Norrköpings kommun

Bristande behandling av trycksår anmäls enligt lex Maria

Dela

Bristande vård och behandling av ett trycksår medförde att en multisjuk patients trycksår försämrades. Norrköpings kommun anmäler händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En multisjuk patient skrevs in på ett korttidsboende efter en tids vård på sjukhus. Patienten hade vid ankomst ett trycksår. Patientens hälsotillstånd försämrades efter en tid på korttidsboendet och vid återinläggning på sjukhus uppmärksammades att trycksåret försämrats.

Utredningen visar brister i teamarbete, dokumentation och kommunikation av patientens behov av vård och behandling. Bristerna har lett till onödigt fysiskt och psykiskt lidande.

Utförda åtgärder:

  • Utökad grundutrustning på boendet med en luftväxlande madrass utöver de befintliga trycksårsförebyggande madrasserna.

Pågående och planerade åtgärder:

  • Se över om kommunens planering och kommunikation vid utskrivning från sjukhus kan förändras, så att samtlig berörd personal kan involveras i ett tidigare skede.
  • Säkerställa tillgång till legitimerad personal under helgdagar.
  • Kompetenshöjande insatser gällande trycksårsförebyggande arbete till personal.
  • Förändra arbetssätt gällande upprättande av vårdplaner.

Kontakt:
Upplysningar om utredningen:
Susanna Kullman
Titel: områdeschef Hälso- och sjukvård
Telefon: 011-15 23 13

Upplysningar om bedömning av allvarlighetsgrad:
Sofia Johansson
Titel: medicinskt ansvarig för rehabilitering
Telefon: 011-15 22 28

___________________________________________________________

Avsändare: Linda Månzén, pressansvarig
Telefon: 0725-84 72 15

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Reviderad handlingsplan för heltid som norm11.6.2024 08:58:13 CEST | Pressmeddelande

Norrköpings kommun har efter tidigare tagna beslut uppnått målet att ha heltid som norm för alla anställda, och har en högre andel heltidsanställda och heltidsarbetande än övriga kommuner i landet. För att ge verksamheterna större flexibilitet vid nyrekrytering, verksamhetsplanering och budgetplanering föreslår kommunstyrelsens personalutskott nu ett nästa steg. Heltid ska också fortsatt vara utgångspunkten vid rekrytering, men handlingsplanen för heltid som norm revideras och ersätts med kollektivavtalets nu gällande skrivningar om höjd sysselsättningsgrad. Genom detta förväntas både verksamhetsplan och budget för 2025 kunna balanseras. Förslaget tas upp för beslut under kommunstyrelsen möte den 18 juni.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye