Region Kronoberg

Positiva upplevelser av cancervården i Region Kronoberg

Dela

De flesta patienter i Region Kronoberg som utretts för cancer inom standardiserade vårdförlopp upplever ett gott bemötande och att de är delaktiga i sin vård, visar den senaste patientenkäten.

Nio av tio uppger att de bemötts med respekt. Nästan lika många svarar att vården samordnade kontakter på ett tillfredsställande sätt. Åtta av tio tycker att de fått tillräckligt med information under utredningen om sin sjukdom.

– Det är glädjande att se att så många patienter känner sig väl omhändertagna och delaktiga i sin vårdprocess. Vi arbetar ständigt för att förbättra patientupplevelsen och dessa resultat visar att vi är på rätt väg, säger Ida Eriksson (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Har lett till en mer jämlik vård

Standardiserade vårdförlopp är ett nationellt arbetssätt som ska minska onödig väntan och ovisshet för patienter. Förloppen beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt hur snabbt det helst ska ske.

– Det är ett standardiserat sätt att utreda cancermisstanke vilket lett till en mer jämlik vård. Det är det viktigaste med standardiserade vårdförlopp – att det inte ska spela nån roll vilken läkare man träffar eller var i landet man bor, säger Tina Eriksson, cancersamordnare i Region Kronoberg.

Positivt i undersökningen/med standardiserade vårdförlopp är att över 80 procent av de med cancerdiagnos har fått en skriftlig individuell vårdplan och att 99 procent har en fast vårdkontakt, de flesta i form av en kontaktsjuksköterska och resten i form av en läkare.

Skillnader mellan könen

I Region Kronoberg finns dessutom könsskillnader i upplevelsen av vården. Kvinnor med en cancerdiagnos rapporterar generellt sämre tillgänglighet och blir inte uppmanade att ta med en närstående vid besked om utredningsresultat i samma utsträckning som män.

– Detta är en viktig fråga för oss att adressera. Vi behöver titta närmare på vad som ligger bakom svaren och jobbar för att förbättra detta, säger Tina Eriksson.

Om enkäten

Patientenkäten är en del av den nationella patientenkäten som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med regionala cancercentrum i samverkan (RCC). Syftet med enkäten är att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv samt ge underlag för jämförelser mellan olika vårdenheter.

Nyhet: Många har bra upplevelse av vården under cancerutredning, SKR

Resultaten: Nationell patientenkät 2023, standardiserade vårdförlopp inom cancervård

Kontakter

Länkar

Följ Region Kronoberg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Kronoberg

Extra ersättning till sjuksköterskor på akuten som tar extrapass14.6.2024 15:20:47 CEST | Pressmeddelande

I år är det ovanligt svårt att lösa bemanningen inom sjukhusvården i Kronoberg under semesterperioden. Särskilt besvärligt är det i akutsjukvården. Regionstyrelsens presidium har nu fattat beslut om en extra ersättning till sjuksköterskor på akutkliniken som arbetar extra pass: förutom ordinarie övertidsersättning får de 200 kronor per arbetad timme. – Detta är en åtgärd för att försöka lösa det svåra läget utan att våra medarbetare ska behöva flytta sin semester, säger Henrietta Modig Serrate (S), regionstyrelsens ordförande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye