Akademiska sjukhuset

Adhd på nätet ska göra specialistvården mer tillgänglig

Dela

Adhd-diagnoser har ökat kraftigt i hela Sverige de senaste åren, så även i Uppsala län. Behandling på nätet ska öka tillgängligheten till vård inom specialistpsykiatrin på Akademiska sjukhuset. “Adhd på nätet vid Akademiska sjukhuset” är en nystartad, helt digital mottagning, för diagnostiserade vuxna patienter som behöver uppföljning av sin läkemedelsbehandling.

Behandling på nätet ska öka tillgängligheten till vård inom specialistpsykiatrin på Akademiska sjukhuset. “Adhd på nätet" är en nystartad, helt digital mottagning för diagnostiserade vuxna patienter som behöver uppföljning av sin läkemedelsbehandling. Foto: Akademiska sjukhuset
Behandling på nätet ska öka tillgängligheten till vård inom specialistpsykiatrin på Akademiska sjukhuset. “Adhd på nätet" är en nystartad, helt digital mottagning för diagnostiserade vuxna patienter som behöver uppföljning av sin läkemedelsbehandling. Foto: Akademiska sjukhuset

– Under första året kommer vi att erbjuda behandling på nätet till cirka 500 patienter, för att sedan kontinuerligt erbjuda fler patienter fortsatt läkemedelsbehandling på den nya mottagningen, säger Claudia Ring, avdelningschef för Adhd på nätet och Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna vid Akademiska sjukhuset. Målgruppen är patienter som har satts in på läkemedelsbehandling för sin adhd och där behandlingen har bedömts som effektiv och stabil över tid.

Enligt uppgifter från Socialstyrelsen har cirka tre procent av vuxna adhd. Denna procentsats förväntas öka utifrån att allt fler barn och unga får diagnos, vilket innebär att det finns en mycket stor efterfrågan på behandling även i vuxen ålder.

På Akademiska sjukhuset är remissinflödet av nya patienter till Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna stort och ökar för varje år. Ökningen av patienter och riskerna för långa vårdköer fick David Ardler, tidigare avdelningschef, att starta ett utvecklingsarbete som ledde fram till den nya digitala mottagningen. Satsningen tog extra fart i samband med coronapandemin och mottagningen har erbjudit tjänsten webtidbok sedan 2019.

– En fördel med ett helt digitalt arbetssätt är den stora flexibilitet som patienterna upplever när de kan boka in sig på läkemedelsuppföljningar på tider som passar dem och kunna delta i videobesöken var de än befinner sig. Dessutom kan och önskar många patienter ta ett större ansvar för sin behandling, framhåller Claudia Ring och fortsätter:

– Den nya mottagningen är ett komplement som ökar tillgängligheten på den mer traditionella mottagningen, som är kvar för patienter som i behov av mer omfattande specialistvård. Det är ett led i vår strävan mot en effektiv och nära vård där patienten är medskapare.

Katarina Danielsson, medicinskt ledningsansvarig på mottagningen, tillägger att möjligheten att själv få boka sina tider och skicka in parametrar via 1177 även ökar känslan av delaktighet och ansvaret för sin egen behandling. För att underlätta för patienter att komma ihåg att boka in sina tider och att komma på dessa är Automatiska påminnelser aktiverade. Detta leder också till att färre patienter uteblir från eller ombokar sina besök.

Responsen på den digitala mottagningen har varit positiv från både medarbetare och patienter.

– Vi är glada över att vara delaktiga i det fortsatta utvecklingsarbetet och på detta sätt kunna bidra med flexibel vård med bibehållen kvalitet, säger Claudia Ring.

Nyckelord

Kontakter

Claudia Ring, avdelningschef Adhd på nätet vid Akademiska Sjukhuset och Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna;
070-604 55 96, claudia.ring@akademiska.se

Katarina Danielsson, medicinskt ledningsansvarig för Adhd på nätet vid Akademiska Sjukhuset och Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna;
072-212 70 28, katarina.danielsson@akademiska.se

Om Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Studie visar: Träning kan ersätta kirurgi vid hamstringsskador19.7.2024 08:45:50 CEST | Pressmeddelande

Akuta skador på lårets baksida, så kallade hamstringsavlösning, uppstår oftast i samband med halkolyckor och idrott. En ny studie från tio sjukhus i Sverige och Norge, med många av patienterna rekryterade i Uppsala och Stockholm, utmanar den traditionella behandlingen. Resultaten, som publiceras i den amerikanska tidskriften NEJM Evidence, visar att träning, det vill säga icke kirurgisk behandling, är lika effektiv som operation för patienter i åldrarna 30 till 70 år.

Fler patienter ska erbjudas epilepsikirurgi på Akademiska17.6.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

För drygt ett år sedan tilldelades Akademiska sjukhuset/Region Uppsala tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för epilepsikirurgisk utredning och behandling både för barn och vuxna. I och med beslutet koncentreras vården till tre i stället för sex sjukhus. Detta förväntas ge ökad efterfrågan när tillståndet börjar gälla 1 juli. På Akademiska räknar man med en fördubbling av barn som erbjuds operation det närmaste året. Enligt Socialstyrelsen kan volymerna öka till 100 operationer per år, varav 30 på Akademiska sjukhuset, inkluderande både barn och vuxna.

Akademiska får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård vid sällsynta njursjukdomar12.6.2024 17:25:26 CEST | Pressmeddelande

Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård vid sällsynta njursjukdomar hos barn och vuxna, exempelvis medfött nefrotiskt syndrom, ovanliga polycystiska njursjukdomar och cystinos, ärftliga sjukdomar som ofta debuterar under första levnadsåren och bland annat kan leda till kronisk njursvikt, dialys och transplantation. Beslutet att koncentrera vården till fyra sjukhus fattades av Nämnden för nationell högspecialiserad vård den 12 juni.

Tio år med banbrytande immunterapi firas på slottet13.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

För tio år sedan fick den första patienten i Europa banbrytande immunterapi, så kallade CAR T-celler, på Akademiska sjukhuset. Idag används CAR T-celler som behandling av flera cancersjukdomar såsom lymfom och akut lymfatisk leukemi samt vid återfall av maligna lymfom. Behandlingen har även visat effekt hos patienter med myelom och inflammatoriska sjukdomar såsom SLE och MS där kliniska studier pågår i USA och planeras att starta i Sverige. Idag uppmärksammas framstegen på ett symposium förlagt till Uppsala slott.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye