Svenska kyrkan / Härnösands stift

Unika kulturarv renoveras

Dela

Nu är det klart vilka kyrkor i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen som får del av statliga pengar till renovering under 2025. Det handlar om 26,8 miljoner kronor som stiftsstyrelsen fördelar för att täcka en del av de kostnadskrävande insatser som planeras.
– Renoveringsbehoven är stora och statens ersättning är mycket viktigt för arbetet med att vårda det gemensamma kulturarvet, säger Sara Hall, stiftsantikvarie i Härnösands stift.

Tak, fönster och fasad kommer att renoveras på Ljustorps kyrka i Medelpad.
Tak, fönster och fasad kommer att renoveras på Ljustorps kyrka i Medelpad. FOTO: Kerstin Stickler/Härnösands stift

Staten bidrar årligen med pengar till kostnadskrävande och antikvariskt motiverade insatser på de kyrkor, kapell och klockstaplar som är skyddade enligt kulturmiljölagen. Kyrkostyrelsen fastställer en ram för hur stor del av bidraget som ska tilldelas varje stift. Stiftsstyrelsen fördelar bidraget till församlingarna efter samråd med länsstyrelserna.

Nedan listas de större renoveringsprojekt som får del av statens kyrkoantikvariska ersättning (KAE) för 2025, med syfte att det kyrkliga kulturarvet i Härnösands stifts församlingar ska förvaltas för framtiden.

 • Tuna kyrka, Tuna-Attmars församling, tak, långhus och sakristia,
  kostnad tot. 7,5 milj. KAE: 6,8 milj.
 • Lockne kyrka, Sydöstra Jämtlands pastorat, takstolar och omläggning av tak,
  kostnad tot. 8,2 milj. KAE: 6,2 milj.
 • Ljustorps kyrka, tak, fönster och fasad, Hässjö-Ljustorp-Tynderö pastorat,
  kostnad tot. 7,9 milj. KAE: 4,2 milj.
 • Ås kyrka, Krokoms pastorat, renovering av fasad och fönster,
  kostnad tot. 6,4 milj. KAE: 3,5 milj.
 • Torsåkers kyrka, Kramfors pastorat, restaurering av klockstapel,
  kostnad tot. 1,6 milj. KAE: 1,2 milj.
 • Alby klockstapel, Borgsjö-Haverö församling, exteriört underhåll,
  kostnad tot. 1,3 milj. KAE: 984 000 kr.
 • Åre gamla kyrka, Åre pastorat, interiör rengöring och konservering,
  kostnad tot. 1,2 mil. KAE: 890 000 kr.
 • Torps kyrka, Torps församling, tjärning av kyrktak,
  kostnad tot. 1,2 milj. KAE: 889 000 kr.
 • Sånga kyrka, Sollefteå pastorat, målning av fönster och tjärning av tak,
  kostand tot. 879 000 kr. KAE: 772 000kr.

Det var inför relationsändringen år 2000 som staten förband sig att årligen bidra med kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Sedan 2009 har den årliga summan legat fast, trots inflation och minskat penningvärde. För att ersättningen ska återställas till dess ursprungliga värde har Svenska kyrkan föreslagit en höjning från 460 miljoner kronor till 700 miljoner, totalt för hela landet.
– De äldre kyrkobyggnaderna är svenska folket gemensamma kulturarv som kyrkan och staten delar på ansvaret för. Inför nästa avtalsperiod anser vi att staten bidrag måste öka så att de stora renoveringsbehov som finns fortsatt kan mötas, säger Sara Hall, stiftsantikvarie i Härnösands stift.

I Härnösands stift, som omfattar Jämtlands- och Västernorrlands län, har Svenska kyrkan 228 kyrkor och kapell. Över 80 procent av dessa är skyddade enligt kulturmiljölagen. I landet som helhet finns cirka 3 400 kyrkobyggnader.

Bifogat nedan finns hela listan på fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen 2025 i Härnösands stift, beslutad av stiftsstyrelsen 2 maj 2024.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Tak, fönster och fasad kommer att renoveras på Ljustorps kyrka i Medelpad. Foto: Kerstin Stickler/Härnösands stift
Tak, fönster och fasad kommer att renoveras på Ljustorps kyrka i Medelpad. Foto: Kerstin Stickler/Härnösands stift
Ladda ned bild
Klockstapeln vid Torsåkers kyrka i Ångermanland kommer att renoveras. Foto: Kerstin Stickler/Härnösands stift
Klockstapeln vid Torsåkers kyrka i Ångermanland kommer att renoveras. Foto: Kerstin Stickler/Härnösands stift
Ladda ned bild
Åre gamla kyrka kommer att renoveras med invändig rengöring och konservering av inventarier. Foto: Kerstin Stickler/Härnösands stift
Åre gamla kyrka kommer att renoveras med invändig rengöring och konservering av inventarier. Foto: Kerstin Stickler/Härnösands stift
Ladda ned bild

Dokument

Härnösands stift är den regionala nivån av Svenska kyrkan i Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Stiftets huvuduppgift är att ge stöd till de lokala enheterna, de närmare 100 församlingarna i regionen. Biskop för Härnösands stifts är Eva Nordung Byström.

Följ Svenska kyrkan / Härnösands stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan / Härnösands stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye