Solna stad

Ny policy för medborgardialoger i Solna

Dela

Kommunfullmäktige i Solna stad har antagit en ny policy för medborgardialoger. Policyn är vägledande i det fortsatta arbetet och ska göra stadens beslutsprocesser mer tillgängliga för solnaborna.

Ett podium i Solna stads kommunfullmäktigesal, med två mötesdeltagare i bakgrunden.

En medborgardialog omfattar alla som bor och vistas i Solna stad. Syftet är att stadens medborgare ska känna sig sedda och ges möjlighet att påverka sin vardag i dialog med stadens förtroendevalda. Den nya policyn formulerar flera principer som nu gäller för de förtroendevalda när dialoger ska föras med stadens medborgare.

– Solnaborna är engagerade i sin stad och vi vill att de ska känna sig ännu mer delaktiga i stadens utveckling. Målet är att medborgardialoger ska öka tilliten mellan solnaborna och stadens förtroendevalda, stärka delaktigheten och bidra med bättre underlag till de beslut som fattas, säger Martin Karlsson, kommunstyrelsens vice ordförande i Solna stad.

Principer för medborgardialoger

Nedanstående principer ska fungera som vägledande vid alla medborgardialoger i Solna stad:

  • Medborgardialog ska alltid övervägas i frågor som direkt och i betydande grad rör medborgarna.
  • När beslut är fattat om att ha dialog ska medborgarna bli hörda.
  • Solna stad ska erbjuda goda möjligheter till deltagande.
  • Barn och ungas rätt att komma till tals ska särskilt beaktas.
  • Medborgardialogens resultat ska alltid återkopplas.
  • De förtroendevalda ansvarar för hur resultatet av dialogen påverkar beslutet.

Alla medborgardialoger ska även följas upp och utvärderas årligen i respektive nämnds delårsrapport och i kommunstyrelsens årsredovisning.

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

Så ska Skytteholms idrottsplats förnyas28.5.2024 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Skytteholms idrottsplats utvecklas med nya läktare, omklädningsrum och lokaler för AIK:s och Vasalunds akademiverksamheter och föreningskanslier. Därtill tillkommer funktioner för press och annan service. AIK:s damlag och Vasalunds herrlag får en hemmaplan som uppfyller kraven för elitfotboll. Samtidigt får JM AB en markanvisning invid idrottsplatsen för att bygga en kontorsfastighet, som bland annat ska inrymma företagets nya huvudkontor. Beslutet om markanvisningen tas formellt i kommunstyrelsen den 3 juni.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye