Vårdföretagarna

Månadens Assistansbarometer: Inför generell tillståndsplikt för assistans – kryphål för oseriösa aktörer måste bort.

Dela

Månadens specialgranskning rör det faktum att alla slags anordnare har minskat de senaste åren – förutom den där brukaren själv anställer sina assistenter och sköter assistansen. Den kategorin har ökat markant med hela 45 procent mellan januari 2020 och april 2024. Vårdföretagarna ställer nu krav på att även den som formellt anställer sina egna assistenter ska ha tillstånd för att minska risken för välfärdsbrottslighet.

I antal räknat handlar ökningen av individer som bedriver sin assistans själva eller genom en ställföreträdare om knappt 200 personer till cirka 650. Det kan tyckas som alltför få individer för att vara av intresse att granska. Men enligt Försäkringskassan har knappt hälften av de som tagit över sin assistans själva tidigare haft sin assistans hos en utförare som fått sitt tillstånd indraget. 

Vi vet också att ett antal av de som fått sina tillstånd indragna fortsätter bedriva i princip samma verksamhet fast som ”administrationsbolag”. För den enskilde kan det möjligen tyckas bekvämt eller rent av tryggt att få fortsätta med sin gamla utförare. Men man kan misstänka att många inte fullt ut förstår att hela risken för eventuella återkrav hamnar på den enskilde brukaren. Försäkringskassan har satt in extra informationsinsatser med anledning av detta. ”Administrationsbolaget” kan i praktiken fungera som ett assistansbolag men utan risk att drabbas av återkrav och utan att kunna granskas av IVO.

- Att bedriva personlig assistans på ett seriöst sätt, med god kvalitet, är komplext. Assistans är en personalintensiv bransch som ställer höga krav på personlig lämplighet. Samtidigt är trösklarna för att starta ett assistansbolag låga. Därför är tillståndsplikten ett viktigt verktyg för att förhindra oseriösa eller rentav kriminella från att utnyttja assistansanvändarna och assistansersättningen. Vårdföretagarnas medlemmar vill och kan inte konkurrera på lika villkor med kriminella säger Patrik Silverudd, näringspolitisk expert.

- Riksdag och regering måste täppa igen detta kryphål som utnyttjas av oseriösa utförare och som kan leda till att enskilda brukare står med många miljoner i återkrav om något går fel. Genom att införa en generell tillståndsplikt kan såväl Försäkringskassan som Inspektionen för vård och omsorg såväl granska som ifrågasätta på ett annat sätt än idag, fortsätter Patrik Silverudd.

- Det totala antalet brukare, registrerade på en utförarkategori, inom den statliga assistansen har minskat med drygt 1 000 brukare perioden januari 2020 till april 2024. Samtidigt kan vi konstatera den enda utförarkategorien som har haft ett ökande antal brukare är kategorin ”Egen” med en ökning med 198 brukare, motsvarande en procentuell ökning med 45 procent. Vi kan exempelvis konstatera att under samma tid har antalet brukare minskat med över 600, eller över 20 procent i de fall kommunerna är utförare, säger Björn Arnek, branschekonom. 

Övriga nyheter i Assistansbarometern för maj är att antalet assistansbrukare av personlig assistans fortsätter, efter en liten uppgång i mars, att minska med 4 individer.

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare

Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Vårdföretagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Månadens vårdkörapport: Stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd inom ryggkirurgi.28.6.2024 09:13:55 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd inom ryggkirurgi. I tre regionener; Region Skåne, Region Östergötland och Region Jämtland Härjedalen var andelen närmare 70 procent. I ytterligare tre regionener; Region Dalarna, Region Värmland och Region Uppsala var andelen som väntat längre än vårdgarantin på 90 dagar över 50 procent. I två regioner; Region Kalmar och Region Jönköping var andelarna under 10 procent.

Ny rapport: Högre kvalitet och mer äldreomsorg för varje skattekrona med privat driven hemtjänst26.6.2024 11:46:54 CEST | Pressmeddelande

Rapporten visar att det finns ett positivt samband mellan andelen hemtjänst som en kommun köper från privata utförare och kvalitet och kostnadseffektivitet i hemtjänsten. En större andel köp från privata utförare ger en lägre kostnad per omsorgstagare. Exempelvis var kostnaden per omsorgstagare i genomsnitt 260 000 kronor för kommuner där inköpen från privata utförare utgjorde mer än 30 procent av de totala kostnaderna för hemtjänsten, jämfört med 401 000 kronor bland de kommuner där inga köp från privata utförare gjordes.

Ny rapport BUP-köer: 8 av 10 barn får vänta längre än vårdgarantin på utredning inom BUP – 28 000 kan behöva utredning under 202425.6.2024 09:04:49 CEST | Pressmeddelande

Väntetider första besök: Region Västerbotten hade 9 av 10 barn i kön till BUP väntat längre än vårdgarantin på 30 dagar under perioden januari till april. I två regioner, Sörmland och Västmanland, hade 75 procent av barnen i kön väntat längre än vårdgarantin på ett första besök än vårdgarantin. Väntetid utredning: Andelen barn i kön som väntat längre i kön än vårdgarantin på en utredning inom BUP var över 50 procent i 16 av 21 regioner perioden januari-april 2024. Andelen var över 90 procent i två regioner, Västernorrland och Kronoberg. Väntetid behandling: Inom fem regioner var andelen som fick vänta längre än vårdgarantin på en behandling inom BUP runt 80 procent; Region Västerbotten, Region Jönköping, Region Kalmar, Region Östergötland och Region Norrbotten. Se hela listan region för region genom att ladda ned bilagan.

Vårdföretagarnas Assistansbarometer juni: Kommunerna tvingas ta större ansvar. Individer med rätt till statlig assistans har minskat från 16 200 till 13 300 2014 - 2023. Under samma period har antalet individer med rätt till personlig assistans beslutad av kommuner ökat från 4 100 till 4 700.24.6.2024 10:25:50 CEST | Pressmeddelande

Månadens specialgranskning fokuserar på det faktum att kommunerna fått ta ett allt större ansvar för individer med funktionsnedsättning de senaste tio åren. Individer med rätt till statlig assistans har minskat från 16 200 till 13 300 2014 - 2023. Under samma period har antalet individer med rätt till personlig assistans beslutad av kommuner ökat från 4 100 till 4 700. Det har inte varit helt kommunicerande kärl mellan staten och kommunerna, men det står helt klart att kommunerna har fått ta ett allt större ansvar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye