Folkhälsomyndigheten

Kikhosta ökar i Sverige

Dela

Antalet rapporterade fall av kikhosta ökar i Sverige efter att ha legat på låga nivåer sedan år 2020. För de yngsta barnen kan kikhosta vara en livshotande sjukdom. Det är viktigt att förebygga kikhosta genom att skydda små barn mot smitta och genom vaccination av spädbarn och gravida.

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion som kan orsaka långvarig och besvärlig hosta både hos vuxna och barn. De som drabbas hårdast av kikhosta är spädbarn där infektionen kan bli livshotande.

I Sverige rekommenderas vaccination till alla barn från tre månaders ålder och till alla gravida efter graviditetsvecka 16. Kikhostvaccination erbjuds gratis inom barnvaccinationsprogrammet och är även kostnadsfritt för gravida i landets regioner.

Ökning under våren 2024

Under de senaste åren, 2020-2023, har antalet rapporterade fall av kikhosta legat på en låg nivå. Men under 2024 visar statistiken en ökning av antalet fall. Hittills har 241 fall rapporterats, varav 28 fall var barn under ett år. Även i flera andra europeiska länder ses en kraftigt ökad förekomst av kikhosta. Flera dödsfall bland spädbarn har rapporterats i Europa vilket belyser vikten av att skydda de mindre barnen.

Fortsatt ökning väntas

Antalet fall av kikhosta brukar vara som högst under sommaren och hösten. En fortsatt ökning av antalet fall förväntas de närmaste månaderna.

– Det är troligt att antalet fall av kikhosta kommer att fortsätta att öka. Vaccination under graviditet ger ett bra skydd till spädbarnen redan från att de föds. Skyddet fylls sedan på vid vaccination av barnet vid tre månaders ålder. Man bör också undvika att spädbarn träffar personer som har hosta eller snuva utanför familjen, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén. 

Vid misstanke om kikhosta hos ett spädbarn är det viktigt med snabb behandling för att minska risken för allvarlig sjukdom. Även spädbarn som har utsatts för smitta kan vara aktuella för behandling, även om barnet inte har några symptom. Gravida kvinnor och familjemedlemmar med långvarig hosta bör också provtas och behandlas om de har kikhosta för att minska risken för att barnet ska smittas efter födseln.

Del av det nationella barnvaccinationsprogrammet

Vaccination mot kikhosta ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och ges till barnet vid totalt fem tillfällen. Redan den första dosen vaccin, som barnavårdscentralen erbjuder alla barn vid tre månaders ålder, ger ett visst skydd mot kikhosta. Skyddet förstärks sedan av efterföljande doser.

Nyckelord

Kontakter

Om oss

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Följ Folkhälsomyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Folkhälsomyndigheten

Nationella mål föreslås för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion7.2.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Dagens livsmedelskonsumtion är inte hållbar för hälsa, miljö och klimat. Våra matvanor ökar risken för sjukdomar som diabetes, fetma, hjärt- kärlsjukdom och olika cancerformer. På uppdrag av regeringen föreslår nu Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket nationella mål och insatsområden till stöd för folkhälso- och hållbarhetsarbetet i myndigheter, regioner, kommuner och näringsliv.

Det handlar om livet – ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention1.9.2023 10:15:00 CEST | Pressmeddelande

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med 24 andra myndigheter tagit fram ett förslag till en ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, som nu överlämnas till regeringen. Den ska fungera som en gemensam plattform för hela samhällets arbete inom området de kommande tio åren, och stärka arbetet för en god psykisk hälsa i befolkningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye