Svenska institutet för standarder, SIS

Världens första globala standarder för den cirkulära ekonomin klara

Dela

För första gången har internationella standarder för cirkulär ekonomi tagits fram. Experter från ett hundratal länder har deltagit i arbetet. Därmed underlättas omställningen till cirkulära affärsmodeller och arbetssätt. Standarderna skapar nya möjligheter för företag att bli mer resurseffektiva, minska sitt avfall och förlänga sina produkters värdekedjor.

Bilden föreställer en bro, hav och himel med vita moln.

– Standarderna är viktiga eftersom de ger en gemensam modell för hur vi designar, tillverkar och hanterar produkter och tjänster på ett hållbart sätt, och vägleder oss att göra förflyttningen till ett cirkulärt samhälle, säger Laura Linnala, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS. 

En cirkulär ekonomi är nödvändig för att uppnå flera av de globala hållbarhetsmålen och bidrar till att bryta utvecklingen med klimatförändringar och global uppvärmning. Cirkulär ekonomi innebär ett systematiskt arbetssätt för att hantera resurser optimalt, och efterfrågan på globala standarder är stor. Standarder har betydelse för att företag och organisationer i hela världen ska få stöd i att bidra till den cirkulära ekonomin och därigenom också stärka sin egen konkurrenskraft. 

Det är ett hundratal länder och ett stort antal organisationer och experter som varit med och utformat de tre nya standarderna som tagits fram inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO.  

Flera svenska företag och organisationer har medverkat i arbetet, exempelvis IKEA, RISE, Linköpings universitet, Naturskyddsföreningen, Skogsindustrierna och Avfall Sverige.  

– Cirkulär ekonomi är ett systemskifte, alla måste tänka på hur resurserna mest effektivt ska tas tillvara. De nya standarderna innebär gemensamma spelregler som kommer att ha stor betydelse för hur vi arbetar med, och mäter, cirkulär ekonomi, säger Laura Linnala. 

De nya standarderna kommer att uppdateras kontinuerligt för att följa den snabba utvecklingen inom området. Arbetet fortsätter även med att ta fram standarder för den europeiska marknaden.   

Nyckelord

Kontakter

SIS är en del av ISO och CEN som är ett nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder. SIS är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Ny standard ska göra laddplatser för elbilar mer tillgängliga7.5.2024 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Många laddplatser för elbilar har brister när det gäller tillgänglighet, något som gör det svårt och ibland omöjligt för många att använda dem. Nu ska en ny standard tas fram som tydliggör kraven för hur en tillgänglig laddplats bör se ut. Det handlar bland annat om utformningen av platsen, att laddkabeln inte är för tung och att snövallar inte får bli ett hinder vintertid. Standarden kommer även göra det enklare att kravställa vid upphandlingar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye