Konkurrensverket

Avtal med ändrade krav på skolbussar skulle ha upphandlats

Dela

Tibro kommun ingick ett tilläggsavtal med en upphandlad leverantör av skolskjuts som gav leverantören dispens från ett krav på att bussarna inte fick vara äldre än tio år. Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Tibro kommun annonserade en upphandling av skolskjutsar i november 2022 som avsåg resor för elever i förskoleklass, grundskola och särskola. Ett av kraven i upphandlingen var att bussarna inte fick vara äldre än tio år. Kravet på bussarnas ålder gällde under hela avtalstiden på fyra år. Kommunen kunde därefter bara bevilja undantag från ålderskravet om avtalet förlängdes. Upphandlingens värde uppskattas till knappt 27 miljoner kronor.

Efter tilldelningen av kontraktet meddelade leverantören att fordonsbrist i branschen innebar att planen för bussarna behövde omarbetas. Leverantören ville använda begagnade bussar i stället för nya. Det innebar att fyra av sex bussar inte skulle uppfylla upphandlingens krav på ålder. I ett tilläggsavtal gav då kommunen leverantören dispens från det ursprungliga kravet på att bussarna inte fick vara äldre än tio år under avtalets inledande tidsperiod.

Enligt kommunen, som fick meddelandet om att ålderskravet på bussarna inte skulle gå att uppfylla i juni 2023, var tilläggsavtalet den enda möjliga lösningen för att säkerställa att eleverna fick skolskjuts till skolstarten i augusti.

Enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, får ett upphandlat avtal inte ändras på ett sådant sätt att det ändrar kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär. Konkurrensverket anser att Tibro kommun genom att ingå ett tilläggsavtal som ändrade kravet på bussarnas ålder omförhandlade ett av kontraktets grundläggande villkor. Ändringen utgjorde därför en otillåten direktupphandling.

– Att ändra centrala avtalsvillkor i redan tilldelade kontrakt och ramavtal utan att genomföra en annonserad upphandling snedvrider konkurrensen till nackdel för andra leverantörer. Om de ändrade villkoren varit kända vid tidpunkten för upphandlingen hade fler leverantörer kunnat ha möjlighet att lämna anbud och till andra villkor. Förutom att konkurrensen begränsas minskar kommunens agerande även transparensen i de offentliga affärerna, säger Konkurrensverkets chefsjurist Marie Östman.

Konkurrensverket yrkar nu att Förvaltningsrätten i Jönköping ska besluta att Tibro kommun ska betala 1,9 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha brutit mot annonseringsplikten.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Siri Olsen, processråd, 08-700 15 37, stefan.siriolsen@kkv.se.

Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Kontakter

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Konkurrensverkets beslut om sanktionsavgift för grossistbolag står fast efter prövning i domstol24.5.2024 11:44:57 CEST | Pressmeddelande

Förvaltningsrätten i Stockholm har avgjort det första målet enligt lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. I domen går domstolen på Konkurrensverkets linje och avslår överklagandet från grossistbolaget Everfresh. Konkurrensverkets beslut att Everfresh ska betala en sanktionsavgift om fem miljoner kronor för att ha använt en otillbörlig handelsmetod står därmed fast.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye