Svenska kraftnät

Moderniseringen av stamnätet i Södermanland får grönt ljus

Dela

Svenska kraftnäts styrelse ger klartecken till att tidigarelägga förnyelsen av fyra ledningar i Södermanland. Därmed kan bland annat ny elproduktion längs med östkusten anslutas i form av vind- och solkraft.

Beslutet avser förnyelsen av fyra 400 kV-ledningarna i Södermanland med en uppstickare i höjd med Enköping till en uppskattad kostnad på 4 500 mnkr. Ledningarna är Hamra–Åker, Hedenlunda–Glan, Åker–Hedenlunda och Hall–Hedenlunda. Deras gemensamma sammanlagda längd är 226 km.

Jämfört med tidigare planer innebär beslutet att förnyelsen av de fyra ledningarna tidigareläggs med mellan 1-14 år. Efter förnyelsen ökar överföringskapaciteten av el med mellan 30-120 procent beroende på ledning, vilket innebär en positiv elmarknadsnytta.

− Bland annat kan vi öka överföringskapaciteten från södra Norrland till Mellansverige. Vi kommer också kunna tilldela mer effekt utmed östkusten och Gotland, där vi ser en ökad elförbrukning kopplad till elektrifieringen av bland annat cement- och stålindustrin, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

Ytterligare en viktig drivkraft för investeringen enligt honom är att skapa goda grundförutsättningar för att möjliggöra anslutning av stora volymer vind- och solkraftproduktion som idag projekteras.

Därtill innebär investeringen att Svenska kraftnät kan ha högre kapacitet i de öst-västliga flödena med god driftsäkerhet, vilket bland annat möjliggör större import från Finland.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar cirka 16 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 1340 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Svenska kraftnät söker tillstånd att förstärka elnätet i Sollefteå7.5.2024 09:11:05 CEST | Pressmeddelande

Svenska kraftnät genomför en historisk satsning för att förnya och bygga ut stamnätet för el i Sverige. I mars ansökte vi om tillstånd att bygga en ny luftledning mellan den befintliga stamnätsstationen i Betåsen och en planerad station i Nässe öster om Långsele. Den planeras vara klar 2028. – Kapacitetsökningen i elnätet blir motsvarande att bygga en trefilig motorväg i stället för en riksväg. Det betyder att vi kommer kunna överföra mer el i nätet, förklarar Rainer Hietalahti, projektledare på Svenska kraftnät.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye