Fackförbundet ST

Fackförbundet ST anmäler Energimyndigheten till JK

Dela

Idag har Fackförbundet ST anmält Energimyndigheten till Justitiekanslern (JK) för att ha kränkt grundlagsskyddade friheter hos en medarbetare. Energimyndigheten har genom att  upphäva säkerhetsklassningen för en medarbetare och ST-medlem på grund av dennas sympatier för en organisation som tillämpat civil olydnad, åsidosatt såväl yttrandefrihet som mötesfrihet och demonstrationsfrihet. På grund av återkallad säkerhetsklassning har medarbetarens tjänst avslutats, vilket gör att Fackförbundet ST anser att Energimyndigheten ska betala 200 000 kronor i skadestånd.

 - Det finns inget annat graverande i hennes fall än att hon uttryckt sympati för personer som utövat civil olydnad. Att betrakta det som en säkerhetsrisk, i nivå med att vara beredd att begå terrorhandlingar, blir absurt med tanke på att flera riksdagspartier har skrivningar om civil olydnad i sina partiprogram, säger förbundsjurist Joakim Lindqvist.

Medlemmen, som vi kan kalla Anna, har haft en säkerhetsklassad tjänst som handläggare på Energimyndigheten. Vid anställandet gjordes en säkerhetsprövning med registerkontroll, varefter hon inledde sitt säkerhetsklassade arbete. Det finns ingen dokumentation av att arbetsgivaren haft några synpunkter på hur hon utfört sitt arbete.

Efter att en tidigare anställd kontaktat myndighetens chefer med uppgifter om Annas privata men öppna engagemang i Rebellmammorna, en rörelse som genomför fredliga demonstrationer för klimatet, blev hon med kort varsel avstängd från sin tjänst och fick lämna in dator och telefon. Hennes provanställning avslutades.

När fackförbundet ST begärde överläggning med arbetsgivaren efter anställningens upphörande hävdade Energimyndigheten att Anna brustit i lojalitet, men utan att närmare kunna förklara i vilket avseende. ST har också kunnat konstatera att dokumentationen av besluten kring såväl den initiala säkerhetsprövningen som upphävandet av säkerhetsklassningen har stora brister.

 - Arbetsgivaren hävdade först att de SMS som skickats från en tidigare anställd som utgjorde grund för återkallandet av säkerhetsklassning inte var offentliga, för att sedan ändra sig och hävda att sms:en var raderade, säger Joakim Lindqvist.

Anna har inte begått några brott och är sedan tidigare ostraffad - hon är inte heller misstänkt för något brott. Anna har inte i något sammanhang varken på demonstrationer, Facebook eller i andra sammanhang uppmanat till civil olydnad eller andra lagbrott. Det har inte i några av dessa sammanhang funnits kopplingar till hennes anställning vid Energimyndigheten.

 - Vår statsförvaltning ska vara professionell och opolitisk där människor anställs efter förtjänst och skicklighet. När vi byter regering ska inte statstjänstemän behöva bekänna sig till en viss politisk åskådning. Därför är det oerhört allvarligt när en statlig tjänsteman förlorar jobbet på grund av sin politiska övertygelse. Det är sånt som hör hemma i diktaturer, inte i Sverige, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Kontakter

Om oss

Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 99 000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser.

Fackförbundet ST är Sveriges enda fackförbund som organiserar alla inom statlig verksamhet. Det ger oss en unik kunskap om hur det är att arbeta på samhällets och statens uppdrag. Vi är övertygade om att alla anställda tjänar på att vara medlemmar i samma fackförbund istället för att dela upp sig i olika yrkesförbund.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

Britta Lejon fortsätter som ordförande i Fackförbundet ST29.5.2024 16:15:40 CEST | Pressmeddelande

På Fackförbundet STs pågående kongress har Britta Lejon idag omvalts till förbundsordförande för en ny mandatperiod. Även Peter Lennartsson fick fortsatt förtroende i sin roll som förste vice ordförande, medan Linda Söderman tillträder som ny andre vice ordförande. Kongressen har också antagit ett nytt förbundspolitiskt program som samlar förbundets ställningstaganden och värderingar.

Fackförbundet ST håller kongress 28–30 maj22.5.2024 16:32:47 CEST | Pressmeddelande

Den 28–30 maj samlas fler än 100 ombud till Fackförbundet STs kongress. Det är förbundets högsta beslutande organ och hålls vart fjärde år. Förutom att kongressen i vanlig ordning väljer en ny förbundsstyrelse och förbundsordförande, ska årets kongress också ta ställning till bland annat förslaget om ett förbundspolitiskt program. Kongressen hålls på Clarion Hotel i Stockholm och direktsänds även på förbundets hemsida st.org.

Fackförbundet  ST utvidgar blockaden mot Tesla14.5.2024 12:30:00 CEST | Pressmeddelande

Fackförbundet ST varslar idag om en utvidgning av blockaden av postutdelning till Tesla genom PostNord Sverige AB. Det har kommit till STs kännedom att Tesla kringgår den tidigare beslutade blockaden genom att beställa registreringsskyltar från Transportstyrelsen till andra adresser än där de själva har verksamhet. Därför har ST beslutat att utvidga blockaden till utdelning av post adresserade till Tesla även på dessa adresser. Varslet innebär att blockaden utvidgas från och med 24 maj.

Fackförbundet ST kommenterar vårbudgeten - Tillskotten visar att sparkrav var ett misstag15.4.2024 10:05:58 CEST | Pressmeddelande

Vårbudgeten indikerar att regeringen har insett att extrema sparkrav inte är vägen framåt, och att myndigheterna behöver bättre ekonomiska förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Den slutsatsen drar Fackförbundet ST efter att bland andra Försäkringskassan nu tillförs mer resurser. Men regeringens tidigare spariver har skapat problem på fler ställen i statsförvaltningen som också behöver åtgärdas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye