Bostadsförmedlingen

Bostadsförmedlingen kommenterar: Det finns möjligheter för unga att få en hyreslägenhet genom oss

Dela

I rapporten Hyresmarknad i kris: Hur unga förlorar på hyresregleringen argumenterar tankesmedjan Timbro bland annat för införandet av marknadshyror och menar att det nuvarande systemet med förmedling efter kötid missgynnar unga. Vi överlåter åt andra att föra denna debatt, men vi vill däremot ge en mer nyanserad bild av de ungas möjligheter att få en bostad genom Bostadsförmedlingen då vi anser att Timbros rapport är onödigt pessimistisk.

Tre ungdomar i innerstadsmiljö går över en bro
Foto: Getty Images

Timbro använder data från oss och menar att den genomsnittliga åldern på en nyinflyttad hyresgäst i regionen har ökat från 30 år 1994 till 40 år 2024 och i Stockholms innerstad till 50 år. De skriver även att det är ”i stort sett omöjligt för unga människor att få tag i hyreslägenheter genom Bostadsförmedlingen i Stockholm”.

Att det är en svår bostadsmarknad i Stockholm säger vi inte emot, men vi menar att bilden är ljusare än i Timbros beskrivning. Det finns flera anledningar till vårt påstående.

Hyresgästernas ålder blir missvisande om man inte inkluderar de ungas bostäder

Timbro exkluderar så kallade kategoribostäder i sin analys. Det innebär att bostäder som är öronmärkta för ungdomar och studenter (som har låg medelålder) saknas i underlaget. Därmed missar de att många fastighetsägare faktiskt gör en viktig insats för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden. Under förra året lämnade 79 hyresvärdar in sammanlagt 2 245 ungdomsbostäder till oss.

1994 fanns inga specifika ungdoms- och studentbostäder, de har tillkommit senare och har dessutom blivit allt fler med åren, vilket innebär att Timbros jämförelse mellan åren blir missvisande. Alla bostäder som ungdomar fick 1994 ingår i Timbros analys, medan en stor del av bostäderna som ungdomar har fått i nutid saknas. Jämförelsen blir därmed skev då valet av vilka bostäder som ingår i underlaget får stor påverkan på vilken medelålder man får fram på de inflyttande hyresgästerna och hur utvecklingen ser ut över tid. Under perioden 2020–2024 (mars) var 57 procent av alla förmedlade bostäder i innerstaden antingen ungdoms- eller studentbostäder.

Om vi studerar helåret 2023 och inkluderar alla olika kategoribostäder förmedlade till bostadskön, blir genomsnittsåldern för inflyttande hyresgäster strax under 35 år i både innerstaden och hela regionen, inte 50 år som Timbro kommer fram till gällande innerstaden.

För att ytterligare nyansera bilden av ungdomars möjligheter att få en bostad vill vi i sammanhanget nämna att fem procent av alla förmedlade bostäder förra året gick till personer med en kötid över 20 år medan 21 procent av bostäderna gick till personer med kötider under fyra år.

Under 2023 förmedlade vi 20 751 bostäder. Av dem var 5 859 ungdomsbostäder och studentbostäder. Det kan jämföras med att vi 1994 förmedlade totalt 4 880 bostäder – till samtliga åldrar.

Christer Edfeldt
Vd, Bostadsförmedlingen i Stockholm

Nyckelord

Kontakter

Om oss

Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlar hyreslägenheter i hela Stockholmsregionen och samarbetar med över 200 bostadsbolag. Vi är länken mellan bostadssökande och fastighetsägare och har över 75 års erfarenhet av Stockholms hyresmarknad. Med cirka 130 medarbetare ingår vi i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad. Läs mer på bostad.stockholm.se.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye