Klockan 16.00 den 20 maj träder en övertids-, mertids- och nyanställningsblockad i kraft i 29 kommuner. Sedan 25 april råder blockad i samtliga regioner och Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag, Södersjukhuset AB, ​Danderyds sjukhus AB och Capio S:t Görans sjukhus AB.

Kontakter

Vårdförbundets presstjänst0703 10 30 09 (ej sms)

Presstjänsten vardagar 06.00 - 20.00, helger och röda dagar 08.00-17.00. Presskontakter lokalt: vardforbundet.se/press/

Tel:070-310 30 09

Dokument

Om oss

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar cirka 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Följ Vårdförbundet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdförbundet

Vårdförbundet har sagt ja till ett nytt avtal med förkortad arbetstid och högre löner28.6.2024 16:00:51 CEST | Pressmeddelande

Vårdförbundet fick den 27 juni en ny hemställan från medlarna på Sobonas avtalsområde och ett likalydande bud från SKR. Budet innebär att fler som jobbar på obekväm tid får arbetstidsförkortningar, som mest 4 timmar per vecka. Den omfattande övertiden ska utvärderas, och dessutom säkras en god löneutveckling för förbundets medlemmar. SKR och medlarnas bud är slutligt. Förbundsstyrelsen har därför idag beslutat att säga ja till budet om nytt huvudavtal. Därmed blåses strejk och övertidsblockad av.

Vårdförbundet öppnar för förhandling på Sobonas område14.6.2024 13:02:23 CEST | Pressmeddelande

Den 13 juni mottog Vårdförbundet en hemställan från medlarna på Sobonas avtalsområde, som bland annat omfattar kommunala företag. Förbundsstyrelsen har noga analyserat förslaget och beslutat att tacka nej till hemställan i dess nuvarande utformning. Samtidigt ser Vårdförbundet att försämringar som tidigare föreslagits inte längre finns kvar. Därför öppnar förbundet för förhandling under medling på Sobonas avtalsområde.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye