Inspektionen för vård och omsorg

Barn och unga på HVB utsätts för hot och våld

Dela

Varje år placeras cirka 6 000 barn och unga på hem för vård eller boende (HVB) i Sverige. IVO:s tillsyn visar att det förekommer våld, hot, övergrepp eller droger på vart fjärde granskat HVB. Det förekommer hot och våld från både personal och andra boende.

IVO:s tillsyn av 368 HVB för barn och unga 2023 visar att flera verksamheter inte kan garantera en trygg och säker vård och omsorg för barn och ungdomar. Det är vanligast att barn och ungdomar blir utsatta av andra boende, men det förekommer också att personal utsätter barn och unga för hot, våld och övergrepp.

– Verksamheterna har ett stort ansvar för att barn och ungdomar på HVB ska ha en trygg och säker miljö. Därför är det mycket allvarligt att hot, våld, övergrepp eller droger förekommer i så stor omfattning, säger avdelningschef Patrick Barringer.

Missförhållanden på var fjärde granskat HVB 

Under 2023 fattade IVO beslut för 368 verksamheter i tillsynen av HVB för barn och unga. I hälften av de granskade verksamheterna finns det brister och i 92 verksamheter förekommer uppgifter om våld, hot, sexuella övergrepp, kränkningar eller droger. I 45 av dessa förekommer uppgifter om droger, i 41 verksamheter våld mellan boende och i 27 verksamheter framkommer uppgifter om våld från personal.

Sju tillstånd för HVB har återkallats av IVO under 2023. På fyra av dessa boenden har IVO bedömt att missförhållanden varit så allvarliga att de inneburit en fara för barnen och ungdomarnas liv, hälsa eller personlig säkerhet.

IVO:s tillsyn visar att en annan vanlig brist i verksamheterna rör säkerhet, exempelvis bristande rutiner för allvarliga händelser eller att ny personal inte kontrolleras innan anställning.

Sammantaget ser IVO mycket allvarligt på att brister konstateras i hälften av alla HVB där IVO fattat beslut under 2023 och att barn och ungdomar i en fjärdedel av verksamheterna har utsatts för våld, hot, övergrepp eller haft tillgång till droger. IVO fokuserar därför 2024 års tillsyn av HVB på verksamheternas förmåga att hantera och förebygga hot, våld och övergrepp.

Exempel på incidenter

  • I en verksamhet vittnar ungdomar om hur de blivit hotade med kniv av en annan ungdom. Ungdomarna upplevde att personalen inte visste hur de skulle hantera allvarliga situationer och bråk i verksamheten.
  • I en verksamhet framkom uppgifter om att personal vid flera tillfällen ska ha utsatt en ungdom för våldtäkt, hot och slag.
  • En verksamhet försvårade medvetet IVO:s tillsyn genom att undanhålla ungdomarna under inspektionen för att IVO inte skulle kunna tala med dem.

Kontakter

Bilder

Länkar

Om oss

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Följ Inspektionen för vård och omsorg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Inspektionen för vård och omsorg

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye