Vårdföretagarna

Månadens Assistansbarometer: Inför generell tillståndsplikt för assistans – kryphål för oseriösa aktörer måste bort.

Dela

Månadens specialgranskning rör det faktum att alla slags anordnare har minskat de senaste åren – förutom den där brukaren själv anställer sina assistenter och sköter assistansen. Den kategorin har ökat markant med hela 45 procent mellan januari 2020 och april 2024. Vårdföretagarna ställer nu krav på att även den som formellt anställer sina egna assistenter ska ha tillstånd för att minska risken för välfärdsbrottslighet.

I antal räknat handlar ökningen av individer som bedriver sin assistans själva eller genom en ställföreträdare om knappt 200 personer till cirka 650. Det kan tyckas som alltför få individer för att vara av intresse att granska. Men enligt Försäkringskassan har knappt hälften av de som tagit över sin assistans själva tidigare haft sin assistans hos en utförare som fått sitt tillstånd indraget. 

Vi vet också att ett antal av de som fått sina tillstånd indragna fortsätter bedriva i princip samma verksamhet fast som ”administrationsbolag”. För den enskilde kan det möjligen tyckas bekvämt eller rent av tryggt att få fortsätta med sin gamla utförare. Men man kan misstänka att många inte fullt ut förstår att hela risken för eventuella återkrav hamnar på den enskilde brukaren. Försäkringskassan har satt in extra informationsinsatser med anledning av detta. ”Administrationsbolaget” kan i praktiken fungera som ett assistansbolag men utan risk att drabbas av återkrav och utan att kunna granskas av IVO.

- Att bedriva personlig assistans på ett seriöst sätt, med god kvalitet, är komplext. Assistans är en personalintensiv bransch som ställer höga krav på personlig lämplighet. Samtidigt är trösklarna för att starta ett assistansbolag låga. Därför är tillståndsplikten ett viktigt verktyg för att förhindra oseriösa eller rentav kriminella från att utnyttja assistansanvändarna och assistansersättningen. Vårdföretagarnas medlemmar vill och kan inte konkurrera på lika villkor med kriminella säger Patrik Silverudd, näringspolitisk expert.

- Riksdag och regering måste täppa igen detta kryphål som utnyttjas av oseriösa utförare och som kan leda till att enskilda brukare står med många miljoner i återkrav om något går fel. Genom att införa en generell tillståndsplikt kan såväl Försäkringskassan som Inspektionen för vård och omsorg såväl granska som ifrågasätta på ett annat sätt än idag, fortsätter Patrik Silverudd.

- Det totala antalet brukare, registrerade på en utförarkategori, inom den statliga assistansen har minskat med drygt 1 000 brukare perioden januari 2020 till april 2024. Samtidigt kan vi konstatera den enda utförarkategorien som har haft ett ökande antal brukare är kategorin ”Egen” med en ökning med 198 brukare, motsvarande en procentuell ökning med 45 procent. Vi kan exempelvis konstatera att under samma tid har antalet brukare minskat med över 600, eller över 20 procent i de fall kommunerna är utförare, säger Björn Arnek, branschekonom. 

Övriga nyheter i Assistansbarometern för maj är att antalet assistansbrukare av personlig assistans fortsätter, efter en liten uppgång i mars, att minska med 4 individer.

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare

Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Vårdföretagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Ny rapport: Valfrihetens historia inom vård och omsorg30.5.2024 15:48:02 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterar Vårdföretagarna rapporten "Valfrihetens historia - En historisk kartläggning av de politiska reformerna och strömningarna av valfrihet inom vård och omsorg". Syftet med rapporten är dels att kartlägga de historiska förändringarna som skett inom vård och omsorg avseende valfrihet, dels att följa de politiska strömningarna som ägt rum parallellt. Rapporten gör en djupdykning i valfrihetens historia och de politiska reformer som lett fram till dagens system.

Månadens vårdkörapport: Väntetider längre än 90 dagar inom ortopedi – många väntar för länge i Region Skåne och i VGR2.5.2024 13:51:32 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation inom ortopedi. Av samtliga personer som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd/operation i mars 2024 hade 10 600, motsvarande drygt 16 procent, väntat på en åtgärd/operation inom ortopedi. Se listan region för region i rapporten.

Vårdföretagarnas Assistansbarometer: Ytterligare 650 personer skulle kunna få assistans utan högre kostnader för samhället om resurserna används effektivare29.4.2024 11:00:17 CEST | Pressmeddelande

April månads Assistansbarometer från Vårdföretagarna specialgranskar vad som skulle inträffa om kommunerna slutade bedriva personlig assistans i egen regi. Man konstaterar att utan att tillföra systemet en enda krona så skulle 650 personer ytterligare kunna få rätt till personlig assistans. Det skulle dock kräva att staten och kommunerna agerade tillsammans för att hitta bästa möjliga lösningar för personer med stora funktionsnedsättningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye