Stockholms läns sjukvårdsområde

Svensk forskning ger hopp om lättnader i att leva med MS

Dela

Idag 30 maj är det internationella dagen för att uppmärksamma multipel skleros, MS. En svensk forskningsstudie visar på stora möjligheter till förbättrad behandling för personer som lever med MS.

Det gäller studien ”COMBAT-MS - Jämförelse mellan sjukdomsmodulerande läkemedel i multipel skleros”. I studien jämfördes effekten av olika läkemedel för behandling av MS.  

— Vi har kunnat visa att de läkemedel som finns idag medför en betydligt mindre risk att må sämre till följd av sin MS än vad vi tidigare trott Ett annat glädjande resultat är att det inte finns något enskilt läkemedel som är mycket bättre än andra, vilket ger flera olika möjligheter till individuellt anpassad behandling, säger Fredrik Piehl, neurolog och överläkare vid Centrum för neurologi, som varit ansvarig för studien.

Det finns även förutsättningar att ytterligare förbättra balansen mellan risk och nytta med befintliga behandlingar mot MS. Till exempel behövs bättre kunskap om vem som riskerar att få otillräcklig effekt eller uppleva biverkningar av specifika läkemedel mot MS.

— Vi kunde se att det högeffektiva läkemedelsom idag är vanligast i Sverige, rituximab, var kopplat till en ökad risk för infektioner som kräver sjukhusvård. Jämfört med våra äldsta läkemedel, interferoner, så ökade rituximab denna risk med omkring 70 procent, medan riskökningen för fingolimod och natalizumab var mindre uttalad, säger Fredrik Piehl.

Samtidigt visar studien att rituximab fungerar bra för många som lever med MS, och att betydligt färre av dem byter behandling till ett annat läkemedel. Rituximab innebär även en betydande minskning av totala kostnader för hälso- och sjukvården. Den övergripande risken för infektioner är också relativt begränsad. Risken för cancer eller allvarligare hjärtkärlsjukdom föreföll inte påverkas av MS-läkemedel.

Studien visar även att det för en mindre andel personer med MS, behövs fler typer av nya läkemedel som ytterligare minskar risken för att kontinuerligt bli sämre i sjukdomen.

— Här pågår intensiv forskning som inkluderar läkemedelsprövningar i sen fas, men det är svårt att idag förutspå när sådana behandlingar skulle kunna bli tillgängliga. Det behövs också mer forskning kring betydelsen av livsstilsfaktorer som till exempel vikten av fysisk aktivitet, säger Fredrik Piehl.

Mer om studien

COMBAT-MS (COMparison Between All immuno-Therapies for Multiple Sclerosis) är en observationell läkemedelsstudie med syfte att studera sjukdomsförloppet över tid för dem som påbörjat ett första sjukdomsmodulerande läkemedel för skovformad MS mellan 2011-01-01 och 2018-10-31, eller gjorde ett första läkemedelsbyte från ett MS-läkemedel till ett annat under samma tidsperiod.

I Sverige lever ungefär 20 000 personer med MS. Antalet som uppfyllde kriterierna för att vara med i COMBAT-MS var cirka 7 000. Under perioden 2017-06-02 och 2019-06-30 deltog 3 522 av dem i forskningsstudien.

Studien har bedrivits vid Centrum för neurologi inom Akademiskt specialistcentrum i samarbete med alla andra neurologiska universitetskliniker i Sverige samt med Karolinska Institutet.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

SLSO ansvarar för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel samt ansvarar för Regionalt kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi. Vi bedriver också omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andra lärosäten. Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare och en av Sveriges största vårdgivare.

Följ Stockholms läns sjukvårdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms läns sjukvårdsområde

KBT mot sömnlöshet hjälper även mot depression18.6.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Forskare verksamma vid Psykiatri Sydväst i Region Stockholm har visat att psykologisk behandling för insomni, sömnlöshet, ofta hjälper även vid depressiva symtom. En färsk studie ger stöd för att man bör överväga att i första hand ge kognitiv beteendeterapi (KBT) för insomni när en patient har både insomni och depression, istället för KBT för depression. KBT för insomni är nämligen hjälpsamt mot både depression och insomni samtidigt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye